မႏၲေလးကို ည ၁ နာရီ တြင္ တစ္နာ မိုင္ ၈၀ ႏႈန္း ျဖင့္ ျဖတ္မည္။
ယခု ေက်ာက္ျဖဴတြ င္ ၁၂၀ မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုက္ခက္ေနျပီး အင္အားၾကီး အညိဳ ေရာင္ အဆင့္ ရွိ

About ေရႊ မင္း သား

kyansitthar101 has written 69 post in this Website..