ျမန္မာ(၁၂)လရာသီပြဲေတာ္(၇)

သီတင္းကၽြတ္လ၊

မီးထြန္းပြဲေတာ္၊ အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန ့ႏွင့္  ပ၀ါရဏာပြဲ။

ျမန္မာ(၁၂)လရာသီတြင္ သီတင္းကၽြတ္လသည္ (၇)လေျမာက္ျဖစ္ပါ္သည္။ခရစ္ႏွစ္အားျဖင့္မူ စက္တင္ဘာ၊

ေအာက္တုိဘာလမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေလ့ရွိပါသည္။သီတင္းကၽြတ္လကုိ ေရွးအခါက “သန္တူလ” ဟူ၍လည္း

ေခၚေလ့ရွိၾကပါသည္။“သန္ – ေကာက္စပါး ၊ တူ – ထူသည္၊ ေထာင္သည္၊မတ္သည္။” -ျဖစ္၍ ၊ “ေကာက္စပါးမ်ား

ေထာင္မတ္ေသာ လ” -ဟု ဆုိၾကပါသည္။ျမန္မာနိဳင္ငံအရပ္ရပ္ လယ္ေျမတစ္ခြင္၌ ၊ မုိးေရဓါတ္ ျပည့္၀ခဲ့ေသာ

ေၾကာင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာေသာ ေကာက္ႏွံစပါးပင္တုိ ့သည္ ျမစိမ္းကမၺလာ လႊမ္းသည့္ႏွယ္ ျမသားေရာင္ျခယ္

လ်က္ တင့္တယ္လွပေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

“သီတင္းကၽြတ္”-ဟူေသာအမည္မွာ “ ရဟန္းေတာ္မ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၀ါဆုိသီတင္းသုံးေနရာမွ ကၽြတ္

လြတ္ လြန္ေျမာက္ေသာလ”-ဟုဆုိလုိပါသည္။ မုိးတြင္းကာလကုိ အထူးျပဳ၍ အရပ္တစ္ပါးသုိ ့ သြားလာျခင္းမျပဳပဲ

တစ္ေနရာတည္းတြင္ စာခ်-စာသင္ ၊ တရား ဘာ၀နာပြားမ်ားမွဳ တုိ ့ကုိ ျပဳေနၾကရာမွ လြန္ေျမာက္ေသာလ ျဖစ္ပါ

သည္။

သုံးေလာကထြဋ္တင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ၀ါေတာ္(၇)၀ါအေရာက္၊ မဟာသကၠရာဇ္-၁၀၉-ခုႏွစ္(ဘီစီ-၅၈၂)

ခုႏွစ္တြင္၊ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္ ၊ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ရင္း ေက်ာက္ဖ်ာထက္၌ ၊(မယ္ေတာ္ မာယာ တစ္ျဖစ္လဲ)

သႏၱဳႆိတ နတ္သားကုိ ေက်းဇူးဆပ္ေသာအားျဖင့္ ၊ မယ္ေတာ္မိနတ္သားႏွင့္တကြ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ ့အား

၀ါတြင္းသုံးလပတ္လုံး “အဘိဓမၼာတရားေတာ္”ကုိ၊ ေဟာၾကားၿခီးျမွင့္ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။“ဓမၼသိဂၤဏီ ၊ ၀ိဘင္း ၊ ဓါတု

ကထာ ၊ ပုဂၢလ ပညတ္ ၊ ကထာ၀တၳဳ ၊ ယမုိက္ ၊ ပ႒ာန္း ” -ဟူေသာ အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္း တရားေတာ္အစဥ္ကုိ ရက္

ေပါင္း(၉၀)မွ် ၾကာေအာင္ေဟာၾကားေတာ္မူရသည္ ျဖစ္၍၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား တစ္ထုိင္တည္းျဖင့္ နာၾကားခံယူနိုင္ရန္

မစြမ္းသာေသာေၾကာင့္ ၊ နတ္ျပည္၌ ေဟာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။လူတုိ ့၏ သက္တမ္းအခ်ိန္အားျဖင့္ ရက္(၉၀)

ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နတ္သက္တမ္း အခ်ိန္အားျဖင့္မူ တစ္ရက္မွ်ပင္ မရွိပါေခ်။လူ ့ျပည္ ႏွင့္ နတ္ျပည္ အခ်ိန္ကာလ ကြာျခားမွဳကုိ လုိက္မီနုိင္ေအာင္ နိမၼိတ ဗုဒၶ(ရုပ္ပြား ဘုရားရွင္)တစ္ဆူကုိ ဖန္ဆင္း အကူအညီယူ

လ်က္ ေန ့ညမနား အသံမစဲ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ရပါသည္။ဘုရားရွင္ေတာ္အစစ္သည္ လူသားသဘာ၀အရ ဆြမ္း

ခံျခင္း ၊ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးျခင္း ၊ နားေနျခင္း အစရွိသည့္ ျပဳလုပ္ဖြယ္ တုိ ့ျပဳေတာ္မူခ်ိန္တြင္၊ ရုပ္ပြားေတာ္ ဘုရားရွင္ က

ကုိယ္ေတာ္စား ေဟာၾကားၿမဲ ေဟာၾကားေနေတာ္မူပါသည္။ယခုေခတ္အခါ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း၌ ၊ အဘိဓမၼာက်မ္း

ေတာ္လာ “မဟာပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ႀကီး”ကုိ အသံမစဲ ရြတ္ဖတ္ပူေဇၚပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ ၾကရာတြင္ ၊ ရဟန္းေတာ္

မ်ား အလွည့္က် လဲလွယ္၍ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇၚၾကရပါသည္။

တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားမွဳ ၿပီးဆုံးေတာ္မူ၍ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန ့တြင္  လူ ့ျပည္သုိ ့ျပန္လည္ဆင္းၾကြ

ေတာ္မူရာ ၊ နတ္တုိ ့၏သခင္ သိၾကားမင္းက ေရႊေစါင္းတန္း ၊ ေငြေစါင္းတန္း ၊ ပတၱျမားေစါင္းတန္း သုံးသြယ္ ကုိ

ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ေစါင္းတန္းဦးသည္ နတ္ျပည္ရွိ ျမင့္မုိရ္ေတာင္ ကုိ ဆုိက္ေစလ်က္ ၊ ေစါင္းတန္းအေျခသည္ ဟိမ

၀ႏၱာေတာင္ အနီးမွ သကၤႆနဂုိရ္ျပည္ ကုိ ဆုိက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ေရႊေစါင္းတန္းတြင္ နတ္ေဒ၀ါမ်ား ၊ ေငြေစါင္း

တန္းတြင္ ျဗဟၼာမ်ား ၿခံရံလ်က္ ၊ အလယ္ ပတၱျမားေစါင္းတန္း မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္စက္၀န္း ျဖင့္ တင့္တယ္စြာ ၾကြ

ေတာ္မူလာေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ၊ လူသားအေပါင္းတုိ ့က အံ့ၾသ၀မ္းေျမာက္စြာ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳ ၾကရသည္။

အတုမဲ့ က်က္သေရေတာ္ ျဖင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးျမင္ၾကရသျဖင့္ ၊ အတုယူအားက်ၾက၍ “ဘုရား

ဆု” ကုိ လူတုိင္း ပန္ဆင္ၾကသည္-ဟု ဆုိပါသည္။လူတုိ ့သည္ ဆီမီး တန္ေဆာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပူေဇၚၾက၍ ၊ ေကာင္း

ကင္ယံ တစ္ခုလုံးတြင္လည္း နတ္၊ သိၾကား ၊ ျဗဟၼာ တုိ ့၏ ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ တုိ ့ ထြန္းလင္းေတာက္ပေန သျဖင့္

လူ ့ျပည္ ႏွင့္ နတ္ျပည္ ကုိတုိက္ရုိက္ဖူးျမင္ၾကရသည္ ဟု ဆုိပါသည္။ ေနာင္အခါ၌ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန ့

ေရာက္တုိင္း ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေပါင္းတုိ ့သည္ ေကာင္းကင္ယံ ႏွင့္တကြ တစ္ေလာကလုံးထိန္လင္းေစေအာင္ ၊မီး

ရွဴး မီးပန္းမ်ား ပစ္လႊတ္ၾက၍ ၊ဆီမီးအလင္းေရာင္မ်ားကုိ တန္ေဆာင္းသဖြယ္ စီတန္းညီညာစြာ ထြန္းညွိပူေဇၚၾက

လ်က္ ၊“မီးထြန္းပြဲေတာ္”မ်ား က်င္းပၾကသည္။တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္ ကုိရည္ေမွ်ာ္၍ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းေၾကာင့္“တာ၀

တိ ံသာပြဲေတာ္” ဟူ၍လည္း ဆုိၾကသည္။ျမင့္မုိရ္ ေတာင္ဦးမွ ဘုရားရွင္ၾကြဆင္းေတာ္မူလာျခင္းကုိ ရည္ညႊန္း၍

“ျမင့္မုိရ္ပြဲေတာ္” ဟုလည္းေခၚ ၾကပါသည္။

ျမိဳ ့၊ရြာ ၊ ရပ္ကြက္ မ်ားရွိ အိမ္ ၊ လမ္း ၊ ေက်ာင္း ၊ ဓမၼာရုံ ၊ ေစတီ ၊ ဘုရား ပုထုိး တုိ ့တြင္ ၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္

ေန ့သာမက ၊ အၾကိဳတစ္ရက္(အဖိတ္ေန ့) ႏွင့္ လျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန ့ ပါ (၃)ရက္တုိင္တုိင္ ဆီမီး၊ ဖေယာင္း

တုိင္မီး ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ေရာင္စုံသြယ္တန္းလ်က္ ထြန္းညွိပူေဇၚၾကပါသည္။မီးလည္ မီးစၾကၤာ အသြင္ဖန္တီး၍ေသာ္

လည္းေကာင္း ၊ မွိတ္လုိက္ လင္းလုိက္ လွ်ပ္စစ္မီးေျပးမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ ကား ၊

ေလယာဥ္ ၊ သေဘၤာ ပုံသ႑ာန္မ်ား ျဖင့္ မီးပုံး ၊မီးအိမ္ ၊ မီးတုိင္မ်ား စီမံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စိတ္ကူးရွိသမွ် ဆန္းၾကယ္စြာ ဆင္ယင္ထြန္းညွိ ပူေဇၚေလ့ ရွိၾကပါသည္။ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္တုိ ့၌ ဆီမီးငါးေထာင္ ၊ ကုိးေထာင္ အစ

ရွိသျဖင့္ ထြန္းညွိပူေဇၚၾက၍ ၊ ျမိဳ ့သူျမိဳ ့သား ၊ ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သား၊ ရြာသူရြာသားမ်ား သည္ မိသားစုအလိုက္

၀တ္ေကာင္းစားလွမ်ား ဆင္ယင္ၾကလ်က္ ၊ မီးထြန္းပြဲ ကုိ သြားလာလွည့္လည္ ၾကည့္ရွဳ ၾကပါသည္။လူငယ္ကာလ

သားမ်ားက မူ အေပ်ာ္သေဘာျဖင့္ အသံျမည္ေသာ ေဗ်ာက္အုိး မ်ားကုိ ပစ္လႊတ္ေဖါက္ခြဲ ေလ့ရွိၾကပါသည္။

၀ါတြင္းသုံးလတုိင္တုိင္ ေဟာၾကားေတာ္မူရေသာ “အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္”သည္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန ့

အခါတြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ျခင္းကုိ ရည္ညႊန္း၍ “အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန ့” -ဟု ျမန္မာေရွးရုိးစဥ္လာ သတ္မွတ္က်င္းပ ခဲ့ၾက

ပါသည္။ထုိေန ့တြင္ “အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္”လာ က်မ္းစာမ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇၚျခင္း ၊ အဘိဓမၼာအေၾကာင္းကုိ

ေဟာေျပာနာယူၾကျခင္း၊ အဘိဓမၼာဆုိင္ရာ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တုိ ့ကုိ ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။

“အဘိဓမၼာ” ဟူသည္မွာ “အဘိဓမၼ” ဟူေသာ ပါဠိစကားေတာ္ ျဖစ္သည္။“အဘိ – သာလြန္ထူးကဲေသာ ၊ ဓမၼ -တရားေတာ္ ” ျဖစ္၍ ၊ “ အဘိဓမၼ” ဟူသည္ “ သာလြန္ထူးကဲေသာ တရားေတာ္” ဟု ဆုိလုိပါသည္။ ခႏၶာ ၊အာယ

တန ၊ ဓါတ္ ၊ သစၥာ တည္းဟူေသာ တရားတုိ ့ကုိုိ “သုတၱန္(သုတၱႏၱ)ေဒသနာေတာ္”ထက္ သာလြန္ထူးကဲစြာ

အၾကြင္းအက်န္မရွိ ကုန္စင္ေအာင္ အက်ယ္ဖြင့္ျပ ရွင္းလင္း ေဟာၾကားေတာ္မူထားေသာေၾကာင့္“အဘိဓမၼ” ဟူ၍

ဆုိပါသည္။ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ တုိ ့ကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပုဂၢိဳလ္တုိ ့သာမက ဘာသာမတူ အယူကြဲျပား လူမ်ိဳးျခား

တုိ ့ကပင္ အထူးအေလးထား၍ ႏွစ္သက္ျမတ္နိဳး ေလ့လာလုိက္စား ၾကပါသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ပ၀ါရဏာ(ဖိတ္ၾကားမွဳ)ျပဳျခင္းကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန ့တုိင္း

သိမ္အတြင္း၌ စုေ၀းေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။အတူေန သီတင္းသုံးေဖၚအခ်င္းခ်င္း တစ္ပါးႏွင္ ့တစ္ပါး အျပစ္မ်ားကုိ

ျမင္လွ်င္ ၊ ၾကားလွ်င္ ၊ ယုံမွား သံသယရွိလွ်င္ ၊ လြတ္ကင္းခ်မ္းသာေအာင္ ကုစားနိဳင္ရန္ ၊ သနားေစါင့္ေရွာက္ေသာ

အားျဖင့္ ၊ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားပါမည့္ အေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားျခင္း ကုိ “ပ၀ါရဏာ” ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ရဟန္း

ေတာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားမွဳကုိ ေျဖေဖ်ာက္ရန္၊ အက်င့္သီလမ်ား သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္ ႏွင့္စည္းလုံး

ညီညြတ္မွဳ ရွိၾကေစရန္ ၊ ဘုရားရွင္ က ပညတ္(သတ္မွတ္ခ်က္)ထားေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း

တြင္ သိကၡာေတာ္(၀ါေတာ္) အစဥ္အလုိက္ ေက်ာင္းထုိင္ပုဂၢိဳလ္မွ အစ အတူေန ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလုံး စုံညီစြာ

စုေ၀းလ်က္ ဖိတ္မံပန္ၾကားမွဳ ျပဳၾကရသည္။အခ်ိဳ ့ျမိဳ ့နယ္ ေဒသမ်ားတြင္မူ ၊ ျမိဳ့ နယ္ အလိုက္ ေက်ာင္းတုိက္အမ်ား

မွ ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလုံး စုစည္း၍ “စုေပါင္း ပ၀ါရဏာပြဲ” မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ၾကသည္။ပ၀ါရဏာျပဳၿပီးေတာ္မူၾက

ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ၊လူ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားက သကၤန္း  ၊ သပိတ္ ၊ ထီး ၊ ဘိနပ္ စေသာ လွဴဖြယ္ ပစၥည္း တုိ ့ကုိ

ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းၾကကာ ကုသုိလ္ယူၾကပါသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ “ပ၀ါရဏာပြဲ ”ကုိ အတုယူ၍ ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ ့သည္ မိမိတုိ ့၏ ကုိယ္ ၊ႏွဳတ္၊

စိတ္ အျပစ္ႀကီး အျပစ္ငယ္မ်ား ပေပ်ာက္ကင္းျငိမ္းေအာင္ ခြင့္လႊတ္သည္းခံ ၾကပါရန္ ရည္ရြယ္ေတာင္းပန္ကာ ၊မိဘ

၊ဆရာသမား ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၀ါကၽြတ္အခါတြင္ ကန္ေတာ့ပူေဇၚေလ့ရွိၾကပါသည္။စားေသာက္

ဖြယ္၊ ေဆးပစၥည္း ၊ ၀တ္စုံ ၊ဖေယာင္းတုိင္ အစရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ ့လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကသည္မွာ ရုိးရာ

အစဥ္အလာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ အေျခခံပညာမွ အထက္တန္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ၊ေကာလိပ္၊တကၠသုိလ္

ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးတုိ ့တြင္ သီတင္းကၽြတ္အခါကာလသုိ ့ေရာက္လွ်င္ ၊ “အာစရိယပူေဇၚပြဲ(ေခၚ)ဆရာကန္ေတာ့

ပြဲ” မ်ား ျပဳလုပ္၍ ၊ စာေပပညာသင္ၾကားေပးဘူးေသာ ဆရာသမားတုိ ့ကုိ ပစၥည္း၊ ၀တၳဳ မ်ား လွဴဒါန္းလ်က္ ခမ္းနား

ႀကီးက်ယ္စြာ ကန္ေတာ့ပူေဇၚၾကျခင္း သည္ ကမၻာတြင္ မရွိေသာ ျမန္မာတုိ ့၏ ရုိးရာပညာေရး ၊ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့

ေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ဤကဲ့သုိ ့ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ လွဴဒါန္း၍ ပူေဇၚျခင္း ကုိ “အာမိသပူဇာ” -ဟုေခၚ

ပါသည္။ဘုရားရွင္ ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္၊ေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇၚျခင္း ၊ နာယူက်င့္သုံး

ျခင္း ၊ က်င့္ႀကံအားထုတ္ျခင္း ႏွင့္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ဆရာသမား၊မိဘ၊သက္ႀကီးရြယ္အုိပုဂၢိဳလ္တုိ ့၏ ဆုံးမၾသ

၀ါဒ စကားမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာ ၊နားေထာင္က်င့္သုံးျခင္းတုိ ့မွာ “ဓမၼပူဇာ” ဟု ေခၚပါသည္။“အာမိသပူဇာ”ႏွင့္

“ဓမၼပူဇာ” ႏွစ္ျဖာက်င့္သုံး ရႊင္ၿပဳံးေမြ ့ေလ်ာ္ၾကျခင္း သည္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ တုိ ့၏ ယဥ္ေက်းမွဳအႏွစ္သာရ ပင္

ျဖစ္ပါသည္။

ထူးျခားေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာ အစဥ္အလာတစ္ခုမွာ ပ်ိဳရြယ္ေသာ လူငယ္ လုလင္ပ်ိဳ၊လုံမပ်ိဳ တုိ ့သည္၊ အိမ္ေထာင္

ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္မဂၤလာ အခမ္းအနားမ်ား ကုိ ၀ါကၽြတ္အခါေရာက္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။၀ါတြင္း

သုံးလအခါတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အက်င့္ျမတ္ သိကၡာေတာ္တုိ ့ကုိ ၊ အထူးေစါင့္စည္း က်င့္သုံးအားထုတ္ေတာ္

မူၾကသကဲ့သုိ ့ ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူငယ္တုိ ့သည္ လည္း ၊ အျဗဟၼစရိယ(ဖုိ -မ စင္ၾကယ္စြာ ေနထုိင္ျခင္း)ကုိ ထိန္းသိမ္းေစါင့္ေရွာက္ၾကျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့လာခဲ့ေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္ တစ္ခု

ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။  ။

缅甸12月节日(七)

"德丁聚"月点灯节

"德丁聚"月是缅历第七个月,相当于公历九/十月.古代将"德丁聚"月称为"旦谷"月,意味:秧苗直立之月.因为此时全缅各处田地灌满雨水,正值绿色秧苗茁壮成长之时刻.

"德丁聚"即:"出家僧人斋戒期满解脱月"之意.意味:禁止出家僧人在雨季出外活动,只允许在寺庙内念经学习修炼的斋戒期,已经期满结束.

据传,释迦牟尼佛祖曾于大历(109)年,在天国一大树下的石床上向(曾为佛祖慈母的)丹斗德达神仙以及众神仙讲述(共七套的)哲理真经.由于讲此经从头至尾一共需时(90)天,人间凡人不可能一次性听经,故特在天堂仙国讲经,人间(90)日,在天国却一日都不到.为了弥补人间天国之间时光的差距,特设一替身佛,使之日夜不停讲经.正当佛祖本身依然按照人间惯例:化缘、用斋饭、休憩...替身佛却继续无休止地讲经.这便是今日"无休止讲经会"的由来.在此"无休止讲经会"上,由多位高僧轮流无休止地讲经.

讲经完毕,于德丁聚月盈日,佛祖将返回人间.众神之君,天王玉帝,特制金走廊、银走廊、钻石走廊三层通道,让佛祖回返人间.走廊顶端接天堂之"敏梦"山巅,走廊底端到达喜马拉雅山底之"顶嘎大那够"国度.金、银、钻石走廊 两旁由众神仙护送,一时间佛光普照,上天地下,通明通亮,人间天堂,尽入眼帘,民众欢呼,全民跪拜,纷纷祷告,祝愿成果,立地成佛.此后,每到德丁聚月盈日,虔诚的佛教徒,便要让上天地下,通明通亮,就要点亮所有灯光,这便是德丁聚月盈日"点灯节"的由来.由于又是佛祖由"敏梦"山巅归来之日,又称之为"敏梦节".

届时,所有城市村镇、大街小巷、寺庙佛宇、学校住宅、家家户户,不仅仅在月盈日,并在月盈日前后各一天,总共三天,举行点灯节活动.人们或点亮油灯、或点亮烛光、或点闪光灯、或放孔明灯、或制造车船飞机模型玩具灯;还有人在佛庙广场,集体组织举行点燃千盏油灯、万盏油灯活动;更有许多人,盛装艳服,到处游走,观看灯火;年轻人们更是欢乐,他们放鞭炮、放烟花,增加节日气氛,十分热闹.

由于佛祖讲"哲理经"整整花了"瓦期"(斋戒期)三个月,直至德丁聚月盈日方告结束,因此,德丁聚月盈日又被称之为"哲理经日".在那一天,高僧便要念"哲理经",讲解"哲理经",还要以"哲理经"进行考试测验.

"哲理经"巴利文称之为"阿必德玛",意味:至高无上之真谛.对于"哲理经"不但佛教徒,即使是许多异教徒也非常喜爱追求学习.

出家僧人每到德丁聚月盈日就要举行一年一度的"互邀"会.同住一座庙宇的出家僧人,集聚一堂,互相批评,互相指出他人的缺点,提出善意的批评,以便纠正改善,此举,巴利文称之为"巴瓦亚纳".举行此类"互邀"批评,可以增进团结,避免分歧,排除分裂,是佛祖特意规定安排的一种法规,因此,每年到德丁聚月盈日,从主持师父高僧至所有和尚僧人,都一定要齐聚一堂,举行"巴瓦亚纳""互邀"批评活动."巴瓦亚纳"互邀会结束后,人们便要对众僧人敬献袈裟、伞、钵、鞋等物品,布施行善.

后来,模仿僧人的"巴瓦亚纳会",虔诚的佛教徒缅甸人民,每到德丁聚月盈日,就要举行"敬老会",向父母师长,承认错误,跪拜认错,同时,向长辈敬献药物、服装、蜡烛等物品,表达崇高的敬意.这已经形成一种优良传统,每到德丁聚月盈日,全缅所有中小学至大专院校,都要隆重举行"敬师会",向师长们致敬,并献上一些用品,表达对恩师的谢意.

这一习俗,是缅甸独有的优良传统.这种对父母、师长、僧人表示敬意,表示顺从,表示孝敬的传统,是缅甸佛教徒的文化的精髓.

还有一特殊的习俗,就是点灯节过后,缅甸男女青年才举行结婚仪式.在瓦期三个月内,缅甸男女青年都与出家人一道遵守戒律,直到瓦期结束的点灯节以后,才能举行结婚典礼,这一习俗已经流传多年,成为缅甸的一种特殊传统风俗.(中文译者;李祖清老师)

(တရုတ္နိဳင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ၊ကူမင္းၿမိဳ့မွတရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ“မဂၤလာစာေစါင္-吉祥杂志တြင္ ၂၀၀၅-၂၀၀၆-ခုႏွစ္အတြင္း၌ ေဖၚျပၿပီးသည္ကုိ ျပန္လည္ကူးယူေဖၚျပပါသည္။)

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.