ေမးခြန္း (၁) ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုက တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္သြားတဲ့ စကားပုံကဘာလဲဟင္………..
ေမးခြန္း (၂) သဘာဝအေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားရမယ့္ သူက မလႈပ္ရွားပဲ မလႈပ္ရွားရမယ့္သူက စတင္လႈပ္ရွားတဲ့ စကားပုံကေရာဘာလဲဟင္………
ေမးခြန္း (၃) တစ္သက္လုံး ျပဳလုပ္လာတဲ့ ထုထည္ႀကီးကို ေခ်လိုက္တဲ့ စကားပုံက ဘာလဲသိလား………
ေမးခြန္း (၄) အခြင့္အေရးမ်ားကို မခံစားရဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ရရုံ သက္သက္လုိ႔ မဓိပၸါယ္ရတဲ့ စကားပုံကဘာျဖစ္မယ္ထင္လဲ………..
ေမးခြန္း (၅) ရပ္တိုင္း ရြာတုိင္းမွာ မိမိအား ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိတယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ စကားပုံက ဘာေလးလဲဟင္…….
ေမးခြန္း (၆) ကိုယ္မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အျပစ္ကို ကိုယ္စား ဝင္ခံေပးတယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ စကားပုံကေရာ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲ……..
ေမးခြန္း (ရ) ဆင္းရဲမွာကို ခံႏိုင္ၿပီး ဆင္းရဲသထက္ ဆင္းရဲမွာကို မေၾကာက္တဲ့ စကားပုံကေရာ ဘယ္လိုစကားပုံမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္မလဲ……….
ေမးခြန္း (၈) ရွိတဲ့ နည္းနည္းေလးကို မ်ားမ်ား ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စကားပုံကဘာျဖစ္လာမလဲ………..
ေမးခြန္း(၉) ကိုယ္မရတဲ့အရာကို သူတစ္ပါးကိုလဲ မရေအာင္လုပ္လိုက္တဲ့ စကားပုံကေရာ ဘယ္လိုေလးလဲ…………
ေမးခြန္း (၁၀) ဒါကေတာ့ စကားထာေလးေတာ့ မဟုတ္ဘူး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းမယ္ထင္လို႔ ေမးလုိက္တာ
ပတ္က်ိကိုသိတယ္ဟုတ္ အဲ့ဒီပတ္က်ိတစ္ေကာင္မွာ သြားဘယ္ႏွေခ်ာင္း ရွိမယ္ထင္လဲ ေျဖၾကည့္ၾကေနာ္……..ဟိဟိ

About naychanyan

ေကာင္ ေလး has written 9 post in this Website..

nothing