ထီးသုဥ္း.နန္းသုဥ္း

ၿမိဳ႕သုဥ္း သုည

သုဥ္း သံုး၀ျဖင့္

သုဥ္းရျပန္လစ္

သုညေခတ္၀ယ္

ျဖစ္လာရေလ တို႔တစ္ေတြသည္

ေသေသာ္မွတည့္ ေအာ္ေကာင္း၏။

ဆီးဘန္းနီဆရာေတာ္

About မစၥတာသန္႔

thant htun has written 2 post in this Website..