သင္ဟာ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ အရာရာတိုင္းျဖစ္ေနႏိုင္တယ္
အခု ဒီစာကို ဖတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ———–

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္ေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူရတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္အေၾကာင္းကို ေတြးေတာေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္ကို အရမ္းဂရုစိုက္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကို သိပ္လြမ္းေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္နဲ႔ စကားေတြ ေျပာခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္နဲ႔အတူ ရွိေနခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကို ေဘးမေတြ႔ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ေတြကို
ေက်းဇူးတင္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္ရဲ႕လက္ကို ဆုပ္ကိုင္
ထားခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္အတြက္ အရာရာကို
အဆင္ေျပေစခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ဟာ သူတို႔ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိေစခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို
က်င္းပေပးေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္က
သင့္ကို လက္ေဆာင္ေတြ
ေပးခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ဟာ သူ႔အတြက္ လက္ေဆာင္တစ္ခုပဲလို႔
မွတ္ယူေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ဟာ သူ႔အေပၚမွာ မေအးစက္လြန္း မေႏြးေထြးလြန္းဖို႔
ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကို ေပြ႔ဖက္ခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကို ခ်စ္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သူ႔ကို လက္ေဆာင္တစ္ခု
ေပးေစခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကို အားက်ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္အေၾကာင္းေတြးၿပီး ၿပံဳးေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ငိုေၾကြးဖို႔ ပခံုးတစ္စံု
ျဖစ္ခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္နဲ႔အတူ ေလွ်ာက္လည္ၿပီး
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရ႔ႊင္ ေနခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ရဲ႕ ကမၻာႀကီး ကိုစဥ္းစားေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္က
သင့္ကို ကာကြယ္ေပးခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကို တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ေပးခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္က
သင့္ကို ခြင့္လြတ္ေစခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ရဲ႕ ခြင့္လြတ္မႈေတြကို
ေက်းဇူးတင္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္နဲ႔အတူ အတိတ္ကိုျပန္ေတြးၿပီး
ရယ္ေမာခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကိုသတိရၿပီး
သင့္ကို သူရွိတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနေစခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ရဲ႕အခ်စ္ဟာ ခၽြင္းခ်က္မရွိျဖစ္တယ္ဆိုတာ
သိုလိုေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္က
သင့္ရဲ႕ အႀကံဥာဏ္ေတြလို ေလးစားတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သူဟာသင့္ကို ဘယ္ေလာက္ဂရုစိုက္ေၾကာင္း
ေျပာျပခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္က
သင္နဲ႔အတူ ေရွးေဟာင္းရုပ္ရွင္ကားေတြကို
အတူၾကည့္ခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သူ႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို သင္နဲ႔အတူ ခံစားခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကို သူ႔ရင္ခြင္ထဲ ထည့္ထားခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကေတာ့
သင့္ရင္ခြင္ထဲမွာ သူ႔ကို ေပြ႔ထားေစခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ကို တန္ဘိုးထားတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေတြကုန္တာကို
တားဆီးႏိုင္ပါေစလို႔
ဆုေတာင္းေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္နဲ႔ေတြ႔ဖို႔ ေစာင့္မေနခ်င္ေတာ့ဘူး

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ဟာ သင္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ကို
သင့္ကို ခ်စ္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ေၾကာင့္ ခံစားေနရတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကို သတိရေစတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို
နားဆင္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သူဟာ သင့္အတြက္အၿမဲရွိေနေၾကာင္း
သင့္ကို သိေစခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ဟာ သူ႕ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေနလို႔
ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းသာေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္အေၾကာင္းကို
ညလံုးေပါက္ ေတြးေနမိတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ဟာ ဒါေတြကို သတိၿပဳမိဖို႔
ဆုေတာင္းေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ဟာ ပိုေတာ္ ပိုေကာင္းလာတယ္ဆိုတာ
သင့္ကို သိေစခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ စိတ္တူကို္ယ္တူ ၾကင္ေဖာ္ျဖစ္မယ္လို႔
ယံုၾကည္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္အနားမွာ ရွိေနခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္ဟာ
သင့္ရဲ႕ ေစာင္မၾကည့္ရႈမဳႈနဲ႔ အႀကံဥာဏ္ေတြကို
လြမ္းဆြတ္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္က
သင့္ရဲ႕ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔
အႀကံဥာဏ္ေတြကို တန္ဘိုးထားတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္အေပၚမွာ သစၥာရွိတယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္ကဟာ
သင့္ကို အႀကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္က
ဒီစာကို သူ႔ဆီပို႔ေစခ်င္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယက္က
သင့္ရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈကို လိုအပ္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ရဲ႕ သစၥာရွိမႈကို လိုအပ္ေနတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင့္ကို သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ ဆက္ရွိေနေစခ်င္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က
သင္ဒီစာကို ဖတ္ေနခ်ိန္မွာ ငိုေၾကြးေနလိမ့္မယ္

သင့္မွာ အဲဒီ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိေနႏိုင္သလို
သင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။

About Linn Lett

Nay Linn has written 53 post in this Website..

Nothing Special