၁။ ယေန့ ဗုဒၶႏိုင္ငံေတာ္၌ ဘာသာမ်ိဳးျခားတုိ့သည္ ဆူနာမီ ေရလိႈင္းၾကီးမ်ားပမာ လႈပ္ရွားလႊမ္းမိုးလာေနၿပီ။
၂။ ယေန့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းရွင္လူအမ်ားစုတုိ့၏ ဘာသာမ်ိဳးခ်စ္ေသြး ေအးခဲေနျခင္း၊ အျမင္မက်ယ္ျခင္း၊ အရွည္မေမွ်ာ္တတ္ျခင္း၊ ေရသာခိုသက္သာလိုျခင္း၊ ေခါင္းေရွာင္ျခင္း၊ မညီညႊတ္ျခင္း၊ မရွိဆင္းရဲ မသိမုိက္မဲျခင္းတုိ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဦးေရသည္ တစ္ေန့တစ္ျခား ဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ပါးလ်က္ ရွိေနသည္။
၃။ ယခု တင္ျပအပ္ေသာ အေၾကာင္းတုိ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အေပါင္းတို့သည္ စားဝတ္ေနရး ဆင္းရဲသူေတြက မ်ားလာသည္။ စားဝတ္ေနေရး ဆင္းရဲသျဖင့္ ပညာဗဟုသုတ ရွာေဖြမႈ့ နည္းရကား မသိမုိက္မဲသူေတြ မ်ားလာသည္။ ဝတ္တတ္စားတတ္ကာမွ်၊ ကာမဂုဏ္ ခံစားတတ္ကာမွ်၊ ေခတ္ပညာတတ္ကာမွ်ျဖင့္ “သိျမင္လိမၼာသူ” ဟု မဆုိႏုိင္။
၄။ သိျမင္လိမၼာမႈ မရွသျဖင့္ ကေလးမယူႏုိင္ေသာ (ယူလွ်င္လည္း) တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္မွ်ေသာ ယူေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြ မ်ားလာသည္။
၅။ ယေန့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေယာကၤ်ား လူငယ္ လူ႐ြယ္မ်ားကလည္း ကာမသုခကို တရားဝင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းျဖင့္ တည္တည္တံ့တံ့ မရွာယူၾကပဲ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်လ်က္ “အၿမီးက်က္ အၿမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ ေခါင္းစား” လုပ္ေနၾကသူေတြမ်ားသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လူပ်ိဳၾကီး ျဖစ္ေနသူေတြမ်ားလာသည္။
၆။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေယာကၤ်ားမ်ားသည္ မူးယစ္ေသာက္စားမႈ မ်ားျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားျခင္း၊ စီးပြားေရးကုိ ေဇာက္ခ်၍ မလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုကို ပီပီျပင္ျပင္ ဦးမေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊ စသည့္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အထင္ၾကီးျခင္း၊ ေလးစားအားကိုးျခင္း မခံၾကရသူေတြ မ်ားလာသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ႐ိုးသားတည္တံ့စြာ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေယာကၤ်ားေကာင္း ရွာမရၾကပဲ ဘာသာမ်ဳိးျခား ေယာကၤ်ားမ်ားကိုလည္း အိမ္ေထာင္ဖက္ မျပဳလုိၾကသျဖင့္ အပ်ဳိၾကီးေတြ ျဖစ္ေနသူေတြ မ်ားလာသည္။
ဤမွ်မကပဲ ယေန့ ဗုဒၶႏုိင္ငံေတာ္၌ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ စစ္သားလူပ်ဳိမ်ားလည္း မနည္းလွေပ။ ေမြးဖြားလာသမွ် ဗုဒၶဘာသာဝင္ က်ား-မ ဦးေရတြင္ (က်ား) ဦးေရသည္ နဂိုကပင္ နည္းေနရသည့္အထဲ ရဟန္းသံဃာေတာ္ႏွင့္ လူပ်ဳိၾကီးေတြမ်ားေနသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ မရပဲ ၾကားလပ္ေနေသာ အပ်ဳိၾကီးေတြ မ်ားေနေတာ့သည္။
၈။ သီလရွင္ဝတ္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရေပမည္။ သီလရွင္လည္း မဝတ္ မိမိႏွင့္ ဘာသာမ်ဳိးတူ အိမ္ေထာင္ဖက္လည္း မေတြ့သျဖင့္ ေတြ့ေစကာမူ ဘာသာမ်ဳိးျခား ေယာကၤ်ားတုိ့ကို အိမ္ေထာင္ဖက္ျပဳသူ အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္သည္ သိသိသာသာၾကီး ဆုိး႐ြားမ်ားျပားလာေနသည္။ ဘာသာ မ်ဳိးျခား ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီး ေလးငါးဦးကို ေပၚတင္တစ္မ်ဳိး ကြယ္ရာ တစ္မ်ဳိး ယူထားေလ့ရွိၾက၏။
၉။ ဘာသာျခားတုိ့က ေငြေၾကးပစၥည္းေပး၌ သိမ္းသြင္းသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိေလသာျဖင့္ ပူဝင္ေသြးေႏွာ၌ ဆြဲေဆာင္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မသိမုိက္မဲေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူၾကီးလူငယ္မ်ားစြာတုိ့သည္ ဘာသာမ်ဳိးျခားတုိ့ လက္တြင္းသို့ ၿပိဳက်သက္ဆင္းလွ်က္ ရွိေနသည္မွာ ေရလႈိင္း ပုတ္ခတ္တုိက္စား၍ သဲကမ္းပါးမ်ား တျဗဳန္းျဗဳန္း ၿပိဳက်ေနသလုိပင္။
၁၀။ ဘာသာမ်ဳိးျခားတုိ့ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ျပဳသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ့ ဘုိးဘြားလက္ထက္ ကတည္းက ကိုးကြယ္လာခဲ့ေသာ အေကာင္းဆံုး ဗုဒၶဘာသာဝင္ အျဖစ္ကို စြန့္လႊတ္ၾကရစၿမဲျဖစ္၏။ ကေလးမ်ားစြာကုိလည္း ေမြးဖြားေပးၾကရသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ သူတို့မွ ေမြးဖြားလာသမွ် ကေလးမ်ားသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ အျဖစ္ကို မရၾကတာ့ပဲ ျမတ္ႏုိးဖြယ္ ျမန္မာ့ ဓေလ့ စ႐ိုက္တု့ိ ကင္းမဲ့သည့္ လူသားတစ္မ်ဳိး ပြားတုိးလာေတာ့သည္။

ဤလိုပံုႏွင့္ မုိးၾကီးခ်ဳပ္လွ်င္ ေနာ္လာမည့္ ႏွစ္ (၁၀၀) အတြင္း ဗုဒၶႏုိင္ငံေတာ္ လံုးဝ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏုိင္သည္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အင္အားက ခၽြတ္ၿခံဳက်သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ဘာသာလူမ်ဳိးျခားတု့ိသည္ ဆူနာမီေရလႈိင္းၾကီးမ်ားပမာ လႈပ္ရွားလႊမ္းမိုးလာေနသည္ကို ယေန့ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္နယ္ အသီးသီး၊ ၿမိဳ့ၾကီး အျဖာျဖာတု့ိသို့ ခရီးလွည့္လည္ၾကည့္လွ်င္ သင္ကိုယ္တုိင္ ႀကံဳေတြ့ျမင္သိရမည္ ျဖစ္သည္။
ယေန့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူငယ္လူ႐ြယ္ က်ား-မ တုိ့သည္ ကြန္ဒံုးသံုး၍ ကာေမသုမိစၧာကံ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္ၿပီး ပ႗ိသေႏၶေဆးစားျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း တုိ့ျဖင့္ ယခု ဘဝ အမ်ဳိးဘာသာလည္းေပ်ာက္၊ ေသရင္ သူတုိ့ကိုယ္တုိင္လည္း အပါယ္ေရာက္ေအာင္ မ်က္ကန္းတစၧမေၾကာက္ အေမွာက္အမွားေတြ ျပဳလုပ္လွ်က္ ေနၾက၏။
ယေန့ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ့သ္ည ကိုယ့္အမ်ိဳးဘာသာ တုိးတက္ႀကီးပြားေရးကို ေရွးမ႐ွဳ့ပဲ ျဖတ္လမ္းနည္းႀကိဳက္ အလြယ္လုိက္၍ ဆက္လက္ကာ ေရစုန္ေမ်ာေနၾကဦးမည္ေလာ။ ယေန့ ဗုဒၶဘာသာဝင္တု့ိသည္ အမ်ဳိးဘာသာတည္းဟူေသာ ကရဝိတ္ေလွေဖာင္ေတာ္ႀကီးကို ႐ြက္စံုလႊင့္၊ တက္ကုန္ဖြင့္၍ အားကုန္ပင့္ကာ တညီတညာတည္း သံၿပိဳင္ဟစ္ေႂကြး ေအာင္သံေပး၍ ေလွာ္ခတ္ဆန္တက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဟို…. ေရဆန္အထက္ဆီက ကုန္းမုိ့မုိ့ႏွင့္ မႈိင္းညိဳ့ညိဳ့ ကၽြန္းသာယာေအာင္စခန္း၌ ေအာင္နန္းစိုက္ဖုိ့ အခ်ိန္မွီပါေသးသည္။
ေတာတြင္းက ဆင္၊ က်ား၊ သမင္မ်ားႏွင့္ ေက်းငွက္တိရစၧာန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာစိုး၍ ယေန့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရတံုေသး၏။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ၾကီးျမတ္ႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ အရွည္ တည္တံ့ေအာင္ ထမ္းေဆာင္လာခဲ့ၾကေသာ ေက်းဇူးႀကီးမားလွသည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအား ကမၻာတည္သေ႐ြ့ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ မသင့္အံ့နည္း။

အုိ….ဗုဒၶဘာသာဝင္ အေပါင္းတုိ့—
၁။ အမ်ဳိးသားမ်ား ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးမႈ ကင္းစြာျဖင့္ စီးပြားေရးကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကေလာ့၊ စီးပြားေရး ရွယ္ယာအဖြဲ့မ်ား ဖြဲ့၍ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ သစၥာရွိၾကေလာ့၊ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ၾကေလာ့၊ အခ်င္းခ်င္း လွီးစား ျဖတ္စား မလုပ္ၾကႏွင့္၊ အႀကံတူ ရန္သူ မျဖစ္ၾကေစႏွင့္၊ အႀကံတူ အလံထူၾကကုန္ေလာ့။
၂။ အမ်ဳိးသားမ်ားက ကိုယ့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အၿမဲၾကည့္႐ွဴ့ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မသိဉာဏ္ အားနည္းၾကသျဖင့္ ေျခာက္လွ်င္ ေၾကာက္တတ္ၾက၏။ ေခ်ာ့လွ်င္ ေပ်ာ့တတ္ၾက၏။ အေျပာေကာင္းလွ်င္ ယံုမွတ္ကာ ပံုအပ္တတ္ၾက၏။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးတုိ့၏ အၫွာကို က်ားမည္းမ်ားက ေကာင္းေကာင္းသိေနၾကသည္။ ကိုယ့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို က်ားမည္းဆြဲ မခံၾကႏွင့္။ က်ားမည္းဆြဲမည့္ေဘးမွ အျမန္အကာအကြယ္ ေပးၾကေလာ့။
၃။ အပ်ဳိႀကီး လူပ်ဳိႀကီးမ်ား နည္းပါးေစရန္ နည္းလမ္းရွာၾကေလာ့၊ ဗုဒၶဘာသာ မိဘတုိ့သည္ မိမိတုိ့ သားသမီးမ်ားကို အခ်ိန္တန္ အ႐ြယ္ေရာက္လွ်င္ မ်ဳိးတူ ဘာသာတူသူတုိ့ႏွင့္ ထိမ္းျမွားလက္ထပ္ေပးရန္ မခၽြတ္မယြင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ မိဘဝတၱရား တစ္ခုအျဖစ္ ျမတ္ဘုရားပင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။
၄။ အမ်ဳိးသားတုိ့သည္ မုဆုိးမ၊ တစ္ခုလပ္တုိ့ကိုလည္း သနားေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ျပဳသင့္ၾက၏။ မုဆုိးဖိုႏွင့္ မုဆုိးမ၊ တစ္ခုလပ္ဖို-မ သင့္ေတာ္သူခ်င္းလည္း အ႐ြယ္ရွိေသးလွ်င္ အိမ္ေထာင္ ျပဳသင့္ၾကသည္။
၅။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ကေလးမ်ားမ်ား ယူၾကေလာ့။
၆။ ကေလးလူငယ္မ်ားအား ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ့ သင္တန္းမ်ား ေနရာ အႏွံ့အျပား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးၾကေလာ့။ ကေလးလူငယ္မ်ား၏ ႏွလံုးသားမွာ ဘုရားတည္ ေပးၾကကုန္ေလာ့။ ပညာေရးကို ဝိုင္းဝန္းကူညီအားေပးၾကေလာ့။
ဆင္းရဲသူမ်ား စားဝတ္ေနမႈ့ အဆင္ေျပေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေထာက္ပံ့ၾကေလာ့။
ဆင္းရဲသူမ်ား ဘာသာ မေျပာင္းေစရန္ ဥစၥာေပး ပညာေပးကာ သာသနာျပဳၾကေလာ့။
မိဘမဲ့ ကေလးေဂဟာ၊ မူႀကိဳေက်ာင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ ပညာဒါနက်ဴရွင္မ်ားဖြင့္လွစ္၍ ကုသိုလ္ယူ သာသနာ ျပဳၾကေလာ့။
၁၀။ သက္ၾကီးသူ မိဘ ဘုိးဘြားမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။
၁၁။ လူငယ္ျပဳျပင္ေရး၊ မ်ဳိးဘာသာ ျပဳျပင္ေရၚ စာအုပ္မ်ားကို က်ယ္ျပန့္စြာ ျဖန့္ခ်ီၾကေလာ့။
၁၃။ ဗုဒၶႏုိင္ငံေတာ္သည္ လူဦးေရ သန္း(၁၃၀၀)ေက်ာ္စီ ရွိေသာ ႏုိင္ငံၾကီး(၂)ခု အၾကားတြင္ တည္ရွိေနသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ေျမၿမိဳ၍ လူမ်ဳိးမျပဳတ္၊ လူၿမိဳမွ လူမ်ဳိးျပဳတ္မည္ဆိုသည့္ စကားအတုိင္း လူၿမိဳ မခံရေစရန္ ႀကိဳးစားၾကကုန္ေလာ့။

ဤေလာက၌ မိမိအမ်ဳိးဘာသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးထက္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အလုပ္ မရွိၿပီ။

(ကိုယ္တိုင္ေရး မဟုတ္ပါ။ Share လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ )

About Ammit9

Yan Lin AUng has written 1 post in this Website..