Nutrition

အာဟာရျဖစ္ေအာင္ဘာေတြစားမလဲ

ကၽြန္ေတာ္တို ့ေန ့စဥ္စားတဲ့အစားအစာေတြ အားလုံးနီးပါးဟာ သူ ့အခ်ဳိးအစားသူ အာဟာရဓါတ္ေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ သင့္တင့္မ်ွတေသာ အစားအစာမ်ားကို စားျခင္း ျဖင့္ အာဟာရဓါတ္ကို ျပည့္၀စြာ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ အာဟာရျဖစ္ေစျခင္းဆိုတာက အစာ အစားအစာေတြ အာဟာရ ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြနဲ ့အျခားအရာေတြရဲ  ့သိပ္ပံနည္းပညာ စနစ္ပါပဲ။ဒီသိပ္ပံနည္းပညာမွာ အစားအစာေတြ အာဟာရျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြနဲ ့ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြ အျပန္အလွန္ ဓါတ္ျပဳမႈေတြ အာဟာရ အခ်ဳိးအစား မွ်တစြာ ပါ၀င္မႈ ေတြ ဟာ က်န္းမာေစျခင္းနဲ ့ ေရာဂါျဖစ္ေစျခင္း တို ့နဲ ့ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။

အာဟာရျပည့္ျပီး က်န္းမာတဲ့ လူတစ္ဦးဟာ ခန္ဓါကိုယ္ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ဓါတ္ ေတြကို လံုေလာက္စြာ ရထားတဲ့အတြက္ သူ ့ရဲ  ့ခန္ဓါကိုယ္အစိတ္အပိုင္း စနစ္ေတြဟာ ျပည့္၀စြာ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္ၾကတယ္။ အာဟာရခ်ဳိ  ့တဲ့သူေတြက်ေတာ့ ေရာဂါေတြျဖစ္ ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ဗီတာမင္ (A) ခ်ဳိ  ့တဲ့သူေတြဟာ ညဘက္မွာ သိပ္မျမင္ရတာတို ့ ၊ ဖားအေရျပားလို ျဖစ္လာတာတို ့ မ်က္စိမွာ အစက္ကေလးေတြ ျဖစ္လာတာတို ့ ျဖစ္ တတ္ပါတယ္။ (အလြယ္တကူ ေျပာရရင္ အာဟာရ ျဖစ္ေစျခင္းဆိုတာ သက္ရွိေတြဟာ အာဟာရ ျပည့္၀ သည့္ အစားအစာေတြကို စားျခင္း(သို ့) အစာေခ်ေပးျခင္းကို လုပ္ေပး တဲ့ျဖစ္စဥ္ပါ။ ဆင္းရဲသူမ်ား သက္ၾကီးရြယ္အို မ်ားႏွင့္ အာဟာရ အထူး ျဖည့္တင္းေပးရ မည့္လူမ်ား (ဥပမာ- ၾကီးထြားေနေသာ ကေလးမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို ့တိုက္မိခင္ မ်ား ၊နာလန္ထလူနာမ်ား၊ အရက္သမားမ်ား) ဟာ အာဟာရ ခ်ဳိ  ့တဲ့မႈ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။

အာဟာရဓါတ္ခ်ဳိ  ့တဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကေတာ့-

(၁)။ လုံေလာက္ေသာ အာဟာရဓါတ္ပါ အစားအစာမ်ား မစားမိျခင္း။

(၂)။ စားမိေသာ္လည္း အူလမ္းေၾကာင္းမွ ထိုအစာမ်ားကို ေကာင္စြာ မစုပ္ယူႏိုင္                      ျခင္း။

(၃)။ လိုအပ္သည့္ ပမာဏ တိုးပြါးလာျခင္း တို ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကွၽြန္ေတာ္တို ့ေန ့စဥ္စားေနေသာ အစာမ်ားကို အုပ္စုၾကီး (၃) ခုအေနျဖင့္ခြဲျခား ႏိုင္ပါသည္။

(၁)။ စြမ္းအင္ေပးေသာ အစာ

(၂)။ ခန္ဓာကိုယ္ ၾကီးထြားေစေသာ အစာ

(၃)။ ေရာဂါဘယမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေသာ အစာ ဟူ၍ ျဖစ္သည္

စြမ္းအင္ေပးေသာ အစာမ်ားကို လံုေလာက္စြာ စားျခင္းျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ား ခန္ဓာကိုယ္ရဲ  ့မျဖစ္မေန ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပး ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ခန္ဓာကိုယ္ ၾကီးထြားေစေသာ အစာလည္း ခန္ဓာကိုယ္ ၾကီးထြားေအာင္ ပ်က္စီး သြားေသာ တစ္ရွဴးမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ေပး ျခင္းႏွင့္ အစားထိုးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါ သည္။

ေရာဂါဘယမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေသာ အစာမ်ားသည္ ေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ခုခံ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ စြမ္းအင္ေပးေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ထမင္း၊  ေျပာင္းဖူး၊ ေပါင္မုန္ ့၊ အာလူး၊ ၾကံ၊ သၾကား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီ၊ ေထာပတ္ စသည္ တို့ ပါ၀င္သည္။

ထိုအစားအစာမ်ားကို လြန္ကဲစြာ စားပါကလည္း အ၀လြန္ျခင္း (obesity) ကို ျဖစ္ ေစသည္။ ခန္ဓာကိုယ္ ၾကီးထြားေစေသာအစားအစာမ်ားတြင္ ငါး၊ အသား၊ ကလီစာမ်ား၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ၊ ငံုးဥ၊ ႏြားႏုိ ့၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳ္ိး၊ ၾကက္သား၊ အမဲသား၊ ငါးေျခာက္၊ ပုဇြန္ စသည္ တို ့ပါ၀င္သည္။ ထိုအစာတို ့ကိုလြန္ကဲစြာ စားမိျပန္လွ်င္လည္း အ၀လြန္ျခင္း ျဖစ္လာျပီး ႏွလံုးေသြေၾကာက်ဥ္းတာတို ့ ႏွလံုးေရာဂါတို ့ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ ေရာဂါ ကာကြယ္ေပး ေသာ အစာတို ့တြင္ အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား အ၀ါေရာင္ ရွိေသာအသီးမ်ား (အရြက္မ်ားအခ်ဥ္ဓာတ္ပါေသာ အသီးမ်ား ပါ၀င္သည္။)

လူတိုင္းက်န္းမာေစရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစားအစာတို ့ကို သင့္တင့္ မွ်တေသာ အခ်ဳိးအစားျဖင့္ စားသံုးသင့္ပါသည္။ မွ်နတေသာအစာ (Balanced diet) ျဖစ္ေစရန္ ထို အစာ အုပ္စု (၃)ခု အေပၚ တြင္ အေျခခံရ်္ စားရန္လိုအပ္သည္။ အုပ္စု တစ္စုစီတြင္ မိမိမ ၾကိဳက္ေသာ အစာကို အျခားတစ္မ်ဳိးႏွင့္ စားသံုးႏိုင္သည္။ မွ်တေသာ အစာပမာဏသည္ လိင္အရ၊ အသက္အရြယ္အရ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီးပြါးေရး အေျခအေန အရကြဲျပားမႈ ရွိသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စားေသာပမာဏ အမ်ဳိးအစားတူမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို ့ေၾကာင့္မိမိတို ့၏လိုအပ္ခ်က္ အရ စားမွသာလွ်င္ အာဟာရဓာတ္ျပည့္၀ျပီးက်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾက ေပလိမ့္မည္။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..