က်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းရာမ်ားကို သိလိုသမွ် ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္အတြက္mandalay gazette မွာaccount လုပ္ခဲ့ပါတယ္။  ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖို႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ။

DR. AUNG KYAW KYAW OO
M.B.,B.S(UM-I)

Assistant Surgeon

Forensic Department

Yangon General Hospital

CME CERTIFICATES
(JOHNS HOPKINS,NEBRASKA,NY,CHICAGO)
DA,DPRM,DMP,DBS(LCCI,UK)

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..