ဟိုတေန႕က ဆူရွိနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး တင္လိုက္ပါတယ္ ေနာက္ေတာ့ ကို kai က သံေကာင္ အေၾကာင္းေၿပာလာတာနဲ႕ ရွာရင္းနဲ႕ စပ္မိစပ္ရာ ရွာေတြ႕တာေလး တင္ၿပေပးခ်င္လို႕.. ၾကည့္ရင္းနဲ႕ အသည္းေတာ့ ယားလာတယ္.. ၾကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ ၾကည့္ေပါ့..
ဗိုက္ထဲကေန အရွင္လတ္လတ္ ေဖာက္ထြက္လာတာ..

Best Answer – Chosen by Voters
There you go, just click on the link below for a full explanation and a picture. The largest ever recorded in a human being was, I believe, 20 m (about 66 feet), but I cannot remember where I saw the reference, so I cannot provide a source.

Edit:
The second link below references that the longest tapeworm ever passed by a human was 39 m (128 ft.), but I find this doubtful. The third link cites 18 m (59 ft.), which is more believable (and closer to my original recollection).

By the way, removal is typically by killing the worm through medication (the remains are then removed from the body with the rest of the waste) or, in extreme cases, surgery. I have heard tales about removing it orally (by pulling it out through the throat), but I believe this is the stuff of urban legends, not reality.
Source(s):
http://en.wikipedia.org/wiki/Tapeworm
http://sps.k12.ar.us/massengale/invertebrate_notes.htm
http://www.il-st-acad-sci.org/kingdom/records1.html

ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

About ဆူး

has written 398 post in this Website..