အကယ္ေ၇ြ႔႔ ရိုးသားျခင္းဟာ ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္ဆိုရင ္မုသားကိုပဲ ေ၇ြးခ်ယ္မယ္…..

အကယ္ေ၇ြ႔ မုသားစကားဟာ ထိခိုက္ေစမယ္ဆို၇င္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းကို ေ၇ြးခ်ယ္မယ္….

အကယ္ေ၇ြ႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းက ထိခုိက္ေစမယ္ဆို၇င္ ခြဲခြာျခင္းကို ေ၇ြးခ်ယ္မယ္……..

အကယ္ေ၇ြ႔ ဆံုးရႈံးျခင္းကို ဒုကၡလို႔ဆို၇င္ မင္းေပးဆပ္၇မွာကိုေၾကာက္ေနသလား ?????

အကယ္ေ၇ြ႕ စြဲလမ္းျခင္းက ဒုကၡဆို၇င္ မင္းျပီးဆံုးျခင္းကိုေ၇ြးခ်ယ္မလား?????

အကယ္ေ၇ြ႔ ၇၇ွိေအာင္ၾကိဳးစားျခင္းကို ဒုကၡဆို၇င္ မင္းတယူသန္ျဖစ္ျခင္းကို ေ၇ြးခ်ယ္မလား ?????

အကယ္ေ၇ြ႔ ခြဲခြာျခင္းဟာဒုကၡဆို၇င္ မင္းဘယ္သူကို၇င္ဖြင့္မလဲ ??????

ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားဟာ ျပီးသြားမွ ၇ွႈင္း၇ွင္းလင္းလင္းသိ၇တယ္….ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ဒုကၡဆို၇င္ေတာင္ ဒုကၡလို႔မခံစားမိဘူး………..

ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားကို ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အေကာင္းအဆိုးကြဲကြဲျပားျပားမခြဲျခားႏိုင္ပဲ အဆံုးသတ္မွ အေျဖရွာလို႕ေတြ႕တတ္တယ္…

About Linn Lett

Nay Linn has written 53 post in this Website..

Nothing Special