စိန္ကုန္သည္ ကိုေလာ့ဆိုသူက ရုရွားဘုရင္မ်ိဳးႏြယ္၀င္မင္းသားၾကီး ကနီေတာ့စကီးအား စိန္ၿပာၾကီး သို႕မဟုတ္ ဟုပ္စိန္ၾကိးကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။သို႕ရာတြင္ မင္းသားၾကီးထံတြင္ ေက်ာက္တန္ဖိုး အၿပည့္အ၀ မရရွိခဲ့သည့္ အၿပင္ သူကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသသြားခဲ့ေလသည္။
မင္းသားၾကီး ကနီေတာ့စကီး က သူခ်စ္ၾကိဳက္ေနေသာ ကေခ်သည္မ ေလာ္ဒီကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ကေခ်သည္ မေလး ကေလာ္နီမွာ ၿပင္သစ္မွာ နာမည္ေက်ာ္ အနုပညာရွင္တစ္ဦး ၿဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ကေခ်သည္မေလးသည္ မင္းသားၾကီး၏ ခ်စ္သက္လက္ေဆာင္ စိန္ၿပာရင္ထိုးကို လက္ခံရရွိၿပီး မၾကာမီပင္ သူမသည္ ဇတ္ခံုေပၚ၌ ေၿခာက္လံုးၿပဴး ေသနတ္ၿဖင့္ လုပ္ၾကံသတ္ၿဖတ္ခံခဲ့ရရွာေပသည္။ ကံတူ အက်ိဴးေပးလို႕ ဆိုရမလား ကေခ်သည္မေလး ေသဆံုးၿပီး ၂ရက္ အၾကာတြင္ စိန္ၿပာၾကီးကို ၀ယ္ေပးခဲ့သူ မင္းသားၾကီး ကနီေလာ့စကီး မွာ ပဲရစ္လမ္းတစ္လမ္းေပၚ၀ယ္ အမည္မသိလူ တေယာက္ လုပ္ၾကံ သတ္ၿဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့ရရွာၿပန္ၿပီ။ ထိုေနာက္မၾကာမီ ကာလာ အတြင္း၌ ေဗာ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ေရး ၿဖစ္ေပၚလာကာ သက္ဦး ဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ ၿပန္ေလသည္။

About ဆူး

has written 398 post in this Website..