FORWARD MAIL အားၿပန္လည္ေဝမွ်ပါသည္.

လြန္ခဲဲဲဲဲ႔ေသာ ေရွးပေ၀သဏီ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ငါးရာေက်ာ္က ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ ကိုယ္တုိင္ ရာဇၿဂိဳလ္ ႏုိင္ငံသား သိဂၤါ လ သတုိ႔သားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကမၻာ႔လူသားထု တစ္ရပ္လုံးအတြက္ က်င္႔သုံးစရာ အေကာင္းဆုံး က်င္႔၀တ္မ်ားကုိ ခ် မွတ္ကာ ေဟာၾကားခဲ႔၏။ ထုိက်င္႔၀တ္မ်ားသည္ ယေန႔အထိ သစ္လြင္ေနဆဲ၊ ေတာက္ပေနဆဲ၊ ခုိင္ၿမဲေနဆဲ၊ မွန္ကန္ေနဆဲ ေနာင္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္တည္ရွိေနမွာပါ။
မဂၤလာ သတုိ႔သားအတြက္ ဗုဒၶက လိုက္နာက်င္႔ေဆာင္ရန္ က်င္႔၀တ္ငါးခု ခ်မွတ္ အၾကံျပဳ မိန္႔ၾကားလမ္းညႊန္ခဲ႕ ၏။ ထုိက်င္႔၀တ္ႏွင္႔ ပတ္သတ္၍ ေရွးဆရာေတာ္မ်ားက အမွတ္ရလြယ္ေအာင္ ကဗ်ာစပ္ေပးခဲ႔ ၾက၏။
“ခင္္ပြန္း က်င္႔၀တ္ငါးပါး”
“ မထီမဲ႔ကင္း၊ အပ္ႏွင္းဥစၥာ၊ မိစၦာမမွား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္၊ ျမတ္ႏိုးက်င္၊ ငါးအင္လင္က်င့္ရာ။”
၁။ မထီမဲ႔ကင္း
ႏွစ္ကုိယ္တစ္ဘ၀၊ ဘ၀ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ ယွက္ႏြယ္ၾကသည္႔ သမုဒယနယ္မွာ အပုိဒုကၡမႂကြယ္ေစေရးအားေပးေသာ အေနျဖင္႔ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ကအမ်ိဳးသားျဖစ္သူသည္ မိမိလက္တြဲမည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိ “ သူက မိန္းမသားပဲ ငါျပဳတုိင္းႏုရမည္၊
ငါထားသလုိေနရမည္၊ငါ့အလုိက်ခ်ည္းျဖစ္ေစရမည္”လုိ႔အထင္ေသးအျမင္ေသးစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးမထားရ။ႏွစ္ကုိယ္တူတစ္ဘ၀အျဖစ္ျဖင္႔အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ အုဥ္ျမစ္ ပနက္ခ်ၾကရန္ ပထမအခ်က္အျဖစ္ မိန္႔ၾကားထားသည္။ အိႏိၵယ ေရွးေခတ္သမုိင္းကိုၾကည္႔လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားမ်ားက အျဖည္႔ခံအျဖစ္သေဘာထားကာ ႏွိမ္ထားခဲ႔ၾက၏၊ ထုိ အစဥ္အလာကုိ ဗုဒၶရွင္ေတာ္က တြန္းလွန္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ တန္းတူအခြင္႔အေရးကုိ ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔၏။

၂။အပ္ႏွင္းဥစၥာ
ရွာေဖြ၍ရလာေသာ ပစၥည္း ဥစၥာမ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးကပင္ “စီးတဲ႔ေရ ဆည္တဲ႔ကစင္း”ကဲ႔သုိ႔ မယုိမဖိတ္ ေအာင္္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ရန္ မိန္႔ၾကားခဲ႔၏။ အမ်ဳိးသားမ်ားကခ်ည္း ေငြေၾကးမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္း မ်ဳိးကား သဘာ၀မက် ၊ အိမ္ေထာင္တစ္ခုလုံး၏ သုံးစြဲစရိတ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးက ဦးစီးလုပ္ကုိင္ေနရ၏။ အိမ္၏ စားသုံးမွဳ၊ သန္႔ရွင္းမွဳကအစ လွပေအာင္စနစ္တက် ျပင္ဆင္မွဳစသည္႔ ကိစၥ အ၀၀မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးက ျပင္ဆင္ ရ၏။ေငြတစ္က်ပ္ တစ္ျပားကအစ အမ်ဳိးသားထံ လက္ျဖန္႔ေတာင္းေနရလွ်င္ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္၍ ေငြေပး ကာ ျမဴဆြယ္သူမ်ားႏွင္႔ေတြ႕ပါက စိတ္လည္ကာ အိမ္ေထာင္ေရးပ်က္ဆီးသြားႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဗုဒၶမိန္႔ၾကား သည္႔ (၂) အခ်က္သည္လည္း အေရးတႀကီး လိုက္နာသင္႔သည္ပင္ ။

၃။ မိစၦာမမွား
ကာေမသုမိစၦာစာရကံကုိ အထူးေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔ မိန္႔ၾကားခ်က္ျဖစ္၏။ ကာေမသုကံ ယြင္းပ်က္က ရြံစရာလူ သား၊ နာမည္ပ်က္လူသား၊ ဂုဏ္သိကၡာမဲ႔လူသားအျဖစ္ထင္ရွားရ၏ ‘ ၾကာကူလီ’ နာမည္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီး တစ္ခ်ပ္ ကုိ ပတ္၀န္းက်င္က ခ်ိတ္ဆြဲလုိက္ၾက၏။ ပရိတ္သတ္ ဗုိလ္ပုံအလယ္တြင္ မ၀ံ႔မရဲ ျဖစ္ရ၏။ ကုုိယ္႔ကိုကုိယ္ ျပန္စြပ္ စြဲမိ၏။ ဘ၀မလုံျခဳံသလုိ ခံစားရ၏။ ေခတ္ေပၚေရာဂါဆန္း ျဖစ္ရျခင္းသည္ ထုိကံပ်က္မွဳေၾကာင္႔ဆုိသည္မွာ ထင္ ရွား၏။ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္ ႏွစ္သြယ္ေသာ ဘ၀လုံး ဆုံးရွဳံးနစ္နာမွဳေပါင္းမ်ားစြာျဖင္႔ ၾကဳံရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဤ ကာေမသုကံကုိ အထူးထိန္္းသိမ္းရန္ လုိအပ္လွ၏။

၄။ ၀တ္စားဆင္ယင္
အမ်ဳိးသားသည္ မိမိ၏ ၾကင္ေဖာ္အမ်ဳိးသမီးအား ေခတ္ေပၚအ၀တ္တန္ဆာမ်ားကုိ အခြင္႔အခါအလုိက္ သင္႔ေလ်ာ္သလုိ ၀ယ္ေပးဆင္ျမန္းေပးရမည္။ မိမိတုိ႔ မဂၤလာသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည္႔၊ ငါးႏွစ္ျပည္႔စသည္႔ အမွတ္ တရလက္ေဆာင္ ေပးအပ္ျခင္း၊ မိမိအေ၀းတစ္ေနရာရာသုိ႔ ထြက္ခြါရတုိင္း အလၽွင္းသင္႔သလုိ ဂရဳတစုိက္ မိမိ၏ ဇနီး သည္အတြက္ ပစၥည္းလက္ေဆာင္ ၀ယ္လာေပးအပ္ျခင္းစေသာ လိုအပ္ေသာ ဂရုစုိက္မွဳျဖင္႔ ေမတၱာ အၾကင္နာ ကြန္ယက္ကုိ ျဖန္႔ၾကက္ေပးပါက ထုိအိမ္ေထာင္ေရးသည္ အမ်ား၀န္တုိေလာက္ေအာင္ ခုိင္ျမဲသာယာေနမွာ မွန္ ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါေတာ႔သည္။

၅။ ျမတ္ႏိုးၾကင္

ခင္ပြန္းသည္ အမ်ဳိးသားသည္ လူပ်ဳိေရဘ၀ကုိ ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးသည္အား ေပးအပ္ျခင္းမွ စ၍ ႏွစ္ ကုိယ္တူဘ၀ကုိ ထူေထာင္ခဲ႔သည္႔ မိမိအိမ္ေထာင္ေရးသည္ တစ္ရက္တာသာယာေရးမဟုတ္ တစ္လတာ၊ တစ္ ႏွစ္တာ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေရးမဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရာသက္ပန္ ရုိးေျမက်သာယာဖုိ႔အေရး အေလးေပးေတြဆကာ မိမိအိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေဆြမ်ဳိး၊မိတ္ေဆြ ေလာကပတ္၀န္းက်င္တြင္ စံျပအိမ္ေထာင္ေရးျဖစ္ေစရမည္ဟု ေလး ေလးနက္နက္ခံယူသင္႔သည္။
အိမ္သူခ်စ္ဇနီးအား ၾကင္နာျမတ္ႏုိးမွဳရွိေသာ ကုိယ္အမူရာ၊ ၾကင္နာျမတ္ႏုိးမႈပါေသာ ေမတၱာစကား၊ ၾကင္ နာမႈပါေသာ မေနာအေတြးတို႔ျဖင္႔ မိမိတုိ႔၏ ခ်စ္ဗိမာန္ကုိ အုဥ္ျမစ္ခုိင္ခိုင္ တည္ေဆာက္သင္႔သည္။ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ သူသည္ မည္မွ်ပညာတတ္ျဖစ္ေစကာမူ အမ်ိဳးသားအေပၚ မွီခုိလုိေသာ စိတ္ဓာတ္ သဘာ၀ေပးအပ္ခ်က္အရ ရွိ ႏွင္႔ျပီးျဖစ္သည္။ ခ်စ္ဇနီး၏ အမွီ၊ အားကုိးႏုိင္ေလာက္သူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ သက္ေသျပႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားသင္႔ သည္။မိိမိခ်စ္ဇနီးကုိ ျပည္႔စုံေသာ ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္မႈကုိ အျပည္႔အ၀ေပးႏုိင္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ျပသႏုိင္ရေပမည္။ သုိ႔မွသာ သာယာလွပေသာ ခ်စ္ဗိမာန္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး သံသာလယ္ကမ္းတိုင္ တူၿပိဳင္ၿပိဳင္ ေလွ်ာက္ရင္း နိဗာန္ခ်မ္းသာ အထိ ၀င္စံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ခ်စ္ဇနီး ေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ခ်စ္ဗိမာန္ခုိင္ၿမဲေရးကုိ ရွင္ေတာ္ ဗုဒၶက သဗၺညဳတ အလုံးစုံသိ ဥာဏ္ေတာ္ ႀကီးျဖင္႔ မိန္႔ၾကားလမ္း ၫႊန္ခဲ႔ေသာ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မမွားႏုိင္သလုိ ဘယ္ေသာ အခါမွလည္း ရုိးမသြားႏုိင္ဘဲ အၿမဲသစ္လြင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

“ဇနီးသည္ က်င္႔၀တ္ငါးပါး”

“ အိမ္တြင္းမွဳလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ၊ မိစၦာၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ ျဖန္႔ခ်ီ၊ ပ်င္းရိမမူ၊ ၀တ္ငါးဆူ အိမ္သူ က်င္႔အပ္စြာ”

၁။အိမ္တြင္းမွဳလုပ္
ဇနီးသည္ ျဖစ္သူသည္ မည္မွ်ရာထူး ဂုဏ္ထူး အဆင္႔အတန္းျမင္႔မားေစကာမူ အိမ္တြင္းမွဳအလုပ္ကုိ ကၽြမ္းက်င္ ႏိုင္နင္းမွဳ ရွိေနရမည္။ အိမ္ေစခ်က္ ထမင္းဟင္းလ်ာကုိ စားရသည္ထက္ ခ်စ္ဇနီးေကာင္းက လက္ ရာေကာင္းေကာင္းျဖင္႔ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးေသာ ထမင္းဟင္းလ်ာမ်ားကုိ စားသုံးရေသာ အဘယ္မည္ေသာ လင္ေယာက်ၤား မျမတ္ႏုိးဘဲေနပါမည္နည္း။ ျမတ္ႏိုးမွဳ ႏွင္႔ အတူ အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္တုိ႔သည္လည္း အရွိန္အဟုန္ တုိးပြားေနမည္သာတည္း။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အိမ္တြင္းခ်က္ျပဳတ္လုပ္ကုိင္တတ္မွဳ ဟူသည္ အလြန္အေရးႀကီးလွသည္။

၂။ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ
ဥစၥာ မယိုဖိတ္ေအာင္ သိမ္းဆည္းတတ္မွဳက အစ၊ အိမ္တြင္း ဧည္႕ခန္း ေသသပ္လွပစြာ ျပင္ဆင္တတ္မွဳ၊ အိမ္သန္႔ရွင္းမွဳမ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အၿမဲဦးေဆာင္ ေပးႏုိင္ရမည္။

၃။ မိစၦာၾကဥ္ေေရွာင္
မိမိ အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ အၿမဲသစၥာရွိရမည္။ မိမိ အမ်ဳိးသားကလြဲ၍ တစ္ျခားအမ်ိဳးသားအေပၚ စိတ္ကူး ထဲေသာ္မွ ၀င္လာခြင္႔ မေပးပါက ပုိ၍ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ကစားရာမွ အမွဳိက္ကစ၍ ျပာသာဒ္မီးေလာင္ တတ္၏။ မိမိ၏ ကာမပုိင္ျဖစ္သူအား ကာမႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပုိင္ဆုိင္ခြင္႔အၿပီးေပးထားသည္႔ ခင္ပြန္းေကာင္းရွိေနမွဳ ကုိလည္း အၿမဲသတိခ်ပ္သင္႔၏။

၄။ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ီ
ဇနီးေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ အတၱ- ငါစြဲႀကီးမွဳကုိ အားမေပးေကာင္းေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ အမ်ဳိးသားမိဘ ေဆြမ်ဳိး မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚတြင္ တစ္မ်ဳိး၊ မိမိဖက္တြင္ တစ္ဖုံ၊ တစ္ဖက္ အမည္း၊ တစ္ဖက္တြင္အျဖဴ မ်က္ႏွာအ ေရာင္ ႏွစ္မ်ဳိးမထားရွိ သင္႔ေပ။
ထုိကဲ႔သုိ႔ မ်က္ႏွာ အေရာင္ေျပာင္းကို ခင္ပြန္းသည္သိသြားပါက တစ္သက္လုံး အယုံၾကည္ကင္းမဲ႔၊ အထင္ ေသးသြားတတ္သည္။ ႏွဳတ္က ဖြင္႔မေျပာေစကာမူ စိတ္တြင္းမွ “ ဒီမိန္းမ ဒီလုိိပဲ” ဆုိသည္႔ အေတြးမ်ဳိး ရွိသြားႏိုင္ သည္။ ထုိအေတြးမ်ဳိးစိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိသြားေစျခင္းသည္ အခ်စ္စိတ္ကုိ အားေလ်ာ႔က်ဆင္းေစသလုိ စိတ္ဓါတ္ကြဲျပားမွဳကုိ လည္း ျဖစ္ေစလိမ္႔မည္။ စိတ္ဓါတ္ခ်င္းကြဲကြာေနပါက လက္ရွိဘ၀တြင္ ေျပာဆုိဆက္ဆံမွဳ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွဳ၊ အတူတူ သြားလာမွဳ စသည္႔ စသည္႔ ဆင္႕ပြား ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျဖရွင္း၍ မဆုံးႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္အလြန္အေရးႀကီးသျဖင့္ ဗုဒၶက ညႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ဇနီးသည္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ မိဘေဆြမ်ဳိး မိတ္ေဆြႏွင္႔ ခင္ပြန္း၏ မိဘေဆြမ်ဳိး မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အတူတူမွတ္ယူကာ အညီအမွ် ေ၀ခြဲေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေပး အေ၀မညီမွ်၍ ျပႆနာျဖစ္ေနၾကသည္႔ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား မေရႏိုင္ေအာင္ရွိေနၾကသည္။ ဤအထဲတြင္ ငါမပါ ေစရ ဟူ၍ ခုိင္မာစြာ ထားရွိသင္႔သည္။
ဤေနရာတြင္ ဗုဒၶမိန္႕ခ်က္တစ္ခုအား သတိရသင္႔သည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က “ ခ်စ္သားတုိ႔ သင္တုိ႔ ငါတုိ႔ ဘ၀သံသရာခရီးသည္ ရွည္လ်ားစြာ လည္ေနခဲ႔သည္႔ အတြက္ အေမ၊ အေဖ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ မေတာ္စပ္ခဲ႔ဖူး သူ မည္သည္မရွိ” ဟု မိန္႔ထားသည္႔ ေဒသနာအရ မိဘေဆြမ်ဳိး ေတာ္ခဲ႔ဖူးသူမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေန၍ ေတြ႔ေနရသူအားလံုး မိမိေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ပစၥည္းေပးေဝရာတြင္လည္း အညီအမွ်ေပးေ၀သင္႔၏။

၅။ ပ်င္းရိမမူ

ေနာက္ဆုံးအခ်က္- အမ်ဳိးသမီး အိမ္ရွင္မမ်ားသည္ မပ်င္းရ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပ်င္းမွဳသည္ အလြန္အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္လွ၏။ အမ်ဳိးသမီး ပ်င္းလွ်င္ အိမ္တြင္းတစ္ခုလုံး ရစရာမရွိေအာင္ ရွဳပ္ပြသြားရ၏။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မွဳ မရွိေတာ႔။ စားခ်ိန္ေသာက္ခ်ိန္က အစ အလံုးစံု ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားႏုိင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဇနီးေကာင္း အိမ္ရွင္မသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မပ်င္းသင္႔၊ မပ်င္းအပ္၊ မပ်င္းထုိက္ေပ။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိမိတစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းစြာေနထိုင္မႈတြင္လည္း အထူးမပ်င္းဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ အမ်ဳိးသမီး တစ္ခ်ဳိ႕ သည္ ခေလးႏွစ္ေယာက္ မိခင္ျဖစ္၍ ျပင္စရာမလုိဟု ကပုိကယုိေနထုိင္တတ္၏။ ကာလတာ ရွည္လာလွ်င္ အမ်ဳိးသားက စိတ္ပ်က္စ ျပဳလာ ၏။ အျပင္စိတ္သာယာမႈကိုရွာေဖြယင္း သာယာစရာႏွင္႔ ေတြ႕၍ ကဲြကြာသြားၾကသည္႔ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား လည္း အမ်ားအျပားပင္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အမ်ဳိးသမီးအိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကုိ ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္မွဳမွစ၍ ေသ သပ္စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကုိ မည္မွ်ကေလးမ်ားသည္ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေနျမဲ ျပဳလုပ္ေနသင္႔သည္သာ။

About alien on the planet earth

alien on the planet earth has written 9 post in this Website..