ခ်စ္သူျဖစ္စက….ေမာင္….တဲ ့
ယူျပီးစက ….လင္ေတာ္ေမာင္…..တဲ ့
ယူျပီး၁ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ ့…အိမ္ကေကာင္….တဲ ့
ယူျပီး၃ႏွစ္ေလာက္လဲေနေရာ…ေတနာေကာင္တဲ ့
ေကာင္းၾကေသးလားအပ်ဳိေလးမ်ားေရ… :D :D

*အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ား*

1 အမ်ိဳးသားေတြဟာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြေၾကး႐ွာႏိုင္တယ္ ။ သို႔ရာတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ား ေငြ႐ွာႏိုင္သည္ထက္ပို၍ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္ ။

2 အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ညစ္ပတ္ေပေရတဲ့အလုပ္ကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ အမ်ိဳးသားေတြကသာ
လုပ္ရမယ္လို႔ ယူဆထားၾကၿပီး ၊ အဲဒီလိုအလုပ္ကို အမ်ိဳးသားေတြ
စိတ္လိုလက္ရလုပ္လာေစရန္လည္း စည္း႐ုံးေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း ႐ွိၾကပါတယ္ ။

3 အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အတင္းအဖ်င္းမ်ားကို တရားဝင္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ ႐ွိပါတယ္ ။
အမ်ိဳးသားမ်ားကေတာ့ ေရာက္တတ္ရာရာ ေျပာသလိုမ်ိဳး ဟန္ေဆာင္၍ အတင္းေျပာၾကရပါတယ္ ။

4 အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ သူတို႔မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ငိုေႂကြးပိုင္ခြင့္လိုင္စင္
႐ွိၾကတယ္လို႔ ယူဆသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

5 အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ဟာ ေလယူရာ တိမ္းၫြတ္ခ်င္ တိမ္းၫြတ္မည္ ။
သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခါမွ် ၿပိဳကြဲမည္မဟုတ္ေပ ။

6 အမ်ိဳးသမီးတိုင္းမွာ ထူးျခားစြာ အလြယ္တကူသိႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္
အၿမဲတမ္း႐ွိေနတတ္တယ္ ။

7 အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ထိန္ခ်န္ထားတတ္တဲ့ ပေဟဠိမ်ိဳး အၿမဲ႐ွိေနတယ္ ။

8 ပန္းေရာင္နဲ႔ ပန္းခရမ္းေရာင္ကို အမ်ိဳးသမီးေတြ ခြဲျခားသိတတ္ၾကပါတယ္။

9 အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအသံဟာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသီဆိုတဲ့
သားေခ်ာ့ေတးတစ္ပုဒ္ရဲ႕ အသံကို မည္သည့္အခါမွ် မယွဥ္ႏိုင္ ။

10 အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ မ်က္လံုးေတြထဲမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္စြာ
အသံတိတ္စကားေျပာႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္႐ွိတတ္ၾကတယ္ ။

About Linn Lett

Nay Linn has written 53 post in this Website..

Nothing Special