တေယာက္ကဒီလုိေျပာတယ္ …….. ဒီမွာေဟ႕ေကာင္ တေန႕ထမင္းႏွစ္နပ္ပါဘဲကြာ ….

ေနာက္တေယာက္ကဒီလုိ ……….. ဒါေပမဲ႕ ဟင္းျခင္းမွမတူဒါကြ …..။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.