အဲပုဂံေလေၾကာင္းလုိင္းအား ေလေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တုိ႔က 3 Star အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ အဆုိပါအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို Official World Airline Star Rating ပ႐ိုဂရမ္မွ ေလေၾကာင္းလုိင္းတစ္ခု၏ ပ်ံသန္းပံု ခရီးလမ္းေၾကာင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ၾကည့္၍ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ Busuness Class တြင္ ေကၽြးေမြး ဧည့္ခံ အစားအေသာက္မ်ား၊ ေလယာဥ္ေမာင္ မယ္ တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ ၄ Star အဆင့္ထိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည္ဟု အဲပုဂံ၏ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔ကေျပာသည္။

ေလေၾကာင္းလုိင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အစီအစဥ္ကို airline quality.comမွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ အထူးအစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္မွ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ တုိ႔က စံႏႈန္းသတ္မွတ္ကာ ကမာၻ႔ေလေၾကာင္းေလာကႏွင့္ ခရီးသည္တုိ႔ သိရွိေစရန္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိသည္။ “ေျပးဆြဲေနတဲ့ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ေက်ာ္မွ 3 Star အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ လာမယ့္ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ 4 Star မွ 5 Starအဆင့္ထိ ေရာက္ ေအာင္ အရည္အေသြးကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF