၀န္ထမ္း အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ သူေ႒းက သူကို ၀န္ထမ္းေတြက ေလးစားမူ မရွိတဲ့ အေၾကာင္း ဆူပူ ေငါက္ငမ္းေနပါတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႕ နံနက္ခင္းတြင္ သူက အခန္းထဲမွ ထြက္လာျပီး “ငါက မင္းတို႕ သူေ႒းပဲ” ဆိုတဲ့ စာတန္းတစ္ခုကို ယူလာပါတယ္။

ျပီးေတာ့ သူ႕႐ံုး တံခါး၀တြင္ တိပ္ကပ္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေန႕မွာပဲ သူ ေန႕လည္စာ စားျပီး ျပန္လာတဲ့ အခါတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ တိ္ပ္ကပ္ထားတဲ့ စာတမ္းတြင္ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ေရးထားတာကို ေတြ႕လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ စာေၾကာင္းကေတာ့…

“ဆရာ ဇနီးက သူ႕စာတန္းကို သူျပန္ျပီး လိုခ်င္တယ္လို႕ ဖုန္းဆက္ထားပါတယ္။”

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..