ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အေျခအေနတစ္ခုကို အမွန္အတိုင္း သိႏိုင္ရန္အတြက္
အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ က်င္လည္
ေနသူမ်ားကို Survey ေခၚ တစ္ဦးခ်င္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၄င္းတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို မူတည္၍ ေျပာင္းလဲစရာမ်ားကို
ေျပာင္းလဲၾကျပီး ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္ မ်ားကိုလည္း
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေလ့ရိွၾကသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း
ျမန္မာ့ပညာေရးအေၾကာင္းမွာ ေဆြးေႏြးစရာ ေခါင္းစဥ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာျပီး
မိဘမ်ားက သားသမီးတို႔၏ အနာဂတ္အတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးစဥ္းစားၾကရသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ကလည္း သူတို႔၏ အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္
အျဖစ္သင့္ဆံုးကို ရည္ရြယ္ထားတတ္ ၾကသည္။ ဘဝအတြက္
ေကာင္းေကာင္းစဥ္းစားတတ္ေနျပီျဖစ္ေသာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား မ်ား၏
လက္ရိွအေျခအေန၊ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားကို
ထင္ဟပ္ေစသည့္ Survey တစ္ခုကို သံလြင္အိပ္မက္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္
ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၅၀ ကို ေမးခြန္း ၁၀
ခုပါေသာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူထားျခင္းျပီး ရလဒ္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ဆာေဗး နမူနာပံုစံ

အထက္ပါ ဆာေဗးမ်ားတြင္ လူငယ္တို႔၏ အိပ္မက္မ်ားကို ျမင္သာရံုသာမက ပညာေရး၏
အံေခ်ာ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဥပမာ
ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ က်ဴရွင္ကို အားထားသူက ၇၃% ၊ က်န္ ၂၇% ကသာ
ေက်ာင္းကို အားထားၾကသည္ဟုဆုိသည္။ အစိုးရစာေမးပြဲအတြက္
အစိုးရေက်ာင္းေတြထက္ က်ဴရွင္ကိုသာ အားကိုးၾကရသည္ ဆုိသည္မွာ
မသင့္ေလ်ာ္လွေပ။ ထို႔အတူ အင္တာနက္ သံုးဖူးပါသလား ဆိုေသာေမးခြန္းကို ၆၉% က
မသံုးဖူးပါဟု ေျဖသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွ အထက္တန္းေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား
ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ ဘာမွန္းမသိ၊ အီးေမးလ္၊ ဂူးဂဲလ္
ဘယ္လိုသံုးရမွန္း မသိေသး။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာကို ဆယ္တန္းၿပီးမွ
အျပင္မွာ သင္ၾကေတာ့ဟု ဆုိလိုေလသလား။ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ရိွေသာ
Multimedia Room မ်ားသည္ ေမးခြန္းစာရြက္မ်ား Print ထုတ္ရန္၊
ေသာ့ႀကီးႀကီးျဖင့္ခတ္ထားရန္ထက္ ပိုအသံုးဝင္သင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္း
(၁၀) အရ ဘဝမွာ ပညာတတ္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုးဟု ယူဆထားသည့္ ၂၇% ေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္သည္ မရိွမျဖစ္ပင္
မဟုတ္ပါေလာ။ ဆာေဗးမ်ားအရ သတိထားမိသည့္အခ်က္ ေနာက္တစ္ခုမွာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေမး ျဖစ္ေနသည့္
ပညာေရးမိႈင္းမိေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္း (၂) တြင္
ဆယ္တန္းေအာင္သည့္အခါ မည္သည့္ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားလိုသနည္းဟု ေမးျပီး
စစ္ပညာ၊ ဗိသုကာ စသည့္ ဥပမာတခ်ဳိ႕ ေပးထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
ဥပမာမ်ားထဲက ဘာသာမ်ားကိုသာ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးထည့္ၾကျပီး
ထိုဥပမာမ်ားထဲတြင္မပါသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႔ေသာ
ဘာသာရပ္မ်ားကို တဦးတေလမွပင္ ကြန္႔၍ မထည့္ၾကေပ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
ေမးခြန္းတစ္ခုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေျဖကို ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားဥာဏ္ျဖင့္
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျဖဆိုသင့္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပညာတတ္ဖို႔သာ
ဘ၀အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးဟု ခံယူထားၾကသည့္ အေျဖမ်ား အတြက္ ေက်နပ္မိပါသည္။
ဤဆာေဗးမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု
မဆိုႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ တစံုတရာေသာ အတိုင္းအတာထိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ဟု
ယံုၾကည္ပါသည္။ ေနာင္အခါမ်ားတြင္လည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို အက်ဳိးရိွမည့္
ဆာေဗးမ်ားကို စီစဥ္တင္ဆက္ေပးသြားပါဦးမည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!