အစအန ေပ်ာက္ေနခဲ့ေသာ စိန္ၿပာၾကီးမွာ ဂရိရတနာ ကုန္သည္ၾကီး တစ္ဦးက တူရကီ ဘုရင္ စူလတန္ အက္ဗဒူဟာမစ္ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ စိန္ၿပာၾကီး က်ိန္စာသတင္းမ်ား ၿပန္လည္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထုိစိန္ၿပာၾကီးကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ကုန္သည္ လင္မယား နွစ္ေယာက္သည္ ၿမင္းရထား ေမွာက္၍ ေသဆံုးသြားသလို ဘုရင္ စူလတန္မွာလည္း သြက္သြက္ ခါရူးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိခဲ့ရေလသည္။ စူလတန္၏ သား ေတာ္နီေမးဆစ္က စိန္ၿပာၾကီး ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းကာ နန္းတက္လာခဲ့သည္။ သို႕ရာတြက္ ပုန္ကန္မႈ ၿဖစ္ပြားၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရေပသည္။

၁၉၁၁ခုနွစ္
အေမရိကန္ စိန္ကုန္သည္ၾကီး တစ္ဦးထံမွ ဂုဏ္သေရရွိ မစၥစ္ကလင္း က စိန္ၿပာၾကီးကို ပထမဆံုး အၾကိမ္ ၀ယ္ယူ ၀တ္ဆင္ခဲ့သည္။ သူမ၀ယ္ခဲ့ေသာ စိန္ၿပာၾကီးမွာ စတာလင္ေပါင္ ၅၂၀၀၀ ေပးရသည္။ ထိုစိန္ၾကီးကို ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ သားငယ္ ဗင္ဆင္မက္ကလင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ကားၾကိတ္၍ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသသြား၏။
သားငယ္ေလး

ထို႕ေနာက္တြင္ စိန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားက ဟုပ္ စိန္ၿပာၾကီး သို႕မဟုတ္ ပုဂံမွ စိန္ၿပာၾကီး ကို က်ိန္စာသင့္ေသာ စိန္ၾကီး အၿဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္လာၾကသည္။

About ဆူး

has written 398 post in this Website..