ဘရာဇီး၏ တနဂၤေႏြေန႔ (၃.၁၀.၂၀၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မွာ ျပတ္ျပတ္သားသား မေပၚခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ (၃၁) ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားပါတီ၏ သမၼတေလာင္း ေဂ်းမာ ႐ူးစဲ့ဖ္ မဲဆြဲပြဲတြင္ သမၼတ ဒါ ေစးဗာႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္
လက္ရွိ သမၼတ လူဝစ္ အီနားစီယို လူးလာ ဒါ ေစးဗါ (Luiz Inácio Lula da Silva) က သူ႔၏ သမၼတရာထူးအား ဆက္လက္ခံယူသြားရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးထားေသာ ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ (Chief of Staff) ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဂ်းမာ ႐ူစဲ့ဖ္ (Dilma Rousseff) သည္ မဲ ၅၀% ေက်ာ္ျဖင့္ သမၼတ ျဖစ္လာမည္ဟု သေဘာထားေကာက္ယူပြဲ (opinion poll) မ်ားအရ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း မဲမ်ားေရတြက္ၿပီးေသာအခါတြင္ သူမမဲ ၄၆.၉ % သာ ရွိသျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ (၃၁) ရက္ေန႔ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျဖေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဒါ ေစးဗါ (President da Silva) မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားၾကား ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားစြာရသည္ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားေသာ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာေသာ လူလတ္တန္းစား၏ ေအာက္ပိုင္းအလႊာတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ သူျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ သမၼတေလာင္းသည္ မဲအျပတ္မႏုိင္ခဲ့ပါ။ ေဂ်းမာ ႐ူစဲ့ဖ္ (Dilma Rousseff) သည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ေသာ ေျပာက္က်ားအဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ရာ လက္ဝဲယိမ္း ဝါဒီ ျဖစ္ေနမည္လားဟု သံသယရွိေနသူ အနည္းငယ္ရွိသည္။

ယခင္ႏွစ္ပတ္ခန္႔က ထြက္လာေသာသတင္းေလာကမွ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားတြင္ သူမ၏ ရာထူးအား ဆက္ခံသူ အီရန္နစ္ ေဂြရာရ္ (Erenice Guerra) ၏ သားသည္ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္ထ႐ိုက္ဆြဲေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စီးပြားေရး ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

မစၥ ေဂြရာရ္ (Ms. Guerra) သည္ သူမ၏ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥတြင္ ေဂ်းမာ ႐ူစ့ဲဖ္ (Dilma Rousseff) တိုက္႐ုိက္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ လူထုက်န္းမာေရး ကိစၥျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ မဆိုင္ဟု မစၥ ႐ူစဲ့ဖ္ (Ms. Rousseff) က ဆိုခဲ့ျခင္းက ေနာက္ဆက္တြဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေစာင္ေပၚလို (São Paulo) ရွိ (Tendencias Consultoria Integrada) ၏ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ ရာဖာယဲလ္ ေကာ္တစ္ (Rafael Cortez) က ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေဂ်းမာ ႐ူစဲ့ဖ္ (Dilma Rousseff) က ၄၆.၉%၊ ေစာင္ေပၚလိုျပည္နယ္ (São Paulo state) ၏ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (state governor) ဇ်ဴးေဇး စဲရာ (José Serra) က ၃၂.၉ % မဲအသီးသီးရၾကရာ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ မဲေရြးပြဲတြင္ ၁၉.၃ % ႏွင့္ တတိယေနရာရသူ မာရီးနာ ေစးဗာ (Marina Silva) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရရန္ သူမအား ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကသည္။ ေပၚတူဂီစကား ေျပာေသာ ဘရာဇီးလ္တြင္ José Serra ဆိုသည့္နာမည္မွ José အား သူ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ “ဟိုေဆး” ဟု အသံမထြက္ပါ။

မဲေရြးပြဲတြင္ ဒုတိယလိုက္သူ ဇ်ဴေဇး စဲရာ
မစၥ ႐ူစဲ့ဖ္ (Ms. Rousseff) ႏွင့္ မစၥတာ စဲရာ (Mr. Serra) တို႔သည္ မစၥ ေစးဗာ (Ms. Silva) အား ေထာက္ခံသူမ်ားအား မိမိဘက္ပါရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

မဲေရြးပြဲတြင္ တတိယေနရာမွ မာရီနာေစးလ္ဗာ
မာရီနာ ေစးဗာ (Marina Silva) အား ေထာက္ခံသူမ်ားထဲတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေရာက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး လိုက္စားသူမ်ားပါ ၎တို႔မွာ ေဂ်းမာ ႐ူစဲ့ဖ္ (Dilma Rousseff) ၏ ကိုယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်ျခင္းအား တရားဝင္ လုပ္လိုျခင္းေၾကာင့္ သူမဆီမွ မာရီနာ ေစးဗာ (Marina Silva) ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ား ပါသည္။ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီး သမၼတ ေပၚထြန္းလာမည္လားကိုမူ ေအာက္တိုဘာ (၃) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲကသာ အေျဖေပးေပမည္။

Ref: Internet;
Brazilian Leader’s Protégée Likely to Prevail in Election (The New York Times) Brazil Presidential Candidates Court Silva Before Runoff to Decide Contest (The Bloomberg) José Serra (Wikipedia) Dilma Rousseff (Wikipedia)
ေကာင္းသစ္ရည္ (ျမန္မာသတင္းရပ္ဝန္း)

About မမေလး

has written 129 post in this Website..