တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ အဖက္ဖက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းဂ႑သည္ လြန္စြာအေရးပါလွသည္။ ယေန႕ ထုိကဲ႕သုိ႕ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ဖ်က္စီးရန္ အာဏာရွင္တုိ႕မွ အစြမ္းကုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိတယ္။ ထုိ႕အတူ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕မွလည္း အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ၏ အသိညဏ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင္႕ အမွန္တရားကုိ ၿမတ္ႏူိးတန္ဖုိးထားသည္႕ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားဆက္လက္တည္ရွိေန ရန္ အစြမ္းကုန္ ကူညီေပးသင္႕သည္ ။  အာဏာရွင္တုိ႕ ၏ ယုတ္မာ ပက္စက္မႈကား ၿပည္သူလူထု အားလုံးသိၿပီးသည္႕ အတုိင္းေၿပာစရာပင္ မလုိေတာ႕ေခ် ။   ဒီမုိကေရစီ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင္႕ ရရွိလာမည္႕ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ၿပည္သူလူထုတုိင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကလွ်င္  အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႕က်င္လုိသည္႕ စိတ္ဓါတ္မ်ား အလုိလုိေပါက္ဖြားရွင္သန္လာမည္ ၿဖစ္သည္ ။

ဤေနရာတြင္ အဓိကေၿပာလုိသည္မွာ ပထမဦးစြာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကုိ လမ္းမွန္ၿပေပးႏူိင္ရန္ လြန္ စြာ အေရးၾကီး ၏ ။၄-၉-၁၀ ည က ၿဖစ္ပြားခဲ႕ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္လူငယ္မ်ား ၏  အသက္ကုိ တန္ဖုိးမထားဘဲ  ထင္ရာ စုိင္းလုိက္ၾကသည္႕ လူတစ္စုေၾကာင္႕အၿပစ္မဲ႕ ၿပည္သူလူထု ေသြး  ေၿမက်ခဲ႕ရၿပန္ေလၿပီ ။ ထုိကိစၥသည္ သာမန္အေနအထားၿဖင္႕  ၾကည္႕လွ်င္ ရန္ၿဖစ္ရာမွ စသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ၿပႆနာမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္ကာ ေၿဖရွင္းႏူိင္သည္႕ တိရစာၦန္စိတ္ေပါက္ေနၾကေသာ လူမ်ားေၾကာင္႕ ၿပည္သူလူထု ၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ အတြက္ လုံၿခံဳမႈ မရွိဟု ၿပည္သူလူထု တရပ္လုံး နားလည္ သေဘာေပါက္သင္႕သည္ ။

ၿပည္သူလူထု ဘ၀ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ကုိ  တုိက္ရုိက္ထိပါးတာကုိ ၿပည္သူေတြက လက္ပုိက္ၾကည္႕ေနလုိက္ရင္ ေနာင္ ဒီထက္ ဆုိးတဲ႕ အၿဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြ ၾကဳံေတြ႕လာၾကမွာ မုခ်ဧကန္ပါဘဲ ။အာဇာနည္တုိ႕ေသြး ၊ ၿပည္သူလူထု၏ ေသြး ၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ ေသြး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေသြး ၊ ေသြးမ်ိဳးစုံလည္း ၿမန္မာေၿမၾကီးေပၚမွာ က်ခဲ႕ရေလၿပီ။ေနာင္ထုိသုိ႕ ေသြးေၿမက် စေတးခံ ဘ၀ေတြကုိ  မလုိလား ၾကရင္ေတာ႕ အခုခ်ိန္မွာ ေပါင္းစည္းညီညႊတ္ေရး ကုိ အထူးၾကိဳးစားၾကမွ ၿဖစ္မယ္ ။

ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ အေနၿဖင္႕ ယခုခ်ိန္တြင္ ၿပည္သူဆႏၵမ်ာကုိ ရဲ၀င္႕စြာ ေဖာ္ထုတ္သင္႕သည္ ဟု ထင္ၿမင္ယူဆမိေလသည္ ။ ထုိသုိ႕ ဆႏၵေဖာက္ထုတ္ ရာတြင္ စုစည္းမႈ သည္ အေရးၾကီးသည္  ။ တႏူိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာၿဖင္႕ေဆာင္ရြက္ ပုိမုိထိေရာက္မည္ ၿဖစ္သည္ ။ ထုိသုိ႕ တႏူိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာၿဖင္႕ ေဆာင္ရြက္လုိလွ်င္ ပထမ ဦးစြာ ၿပည္သူမ်ားအာ း သတင္းအခ်က္ ၿပည္႕စုံစြာ ၿဖန္႕ၿဖဳးေပးႏူိင္ရမည္ ။ ထုိသုိ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ ၿပည္႕စုံစြာ ၿဖန္႕ၿဖဴးရန္ ၿပည္တြင္းမွ လူမ်ားသည္ အဓိက က်သည္ ။   အထူးသၿဖင္႕ လူငယ္မ်ားကုိ  ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ကာ တုိင္းၿပည္အေၿခအေနမွန္ကုိ  သိရွိလာေအာင္  အၿမန္ဆုံး ၀ုိင္း၀န္း ၾကိဳးစားသင္႕ေပသည္ ။  တုိင္းၿပည္အတြက္ အေရးေပၚတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ ရန္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အားထားၾကရမည္ၿဖစ္၍ ယေန႕ တုိင္းၿပည္ကုိ အလြန္ခ်စ္ၿမတ္ႏူိးသည္႕ လူငယ္မိ်ဳးဆက္တခု အား ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ ေၿဖၾကား၍ မိမိတုိ႕ သိလုိေသာ အခ်က္အလက္ႏွင္႕ သေဘာထား အၿမင္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ကၽြႏူ္ပ္မွ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ ။ ထုိ႕အတူ ႏူိင္ငံ အက်ိဳးသယ္ပုိးလုိေသာ  ၿမန္မာႏူိင္ငံသားမ်ား အားလုံးကုိလည္း ႏူိင္ရာတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေပးၾကရန္ အထူးပင္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ။လူတုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ ၊ အားသာခ်က္ တုိ႕ ရွိၾကသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာပင္ၿဖစ္သည္ ။ မိမိတုိ႕ အကၽြမ္းက်င္ဆုံးႏွင္႕ စိတ္အား အထက္သန္ဆုံးေသာ က႑မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကပါက ပုိမုိထိေရာက္မည္ မွာ မလြဲဧကန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။

ၿပည္သူလူထု ဆိုတာ ႏူိင္ငံတုိင္းမွာ အင္အား အၾကီးဆုံးအဖြဲ႕အစည္းပါဘဲ ။ တုိင္းၿပည္တၿပည္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးဆုိတာ ၿပည္သူလူထုေပၚမွာ ဘဲ မူတည္ေနတာပါ ။ လူထုအားကုိ ေက်ာ္လႊားႏူိင္တဲ႕ အာဏာရွင္ဆုိတာ သမုိင္းမွာ မရွိခဲ႕ပါဘူး ။ အားလုံး၀ုိင္း၀န္းၾကိဳးစားမယ္ဆုိရင္  ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္အနာဂတ္မွာ အခုလုိ ဒုကၡဆုိးမ်ိဳးေတြကုိ ေနာက္ထပ္ ၾကံဳေတြ႕လာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး ။

1)   ယေန႔ျပည္သူလူထု ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡဆုိးမ်ားကုိ ခါးသီးစြာ ခံစားေနရသည္မွာ အာဏာရွင္လူတစ္စုေၾကာင့္ပါဟုဆုိလွ်င္   ထုိအာဏာရွင္ လူတစ္စုကုိ ဖယ္ရွားရန္ သင့္တြင္ေကာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ထင္ၿမင္ယူဆမိပါသလား။

၂ ) တာ၀န္ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့လွ်င္ မည္သည့္တာ၀န္ကုိ သင္ယူႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္ဖူးပါသလား ။

၃ ) သင္ယူႏုိင္မည့္ တာ၀န္အား လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးပါသလား ။

၄  ) တုိင္းျပည္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္မႈဟာ  အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ လူငယ္မ်ား အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ဆုိတာ သင္လက္ခံယုံၾကည္ထားလွ်င္

ထုိ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ယေန႕ လုပ္ေဆာင္ရမည္႕ တာ၀န္မ်ားကုိ သင္လမ္းၿပခဲ႕ဘူးပါသလား  ။

သင္သည္ လည္းတုိင္းၿပည္ကုိ ခ်စ္ေသာ ေၾကာင္႕ သင္ႏူိင္ရာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လိမ္႕မည္ ကၽြႏူ္ပ္သင္႕ကုိ ယုံၾကည္ပါသည္ ။

အထိေရာက္ဆုံး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏူိင္မည္႕  နည္းလမ္းမ်ားကုိ  ၿပည္သူလူထု အေနနဲ႕ အၿမန္ဆုံးသိရွိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ရန္

ႏူိင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား အားလုံးႏွင္႕ တုိင္းၿပည္အက်ိဳးကို သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္လုိသူ ၿမန္မာႏူိင္ငံသား  အားလုံးကုိ  ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး အၾကံေပးၾကပါရန္

About smytu1996

soe tun has written 142 post in this Website..

i just wanna share my knowledge via web.