ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးႏိုင္မွုအေၿခအေန

ၿပည္ပမွသတင္းႏွင့္အၾကံညဏ္အပါအ၀င္ေထာက္ပံ့ကူညီမွုမ်ားအားလံုးကစစ္အစိုး၇ကိုေၿပာင္းလည္းပစ္ႏိုင္မည့္အေၿခအေနအလြန္အားနည္းပါသည္။ အေနာက္ႏွင့္”အာဆီယံ”ကိုၿမန္မာကလိုအပ္သည္ထက္ အေနာက္ႏွင့္ ”အာဆီယံ”ကၿမန္မာကိုလိုအပ္သည္ကထင္၇ွားလွသည္။ ”အာဆီယံ”၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးလိုလိုကလည္းကိုယ့္ ႏိုင္ငံတြင္းမွာကိုယ့္ၿပႆနာႏွင့္ပင္။ ၿမန္မာထက္ႏွာတဇ်ားသာ၇ံုသာ၇ွိသည္။ ”အာဆီယံ”အဖြဲ့အစည္းကိုယ္၌ ကပင္လူမွုေ၇းအဖြဲ့လိုလို၊ယဥ္ေက်းမွုအဖြဲ့လိုလို forum အဖြဲံအစည္းသာၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံၿခား ေ၇း၀ါဒအ၇ိပ္အေယာင္အေၿပာင္းအလဲကိုတ၇ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံတို့၏ဆက္ဆံမွုေပၚမူတည္၍သာၿမင္ႏိုင္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံ(၂)ခုလံုး၏လြွမ္းမိုးမွုကအဓိက်သည္ဟုႏိုင္ငံတကာကၿမင္ေသာ္လည္း၊ အမွန္စင္စစ္ယင္းႏိုင္ငံတို့၏ ေဖ်ာင့္ဖ်မွု၊ၾကား၀င္မွုအေတာ္မ်ားမ်ားတို့သည္လည္းအေဟာသိကံၿဖစ္ခဲ့၇ေသာအၾကိမ္မွာမနည္းေတာ့ၿပီၿဖစ္ သည္။ အေမ၇ိကန္အပါအ၀င္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေ၇းပိတ္ဆို့မွုတကယ္ထိေ၇ာက္မွု ၇ွိမ၇ွိကို သိ၇န္အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္မိသားစုလက္ေအာက္ခံတို့ႏိုင္ငံတကာလွည့္ၿပီူပင္ shopping လုပ္ေနၾကသည္တို့ကိုၾကည့္ၿပီး စီးပြားေ၇းပိတ္ဆို့မွုလက္နက္၏ထိေ၇ာက္မွုကိုစာေ၇းသူၾကီးစြာ သံသယ ၿဖစ္မိသည္။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..