ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ မွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လူေနရပ္ကြက္ေတြ တစ္ရက္ကို (၆) နာရီ ခန္႔သာ မီးလာရာမွ ယခုလဆန္းမွစၿပီး (၂၄)နာရီ မီးလာေနပါၿပီ။ ရပ္ကြက္ထဲမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနီး လို႔ မဲဆြယ္ တဲ့အေနနဲ႔ မီးေပးေနတာလို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ ယခင္က စစ္တပ္ေတြနဲ႔ ရံုးေပါင္းစံု နားပဲမီးပံုမွန္လာတာပါ။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးလာရင္ေတာင္ လမ္းေႀကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ပဲ မီးလာရာက အခုလို မီး(၂၄) နာရီလာလို႔ ျပင္ဦးလြင္သားေတြ ၀မ္းသာေနၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ပီးရင္ ဆက္ပီးလာမလာ ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ ခင္ဗ်ာ။

About POL

PO L has written 16 post in this Website..