ေသြးေလးဖက္နာေရာဂါ
ေသြးေလးဖက္နာေရာဂါသည္ နာတာရွည္အဆစ္ေရာင္ ေရာဂါမ်ားထဲတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ၄င္းေရာဂါသည္ အဆစ္မ်ားကို ပ်က္စီးကာ ေကာက္ေကြး ပံုပ်က္ေစသည့္ အျပင္ အျခား ခန္ဓာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားက္ိုပါ ထိခိုက္ေစသည္။ ေနာက္ေနာင္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ဘဲ အိပ္ယာ ေပၚ လဲသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေရာဂါရွိေၾကာင္း ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ
1. နံနက္အိပ္ယာထ လက္ဆစ္မ်ား တစ္နာရီထက္ ပိုရ်္ ေတာင့္တင္းျခင္း။
2. အဆစ္ (၃)ခုႏွင့္အထက္ ေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္း။
3. လက္ဆစ္မ်ား ေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္း။
4. ဘယ္ညာ တစ္ျပိဳင္နက္ျဖစ္ျခင္း။
5. အေရျပားေအာက္တြင္ အက်ိတ္ဖုေလးမ်ားထြက္ျခင္း။
6. ေသြးၾကည့္ရာတြင္ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ဓါတ္တစ္ခု (Rheumatoid factor) ေတြ ့ရျခင္း။
7. ဓါတ္မွန္တြင္ အရိုးစားေနေၾကာင္း ေတြ ့ရျခင္း။
8. အနည္းဆံုး (၆)ပတ္ၾကာ ျဖစ္ပြါးရမည္။
(အထက္ပါအခ်က္မ်ားအနက္ (၄)ခ်က္ႏွင့္ အထက္ရွိပါက သင့္တြင္ (RA) ေရာဂါ ရွိေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္။)
အျခားခန္ဓါကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာပါ ထိခိုက္တတ္ပါသလား။
၁။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
– ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း။
– ေမာပန္းလြယ္ျခင္း။
– မၾကာခဏဖ်ားတတ္ျခင္း။
၂။ ၾကြက္သားႏွင့္ အရုိးစု
– ၾကြက္သားမ်ား သိမ္လီွျခင္း
– အရ္ုးပြျခင္း
၃။ ေသြး
ေသြးအားနည္းျခင္း
ေသြးဥမႊားမ်ားျခင္း
၄။ မ်က္လံုး
မ်က္ျဖဴလႊာေယာင္ရမ္းျခင္း
၅။ ေသြးေၾကာ
လက္ေခ်ာင္းေျခေခ်ာင္းမ်ားရွိ ေသြးေၾကာမ်ားေရာင္ရမ္းျခင္း
၆။ ႏွလံုး
ႏွလံုးအေပၚ အေမွးႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ားေရာင္ျခင္း ႏွလံုုးေသြေၾကာပိတ္ျခင္း။
၇။ အဆုတ္
အလံုအၾကိတ္ေပၚျခင္း ေရ၀င္ျခင္း ေလျပြန္ငယ္မ်ား ေလအိတ္ကေလးမ်ား ေရာင္ျခင္း
၈။ အာရံုေၾကာ
လက္ဖ၀ါးအာရံုေၾကာ ညပ္ျခင္း
ခန္ဓါကိုယ္၏ဘယ္အဆစ္မ်ားတြင္ထိတတ္ပါသလဲ။
တတိယလက္ဆစ္ ၉၀-၉၅%
လက္ေကာက္၀တ္ ၈၀-၉၀%
ဒုတိယလက္ဆစ္ ၆၅-၉၀%
ဒူးဆစ္ ၆၀-၈၀%
တတိယေျခဆစ္ ၅၀-၉၀%
ေျခက်င္း၀တ္ ၅၀-၈၀%
ပုခုံး ၅၀-၆၀%
လည္ပင္းေၾကာရိုးဆစ္ ၄၀-၅၀%
တင္ပဆံုအဆစ္ ၄၀-၅၀%
တံေတာင္ဆစ္ ၄၀-၅၀%
ေမးရိုးအဆစ္ ၂၀-၃၀%
ASO ေလးဖက္နာပိုးဓါတ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ပါသလား။
မဆိုင္ပါ။ ASO မ်ားက ႏွလုံႏွင့္တြဲျဖစ္တတ္ေသာ ပိုးေလးဖက္နာ (Rheumatic Fever
) ျဖစ္တတ္သည္။ သို ့ေသာ္ အဆစ္မေရာင္ဘဲ ASO တစ္ခုတည္းမ်ားလွ်င္ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ္။
ကုသနည္း
ထိေရာက္ေသာကုသမႈသည္ ေအာက္ပါဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ရမည္။
အဆစ္နာက်င္ျခင္းမွ သက္သာေစရမည္။
အဆစ္မ်ားေကာက္ေကြးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရမည္။
တခ်ဳိ ့ေဆးမ်ားသည္ ေရတိုတြင္ နာက်င္မႈသက္သာေစေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ေကာက္ေကြးမႈကို မကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း မ်က္ႏွာေဖာလာျခင္းတို ့ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ ေသာဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ျပီးမွ ကုသသင့္သည္။
၁။ ပညာေပးျခင္း။
၂။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း
နာက်င္ေသာအဆစ္မ်ားအတြက္
-လွ်ပ္စစ္နည္းျဖင့္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း
-အပူ အေအး ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း
-အေထာက္အပံ့ (က်ဳိင္းေထာက္) ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း။
၃။ အစားအစာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္း
၄။ ေဆးကုသေပးျခင္း။
အဆစ္ေရာင္ျခင္းကိုသက္သာေစေသာ
-အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား (NSAID)
-စတီးရြိဳက္ေဆးမ်ား (Steroid)
-ဇီ၀ကုထံုးမ်ား (Eternacept)
၅။ အဆစ္အစားထိုးကုသျခင္း။
ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈကို ညႊန္ျပေသာ လက္ခဏာမ်ား
၁။ နံနက္ပိုင္း လက္ဆစ္မ်ား ေတာင့္တင္းမႈမွာ (၁၅)မိနစ္ခန္ ့သာ ရွိေတာ့ျခင္း။
၂။ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈမရွိျခင္း။
၃။ အဆစ္ေရာင္ရမ္းမႈမရွိျခင္း။
၄။ ေသြးနီဥ အနည္က်ႏႈန္း နည္းသြားျခင္း (ESR)
(အမ်ဳိးသမီး=- 30mm/1st hr ၊ အမ်ဳိးသား- 20mm/1st hr ေအာက္တြင္ရွိျခင္း။)
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္တို ့အနက္ (၄) ခ်က္ျပည့္စုံလွ်င္ ေရာဂါသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသည္ ဟု ယူဆႏိုင္သည္။
ေရာဂါသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းမႈကိုဟန္ ့တားေသာအခ်က္မ်ား
၁။ အသက္ၾကီးမွ ေရာဂါစတင္ရျခင္း
၂။ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ျခင္း
၃။ နာက်င္ေသာ အဆစ္အေရအတြက္မ်ားျခင္း
၄။ အဆစ္နာက်င္ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ကုသထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းျခင္း။
သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား
၁။ ေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလးဖက္နာေရာဂါ (RA) သည္ နာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္သည္။
၂။ ေရာဂါသဘာ၀အရ သက္သာျခင္းႏွင့္ ေရာဂါျပန္လည္ျပ္င္းထန္ျခင္း တလွည့္စီ ျဖစ္တတ္ သည္။
၃။ ေရရွည္ကုသမႈမခံယူပါက အဆစ္မ်ားေကာက္ေကြးျပီး အိပ္ယာေပၚ လဲသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ သည္။
၄။ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား သံုးစဲြရံုႏွင့္ အဆစ္မ်ားေကာက္ေကြးျခင္းကို မကာကြယ္ႏိုင္ပါ။
၅။ RA ေရာဂါဟု ဆရာ၀န္က သတ္မွတ္ခဲ့လွ်င္ လည္းအနည္းဆုံး(၂၀)ႏွစ္ခန္ ့ ဆရာ၀န္ညႊန္ ၾကားသည့္အတိိုင္း ေဆးကုသမႈ ခံယူရမည္။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..