ခုေခတ္ ေယာက်္ားမိန္းမမ်ားသည္ သိသလုိလုိ မသိသလုိလုိနဲ႔ က်ဴးလြန္မိေသာ အျပစ္မ်ားတုိ႔ ရွိေပလိမ့္မည္။ ထုိအျပစ္မ်ားစြာရွိသည့္အထဲမွ လူ႔ေလာက လူ႔က်င့္၀တ္နဲ႔လည္းမညီ လူသားတုိ႔ အမ်ားဆံုးမုန္းတီးရြံ႕ရွာၾကသည့္ ကာမဂုဏ္မွားယြင္းမႈအေၾကာင္းမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ေအာင္ တင္ျပေပးခ်င္ပါသည္။

ယခုေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံတုိင္း၌ ေမထုန္မႈျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ေခတ္စားေနေလာက္ေအာင္ လူသားတုိ႔စိတ္တြင္ အာရံုျပဳက်ဳးလြန္းေနၾကသည္ကုိ စာဖတ္သူတုိ႔ ျမင္ဖူးၾကားဖူးေပလိမ့္မည္။ ေခတ္ကာလသည္ ကိေလသာမ်ား မ်ားျပားလာေသာေခတ္လာလျဖစ္လာသည့္နဲ႔အမွ် လူသားစိတ္တုိ႔တြင္ ကာမစိတ္မ်ား မြန္ထူလ်က္ရွိေနၾကေပသည္။

ထုိ႔တြင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ေကာင္ေလးမ်ား မသိသလုိလုိ သိသလုိလုိနဲ႔ က်ဴးလြန္ေနေသာအျပစ္မ်ားသည္ ၾကာေလဆုိးရြားစြာျဖစ္လာေလဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳမႈျခင္းမ်ားသည္ သိရဲ႕သားနဲ႔ လုပ္တာလား မသိလို႔မ်ား လုပ္ေနၾကတာလားဟု စဥ္းစားမရ၍ ေမထုန္မႈကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သတ္ေသာ သိသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အနည္းငယ္တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

အိမ္ေထာင္ရွိၿပီးသားသူမ်ားက က်န္တစ္ပါးသူနဲ႔ က်ဳးလြန္လွ်င္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံထုိက္၍ အျပစ္ရွိတယ္ဆုိတာ သိေပၾကလိမ့္မည္။ သိရက္နဲ႔ မုိက္တာသာ ျဖစ္ေပမည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳေသးသူမ်ား ေမထုန္အက်င့္ကုိ ျပဳက်င့္တာသည္ အျပစ္မရွိဟု မွတ္ထင္ေနေသာသူမ်ား ရွိေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာသူမ်ားအတြက္ တင္ျပေပးပါမည္။

ကာေမသုမိစၧာစာရကံတြင္ မျပစ္မွားေကာင္းေသာ မိန္းမ(၂၀)ဆုိတာ ရွိပါတယ္။ ထုိအထဲတြင္ အမိ၊ အဖ၊ မိဘႏွစ္ပါး၊ အကုိေမာင္၊ အမညီမ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ(၈)ေယာက္အား က်ဴးလြန္ေသာ ေယာက်္ား၌ ကာေမသုမိစၧာစာရ အျပစ္ထိုက္၍ က်ဳးလြန္ခံရေသာ မိန္းကေလးမွာ အျပစ္မထုိက္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားက ေျပာေပလိမ့္မည္။ မိန္းကေလးက သေဘာတူ၍ ျပဳက်င့္တာ အျပစ္မရွိဟု။ တရား၀င္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကာမကုိ ယူျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေပသည္။ ႏွစ္ဦးသေဘာျဖစ္၍သာ အျပစ္နည္းပါသည္။

ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ မိန္းကေလးဘက္ကလည္း သေဘာမတူဘဲ က်ဴးလြန္လွ်င္ ထုိသူသည္ အျပစ္မ်ားစြာ ထုိက္ေပသည္။ သီလရွိေသာ မိန္းကေလးကုိ က်ဴးလြန္မိလွ်င္ ပုိ၍အျပစ္မ်ားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွးဆရာႀကီးမ်ားက “မိန္းမႏွစ္က်ိပ္၊ ေပ်ာ္ေၾကာင္းသိပ္လည္း၊ မအိပ္ေလရာ´´ မိန္းမမ်ားက ေခၚအိပ္သည့္တုိင္ မိမိကုိယ္ပုိင္မွတစ္ပါး မိန္းမ(၂၀)နဲ႔ မအိပ္ၾကဖုိ႔ ဆံုးမခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

မိန္းကေလးမ်ားက သူတို႔၏ ကာမကုိ မည္သူကမွ် တရား၀င္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားထံမွ လာမေတာင္းထားေသးပါက သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္ေနေသး၍ အျပစ္မရွိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားထံမွ တရား၀င္ေတာင္းၿပီးေသာ ေစ့စပ္ၿပီးေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တစ္ပါးေသာေယာက်္ားနဲ႔ေဖာက္ျပန္ပါက အျပစ္ရွိေပသည္။ ကာမကုိ ကုိယ္မပုိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။

အခုေခတ္လူငယ္မ်ား မသိ၍က်ဳးလြန္မိမွာဆုိးေသာေၾကာင့္ တင္ျပေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ တကယ္ေတာ့ ကာမဂုဏ္စိတ္ဟာ မိမိရဲ႕စိတ္ထိန္းႏုိင္မႈေပၚမွာ မူတည္ပါေပသည္။ တဏွာကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္ေသာ ရဟႏၱာမျဖစ္ေသးသမွ် ပုထုဇဥ္လူသားတုိင္းတြင္ ထုိစိတ္မ်ားရွိေပသည္။ ထုိတြင္ စိတ္ထိန္းႏုိင္မႈႏွင့္မထိန္းႏုိင္မႈသာ ကြာေပလိမ့္မည္။ စိတ္ထိန္းႏုိင္ေသာသူသည္ အျပစ္မရွိ၍ ဒုကၡမေရာက္ေပ။ စိတ္မထိန္းႏုိင္ေသာသူသည္ ယခုဘ၀လည္း ဒုကၡေတြ႕ ေနာင္ဘ၀လည္း ဆင္းရဲေပလိမ့္မည္။ ေနာက္တြင္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ သာဓကျဖင့္ တင္ျပေပးပါမည္။ ယခုေတာ့ ဒီမွ်နဲ႔ပဲ နားပါရေစ။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း

Sanninaymin@gmail.com

သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ

B.A (Buddhism)

M.A (university of Kelaniya)

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!