အီးေပါက္ျခင္းအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိသလဲ ?

  • အီးဘာေၾကာင့္ ေပါက္ရသလဲ။
  • သင္ အီးေပါက္ရင္ ဘာဓါတ္ေငြ႕ ေတြ ဘယ္အခ်ိဳးအစား အတိုင္း ပါသလဲ သင္သိပါသလား။
  • တေန႕ လူေတြ အီးဘယ္ႏွစ္ခါေပါက္သလဲ။
  • အီးေပါက္ရင္ မီးေတာက္ေစတယ္ ဆိုတာသင္သိပါသလား။
  • တေန႕ကို ၁လီတာခြဲေလာက္ အီးေပါက္တယ္တဲ့ ဗ်ာ။
  • ဘယ္သတ၀ါေတြ အီးအေပါက္ဆံုးလဲ။
  • အီးေပါက္တဲ့ ျပင္းအားက တနာရီကို ၇ မိုင္နန္းတဲ့ဗ်ာ။
  • ဘာေတြစားရင္ အီးေပါက္ျခင္းကို အားေပးသလဲ။
  • ေသၿပီးသြားတဲ့သူေတာင္ အီးေပါက္တယ္တဲ့ဗ်ာ။

ဖတ္ႀကည့္ဖို႕  မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

အီးေပါက္ျခင္း

အီးေပါက္ျခင္း

About MandalayThar

မႏၱေလးသား has written 14 post in this Website..

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ မႏၱေလးသား လက္ ေသြးသြားသည္။ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄