၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္မဲ့ နအဖစစ္အစုိးရ၏ မစစ္မွန္ေသာ၊လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ၊
ျပည္သူလူထုအားလုံးစစ္ကၽြန္အျဖစ္သက္တမ္းရွည္ေအာင္တစ္ဖက္သတ္အဓမၼအႏိုင္ယူမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ
မဲဆႏၵမေပးၾကရန္ျပည္သူလူထုအမ်ားကအခိုင္အမာဆႏၵျပဳထားၾကပါသည္။သုိ႔ေသာ္စစ္အစုိးရဖန္တီးေသာ
၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျဖစ္ေျမာက္အေကာင္အထည္ေပၚေပါက္ေအာင္၊နအဖတစ္ျဖစ္လဲႀကံ့ဖြတ္ပါ
တီအႏိုင္ရရွိေအာင္၊နအဖစစ္အစုိးရထံမွအရွက္သိကၡာကင္းမဲ့စြာျဖင့္အခေၾကးေငြယူၿပီး ခိုင္းသည့္အတိုင္းလုပ္
မည့္ ဒီမိုကေရစီမိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားအမည္ခံ ဒီမိုကေရစီခိုင္းႏြားႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုခိုင္းႏြားႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းရန္ဦးေဆာင္သည့္ပါတီမွာ(ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ UDP)ျဖစ္ပါသည္။
ခိုင္းႏြားႀကီးမ်ားအဖြဲ႔တည္ေထာင္ရန္ပဏာမအစည္းအေ၀းကုိတက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားထားေသာပါတီအမည္
မ်ားမွာ-
(၁) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု(NDF)
(၂) ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)
(၃) ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) (DP-M)
(၄) ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(SNDP)
(၅) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ(PDP)
(၆) ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ(CNP)
တို႔ျဖစ္သည္။ခိုင္းႏြားႀကီးမ်ားပမာဏအစည္းအေ၀းသုိ႕ဖိတ္ၾကားထားေသာပါတီမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု(NDF)မွေဒါက္တာသန္းညိမ္းႏွင့္ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိခဲ့
ဟုသိရပါသည္။သတင္းအစုံအလင္မွာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိမျဖစ္၊ျဖစ္ေအာင္ နအဖစစ္အစုိးရမွအတင္းအဓမၼ
ႀကံစည္လွ်က္ရွိရာ၊၄င္းတို႔စစ္အစုိးရတစ္ျဖစ္လဲႀကံ့ဖြတ္ပါတီအႏိုင္ရေအာင္၊ပါတီအမ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွသာ
ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္အထေျမာက္မည္ကုိသိေသာ နအဖစစ္အစုိးရက ယခင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ
အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ ေဒါက္တာသန္းညိမ္းႏွင့္ဦးခင္ေမာင္ေဆြ တို႔အား က်ပ္ေငြ (သိန္း၁ေသာင္း)ကုိေပးကာ
၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးအားေရြးေကာက္ပြဲတြင္၀င္ေရာက္အေရြးမခံရန္၊ေရြးေကာက္ပြဲအထေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္
အျခားေသာပါတီမ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရန္အတြက္ ေငြေပးခိုင္းေစသည္ဟုတိက်ခိုင္လုံေသာသတင္းရရွိခဲ့ပါ
သည္။က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း( NDF member)ဆရာ၀န္က ယင္းခိုင္းႏြားမိတ္ဖက္မ်ားပဏာမေဆြး
ေႏြးပြဲသုိ႔သတင္းလာေရာက္ယူေသာမီဒီယာသတင္းေထာက္မ်ားကုိ( ဒီမွာ Ethic လုပ္ေနတာမၿပီး
ေသးဘူး။ခင္ဗ်ားတို႔နားမလည္ဘူးလား။ဆင္းသြားပါ)ဆိုၿပီးရိုင္းစိုင္းစြာျပဳမူခဲ့တယ္လုိ႔လည္းသိရပါတယ္။(NDF) ပါတီ
သည္အမ်ဳိးသားေရးသစၥာေဖာက္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အတိုင္းအတာမရွိလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေနၿပီး၊ေတာင္ဥကၠလာပမဲ
ဆႏၵနယ္မွ၀င္အေရြးခံမဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေခြးျခေသၤ့ေအာင္သိန္းလင္းကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္သလုိလုိျဖင့္အႏိုင္ရေအာင္ကူ
ညီရန္အတြက္ (NDF) ပါတီမွ ဗမာစာမေျပာႏွင့္ ဗမာစကားကုိေတာင္ေကာင္းစြာမေျပာတတ္သူ ခ်င္းမတစ္ဦးအား ေတာင္ဥကၠလာပမဲဆႏၵနယ္မွ၀င္အေရြးခံရန္ ေဒါက္တာ
သန္းညိမ္းႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ကညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ထိုခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအားအသုံးခ်ထားျခင္းမွာ
နအဖစစ္အစုိးရကတိုင္းရင္းသားျပည္သူအခ်င္းခ်င္းကုိ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈပ်က္ျပားေအာင္လုပ္ႀကံထားျခင္းပင္
ျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း၌ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

Ps>Source From NDF member, S.Okalapa

About smytu1996

soe tun has written 142 post in this Website..

i just wanna share my knowledge via web.