ကိုယ္ေလွ်ာက္မဲ့ အလုပ္ဟာ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို
စုံစမ္းမႈလုပ္ပါ။ ေလွ်ာက္မ့ဲအလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ သိသင့္တဲ့
အခ်က္ေတြကိုလည္း ႀကိဳၿပီးသိေအာင္ စုံစမ္းထားႏိုင္ေလ ကိုယ့္အတြက္
အက်ိဳးရိွေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕အလုပ္ေတြက လခေတာ့ ေကာင္းခ်င္
ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့ အလုပ္ေတြ ျဖစ္ေနရင္
ဒီအလုပ္မ်ိဳး သြားလုပ္လို႔က ကိုယ္ဒုကၡ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး
သေဘၤာ ဒုအရာရွိတေယာက္က မေလးရွား သေဘၤာတခုမွာ အလုပ္ရလို႔ သြားလုပ္ပါတယ္။
ဒီသေဘၤာက ေမွာင္ခိုပစၥည္းေတြကို ပစိဖိတ္ထဲက ကြ်န္းႏိုင္ငံေလးတခုကို
ခိုးသြင္းတာကို တရားဝင္ သြင္းကုန္ေတြ သြင္းတာနဲ႔ အတူလုပ္ပါတယ္။
မၾကာေသးခင္က စစ္ေဆးရာမွာ ေတြ႔သြားေတာ့ ဒီအရာရွိေကာ၊ ေနာက္ သူ႔အထက္က
တေယာက္ေကာ သေဘၤာနဲ႔ အတူတူ အဖမ္းခံရပါတယ္။ သေဘၤာကုမၸဏီက သေဘၤာအတြက္
လာဘ္ထိုးၿပီး သေဘၤာျပန္ေရြး သြားၿပီးေတာ့ ဒီအမႈကို ကပၸတိန္နဲ႔
ဒုကပၸတိန္တို႔ကို အမႈပုံခ်ခဲ့ေတာ့ အဲဒီ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒုကပၸတိန္ဟာ
တျခားႏိုင္ငံသား ကပၸတိန္နဲ႔အတူတူ ေထာင္က်ခံေနရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္
ကိုယ္ေလွ်ာက္တဲ့ အလုပ္က ကိုယ့္ကို အႏၱရာယ္ေပးမဲ့ အလုပ္လား ဆိုတာကို
ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစမ္းေလ့လာၿပီးမွ ေလွ်ာက္တာက ကိုယ့္အတြက္
ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေခၚတဲ့ အလုပ္က သုံးေလးလၾကာလွ်င္ ေနာက္တခါ ေခၚျပန္၊ ခဏၾကာလွ်င္
တခါ ေလွ်ာက္လႊာထပ္ေခၚျပန္ လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို ေသေသခ်ာခ်ာ
ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္အေရွ႕က လူေတြဘာေၾကာင့္ ခဏခဏ ေျပာင္းလဲေနရတာ၊
ဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ လုပ္ေနရတာလဲကို ေတာ္ေတာ္ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဒီလို ခဏခဏ
လူအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနတ့ဲ အလုပ္မ်ိဳးကို ေလွ်ာက္ဘို႔ အလြန္သတိထားပါ။ ဒီလို
ျဖစ္ေနရတာ အေၾကာင္းတခုခုေတာ့ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေနရာမ်ိဳး
ရသြားၿပီးေတာ့ ကိုယ္လဲခုနကလို ႏႈတ္ထြက္ရတဲ့အထဲ ပါလာတဲ့အခါ ေနာက္အလုပ္
ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ကိုယ့္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္အလုပ္အတြက္
အင္တာဗ်ဴးမွာ အရင္ အလုပ္အေၾကာင္းနဲ႔ အရင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေၾကာင္းကို
ရႈတ္ခ်သလို မေျပာပဲ ဘာ့ေၾကာင့္ ထြက္ရတာပါ ဆိုတာကို ေျပာရ ခက္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီလို ရႈတ္ခ်ေျပာတယ္ဆိုရင္လည္း ေနာက္အလုပ္က ငွားဘို႔ ေတာ္ေတာ္ စဥ္းစားရ
ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလို အလုပ္မ်ိဳးကို အေစာႀကီးကတည္းက
ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထားမိႏိုင္ဘို႔ လိုပါတယ္။

အလုပ္တခုကေန တခုကို ခဏခဏ ေျပာင္းေနတာကလည္း ေနာက္အလုပ္တခု
ေလွ်ာက္တ့ဲအခါမွာ ကိုယ့္အတြက္ မေကာင္းတာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္
တတ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ္ေရရွည္စြဲၿမဲ လုပ္ႏိုင္မယ့္အလုပ္ ဟုတ္မဟုတ္လည္း
စဥ္းစားဘို႔ လိုပါတယ္။ ႏွစ္နဲ႔လုပ္ၿပီးမွ အျခားအလုပ္ကို ေျပာင္းလဲလုပ္တာက
ကိုယ့္ရဲ႕ စြဲၿမဲ လုပ္ကိုင္မႈကို ျပသေပးၿပီး အလုပ္ရွင္က စိတ္ဝင္စား
ေစလိမ့္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္တာဝန္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပတ္ျပတ္သားသား ကြဲကြဲျပားျပား မေျပာထားတဲ့
အလုပ္မ်ိဳးဆိုရင္လည္း ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားပါ။ အရမ္း လိုအပ္တုံးအခ်ိန္မွာ
ေတြ႔ကရာ အကုန္လိုက္လုပ္ေပးရတာကို စိတ္ထဲက ဘာမွမျဖစ္ေပမယ့္ မၾကာခင္
ေညာင္းအီလာၿပီး အလြန္ပင္ပမ္း စိတ္ဆင္းရဲစရာ ျဖစ္လာတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
ကိုယ့္ကို ငွားမဲ့ေနရာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အလုပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ
သတ္မွတ္ထားေပးတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို အဓိက ဦးစားေပး စဥ္းစားပါ။ အလုပ္ထဲမွာ
တခါတေလ ကိုယ္နဲ႔ မသက္ဆိုင္ေပမယ့္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္အရ
လုပ္ေပးရတာမ်ိဳးေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါက တခါတေလ လိုအပ္ခ်က္အရသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
ဒီလိုႀကံဳလာတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ဆိုင္ဆိုင္၊ မဆိုင္ဆိုင္ တက္တက္ၾကြၾကြ
စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္ေပးတာဟာ ကိုယ့္အတြက္ အလုပ္မွတ္တမ္းမွာ အေကာင္း
ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္က်ိန္းေသေပါက္ရမယ္ ထင္ေနတဲ့ အလုပ္ကိုလည္း ကိုယ္ရခ်င္မွရမွာပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္ အရံေနာက္တခုခုကိုလည္း ရွာေဖြထားသင့္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားတဲ့
အလုပ္ အားလုံးရတဲ့ အခါက်လွ်င္ေတာ့ ကိုယ္စိတ္ႀကိဳက္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေနာက္
အျခား အလုပ္ေတြကိုလည္း မိမိ အလုပ္လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို
အေၾကာင္းၾကား ေပးတာက ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကို ျပသရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒီလို
တျခားအလုပ္ကို ေရြးလုိက္တဲ့အတြက္ အားနာစရာ မလိုပါဘူး။ အလုပ္ေတြကလည္း
ဘယ္ေတာ့မွ အားနာၿပီး ငွားတယ္မရိွပါဘူး။ ကိုယ္က သူ႔ထက္ေကာင္းမယ္
ကိုယ္ယူဆတဲ့အလုပ္ကို လက္ခံတာကို ဘယ္သူမွ အျပစ္ေျပာမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။
တခုပဲရိွတာက တျခားအလုပ္ကို လက္ခံလိုက္ၿပီ ဆိုတဲ့အခါမွာ လွ်ာရွည္ၿပီး
ဟိုအလုပ္က ဒီအလုပ္ထက္ ပိုေကာင္းလို႔ ဘာခံစားခြင့္ပိုလို႔ ဆိုတာေတြ
ဘာမွမေျပာေနဘို႔ပဲ လိုတာပါ။ ဟိုအလုပ္ကို ေရြးလိုက္ၿပီးျဖစ္လို႔
ေဆာရီးပါပဲဆိုတာ ေျပာရင္ လုံေလာက္ပါတယ္။ အလုပ္ ကမ္းလွမ္းမႈ ရိွလာတဲ့အခါ
ခ်က္ျခင္း လက္ခံလိုက္တာ မလုပ္ပါနဲ႔။ သူ႔မွာ ေပးထားတ့ဲ အခ်ိန္အတြင္းမွာ
အျခားအလုပ္ေတြက ထပ္ကမ္းလွမ္းလာတာ ရိွမရိွကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ တကယ္လို႔
ကမ္းလွမ္းလာတဲ့အလုပ္က ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ အျဖစ္ဆုံး ဆိုရင္ေတာ့ ခ်က္ျခင္း
လက္ခံတာ မမွားပါဘူး။ ဒုတိယ၊ တတိယ ထားထားတဲ့ ဟာေတြဆိုရင္
အ့ဲဒီကမ္းလွမ္းတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ အလုပ္က
ကမ္းလွမ္းလာတာ ရိွမရိွကို ေစာင့္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းတာ
လက္ခံၿပီးမွ ကိုယ့္စိတ္ အႀကိဳက္ဆံုး အလုပ္က ကမ္းလွမ္းလာတာရွိရင္လည္း ဘာမွ
မလြန္ေသးခင္ဆိုရင္ စကားလွလွသုံးၿပီး ပထမ လက္ခံထားတဲ့ အလုပ္ကို
ေနာက္ဆုတ္လို႔ ရပါတယ္။ အမ်ားႀကီး စကားမလြန္ရ အဆင့္ေတြ မေက်ာ္သြားရေသးဘူး
ဆိုရင္ေပါ့။ အားနာလို႔ လက္ခံထားၿပီးသား အလုပ္ကိုပဲ ဆက္ယူလိုက္တာ
မလုပ္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ပါ။

ဘြဲ႔တခုခု လိုအပ္တဲ့အလုပ္ေတြမွာ ကိုယ္ရထားတဲ့ဘြဲ႔နဲ႔ အဲ့ဒီအလုပ္ ဆက္စပ္မႈ
ရိွမရိွရွာပါ။ အဲ့ဒီအလုပ္မွာ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ကိုယ္ဘာလုပ္ေပးႏိုင္တာကို
အဓိက ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရင္ အလားအလာ ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ အမ်ားစုက
ဘြဲ႔ေတြထဲက အဆင့္ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္းရတယ္။ ေက်ာင္းမွာ
ဘယ္လိုႀကိဳးစားတယ္ ဆိုတာကို သိပ္မသိခ်င္ပါဘူး။

ဆက္ဆံေရး ဘယ္ေလာက္ေျပျပစ္သလဲနဲ႔ လုပ္မယ့္ အလုပ္အေပၚကို ဘယ္ေလာက္ ထိထိမိမိ
လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္လူ ျဖစ္မယ္ရယ္ ကိုယ္သင္ထားတာကို ဘယ္ေလာက္
အသုံးခ်ႏိုင္တ့ဲလူ ျဖစ္မလဲဆိုတာကို အေလးထားေလ့ ရိွၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္
ေနစဥ္ကတည္းက ကိုယ္ယူထားတဲ့ ဘာသာရပ္ရယ္၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ရယ္နဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္တာတို႔၊ အခ်ိန္ပိုင္း
အလုပ္လုပ္တာတို႔၊ အလုပ္သင္ အလုပ္လုပ္တာတို႔ေတြက ေက်ာင္းၿပီး
အလုပ္ေလွ်ာက္တ့ဲ အခါမွာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။ ဒါေတြက ကိုယ့္ကို
အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ အလုပ္အတြက္ ေထာက္ခံမႈေတြ အမ်ားႀကီးေပးပါတယ္။

ကိုယ့္စီဗီြ(အလုပ္မွတ္တမ္း)မွာ အီးေမးလ္လိပ္စာ ထည့္တဲ့အခါမွာ
ရိုးရိုးသားသား ျပင္းစရာ ေကာင္းေလာက္တဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာက
ခ်စ္စရာေလးျဖစ္တ့ဲ၊ လွတဲ့ အီးေမးလ္ လိပ္စာေတြထက္ကို အမ်ားႀကီး
ပိုေကာင္းပါတယ္။ အီးေမးလ္လိပ္စာကို ခ်စ္စရာ၊ ႀကိဳက္ခ်င္စရာ လိပ္စာမ်ိဳး
မျဖစ္ေနပါေစနဲ႔။

အလုပ္ေတြ ရွားပါးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းအႀကီးႀကီးေတြမွာ ေလွ်ာက္တာထက္
လုပ္ငန္းငယ္ငယ္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္တာက ပိုၿပီး တည္ၿမဲမႈ ရေစႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလို အလုပ္ အလြန္ရွားတဲ့ကာလမွာ အလုပ္ရွာရရင္ လုပ္ငန္းငယ္ငယ္ေတြမွာ
ဦးစားေပးရွာပါ။

အင္တာဗ်ဴးမသြားခင္မွာ ကိုယ့္ကိုေမးႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြအားလုံးကို
စဥ္းစားခ်ထားၿပီး အဲ့ဒီေမးခြန္းေတြကို အေကာင္းဆုံးဘယ္လို
ေျဖဆိုမလဲဆိုတာကို စဥ္းစား ေရးခ်ထား ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အလြတ္က်က္ထားတာကို ျပန္ေျပာေနတာမ်ိဳးမျဖစ္ပဲ ပုံမွန္စကားေျပာေနတာမ်ိဳး
ေျပာေနေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ မင္းကို ဒီအလုပ္မွာ
ငွားသင့္တယ္ထင္လဲဆိုတ့ဲ ေမးခြန္းမ်ိဳးလည္း လာႏိုင္တာကို သတိျပဳပါ။
အ့ဲဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာ ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ လိုေနတာကို လုံးလုံးမေျပာပဲ
ကိုယ္သာ ဒီအလုပ္ရရင္ ဒီအလုပ္အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘယ္အားသာခ်က္ေတြကို
အသံုးျပဳၿပီး ဒီအလုပ္ကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ္ ဆိုတာကို အေလးေပးၿပီး
ေဆြးေႏြးဘို႔ ျပင္ထားပါ။ တခုခုမွာ နဲနဲမွားယြင္းေျပာဆိုမိရင္လည္း
အဲဒီမွာႀကီးပဲ စိတ္မေရာက္ေနပဲ အျခားေနရာေတြမွာ ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္
ေျပာဆိုႏိုင္ဘို႔ကိုလည္း ေလ့က်င့္ထားပါ။ တခုမွားတာကိုႀကီးပဲ စိတ္စြဲေနရင္
အျခားေနရာေတြမွာ ဖါေထးေပးႏိုင္တာေတြကို အလကား ျဖစ္ပါေစလိမ့္မယ္။ အနဲဆုံး
အေလ့အက်င့္ ပိုရတယ္ဆိုတ့ဲအသိ စိတ္ထဲမွာစြဲထားရင္ ေအးေအးေဆးေဆး
အင္တာဗ်ဴးလုပ္ႏိုင္မွာပါ။

ကိုယ့္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ႏိုင္ရည္မ်ားက ေလွ်ာက္ထားေသာ အလုပ္အတြက္
မည္သို႔ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို
ရွင္းလင္းျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စဥ္းစားထားရမည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို
ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပႏိုင္ရေပမည္။ အလုပ္အတြက္ မထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ
ကိုယ့္အားနည္းခ်က္ကိုလည္း ေဖၚျပ၍ ထိုအားနည္းခ်က္ကို မည္သို႔ ျပင္ဆင္
ကုစားေနေၾကာင္း ေျပာျပႏိုင္ရမည္။ အသိတေယာက္က အင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ သူ၏ အဓိက
အားနည္းခ်က္မွာ အထက္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မတည့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ေျဖခဲ့သျဖင့္ သူေသခ်ာေပါက္ ရႏိုင္ေသာ ထိုအလုပ္ကို ေသခ်ာေပါက္
လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။

ကိုယ္၏ အလုပ္မွတ္တမ္း (စီဗီြ)တြင္ ေရးသားထားသည္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ
မွတ္မိေနပါေစ။ အင္တာဗ်ဴး သြားသည့္အခါတြင္လည္း ၄င္းကို တပါတည္း ယူသြားရန္
မေမ့ပါႏွင့္။

အလုပ္တခု ေလွ်ာက္တယ္၊ အင္တာဗ်ဴးသြားတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ အလုပ္မရတာ၊ တခါတေလ
အင္တာဗ်ဴးေတာင္ မေခၚခံရတာကိုဘာမွ စိတ္ထဲမွာ မထားပါနဲ႔။ အ့ဲဒါအတြက္
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မညႇဥ္းဆဲပါနဲ႔။ ဒါက သူတို႔ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ့္နဲ႔
မကိုက္ညီလို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္အသံုးမက်လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္
ညႇဥ္းဆဲၿပီး စိတ္ပ်က္ျခင္းဟာ ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈကို
ျပန္ၿပီးကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ပိတ္ဆို႔တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ဘာအက်ိဳးမွ
မရွိပါဘူး။ မရေသးရင္ ဆက္ေလွ်ာက္ပါ။ တခ်ိန္ခ်ိန္၊ တခုခုေတာ့ ရလာမွာပါ။
မ်ားမ်ား ထပ္ေလွ်ာက္ပါ။ မ်ားမ်ား ထပ္ေလွ်ာက္ေလ၊ ကိုယ့္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
ပိုရလာေလပါပဲ။

About Linn Lett

Nay Linn has written 53 post in this Website..

Nothing Special