ပထမ ဂဏန္းေတြရဲ႕ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြကုိေလ႕လာပါ။ ၁ရဲ႕ပါ၀ါ ၆ ၊၁ ရဲ႕နကၡတ္ ၈ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁ ထြက္ရမယ္႕ေနရာမွာ ၆ နဲ႕ ၈ ထြက္နိဳင္တယ္။ က်န္တာေတြကုိအဲလုိမွတ္ပါ။
၁ = ၆ = ၈
၂ = ၇ = ၄ ထြက္ျပီးသားဂဏန္းေတြကုိဥပမာႀကည္႕ပါ။ မရွင္းရင္ ထပ္ေပးပါ မယ္ condition ေကာင္းတုံးမုိ႕ ကဗ်ာကယာလုပ္ရတာပါ။
၃ = ၈ = ၅
၄ = ၉ = ၂
၅ = ၀ = ၃
၆ = ၁ = ၉
၇ = ၂ = ၀
၈ = ၃ = ၁
၉ = ၄ = ၆
၀ = ၅ = ၇

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.