ဒီအမႈက တရားခံေတြကို စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးသြားၿပီဆိုေတာ့ စိတ္၀င္စားၾကတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြသိရေအာင္ ဆက္ၿပီးေရးလိုက္ရပါအုံးမည္…။

မေကြးၿမိဳ႔နယ္ တရားရုံး ျပစ္မႈႀကီးအမွတ္ ၄၄၀၄/ ၂၀၀၉ နံပါတ္နဲ႔စီရင္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီးခ် မွတ္ၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါတယ္။

(၂၉/၃/၂၀၁၀) ေန႔က တရားခံ စိုင္းေလး(ခ)တင္၀င္း အသက္(၄၅)ႏွစ္ အား ျပစ္မႈပုဒ္မ၊ ပပက ၆ (၁)အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒါဏ္(၅) ႏွစ္က်ခံေစေၾကာင္းသတင္းရရိွခဲ့ပါတယ္။ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ မနီနီသန္း(ခ)ခ်ဳိတီမာ ႏွင့္ မလဲ့ယဥ္၀င္း တို႔အား ျပစ္မႈပုဒ္မ၂၅၃(၁) အရ တရားေသလြတ္ေစေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါတယ္။

(၁၀/၈/၂၀၁၀) ေန႔က တရားခံ စိုင္းေလး(ခ)တင္၀င္းအသက္(၄၅)ႏွစ္ ၊ တရားခံ ခ်စ္ဦး အသက္(၃၁)ႏွစ္၊ တရားခံ အူစမန္ အသက္(၃၂)ႏွစ္ တို႔ သုံးဦးကို အမ်ဳိးသားစီးပြားပုဒ္မ ၁၈ အရ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ (၇)ႏွစ္ စီက်ခံေစရန္ ခ်မွတ္ ေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါတယ္။

(၂၃/၉/၂၀၁၀) ေန႔က တရားခံ စိုင္ေလး (ခ)တင္၀င္းအသက္(၄၅)ႏွစ္ ႏွင့္ တရားခံ ခ်စ္ဦး အသက္(၃၁)ႏွစ္ တို႔ႏွစ္ဦးအား ျပစ္မႈပုဒ္မ ၄၆၈ အရ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ (၃)ႏွစ္ စီ အသီးသီးခ်မွတ္သြားေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႔နယ္တရားရုံးမွ သတင္း ရရိွခဲ့ပါတယ္။

(၁)တရားခံ စိုင္ေလး (ခ) တင္၀င္း အသက္(၄၅)ႏွစ္က စုစုေပါင္း(၃)မႈနဲ႔ ျပစ္ဒါဏ္ကေတာ့ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒါဏ္(၁၅)ႏွစ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

(၂) တရားခံ ခ်စ္ဦး အသက္(၃၁)ႏွစ္က စုစုေပါင္း(၂)မႈနဲ႔ ျပစ္ဒါဏ္ကေတာ့ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ (၁၀)ႏွစ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

(၃) တရားခံ အူစမန္ အသက္(၃၂)ႏွစ္က (၁)မႈနဲ႔ ျပစ္ဒါဏ္ကေတာ့ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္(၇)ႏွစ္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္းတို႔ကို သတင္းရရိွခဲ့ပါတယ္။

ျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ တရားခံမ်ားက သူတို႔ရဲ႔အမႈတြဲမ်ားအား မေကြးခရိုင္တရားရုံးသို႔ ဆက္လက္ၿပီး အယူခံလႊာတင္သြင္းထားေၾကာင္းကိုလည္း ၿမိဳ႔နယ္တရားရုံးက သတင္းရရိွခဲ့ပါတယ္..။

ဒီတရားခံမ်ားေၾကာင့္ ေျမြကိုက္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ မသိနာမလည္ၾကေသာအျပစ္မဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား အခ်ဳိ႔မွာ အသက္မ်ားစြာဆုံးရႈံးခဲ့ရေၾကာင္းတို႔အား ေတာရြာမွ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားက ယေန႔အထိ တသသျဖင့္ ေျပာၾကားေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း သတင္းရခဲ့ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္၊ ။ ဤ အမႈအား တစ္ႏွစ္ၾကာေအာင္စစ္ေဆးခဲ့ရပါသည္။ တရားခံ၏ တိုက္ႀကီး ကိုလည္း သိန္း(၇၀၀ိ)က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းလိုက္ရေၾကာင္း၊ ယခု အမႈအား အခ်ိန္အခါမီ အျမန္ ျပစ္ဒါဏ္ခ်လိုက္၏။ ထပ္မံအယူခံေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၾကေသာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ရာထူး၊ ဂုဏ္ထူးဆုမ်ားအား ခ်ီးျမွင့္ေပး ၾကေၾကာင္း၊ ဤအမႈအား စတင္သတင္းေပးေသာ တာ၀န္သိ ျပည္သူတစ္ဦး ကိုလည္း ဆုေတာ္ေငြအျဖစ္ ေငြ(၁၀၀၀၀ိ) တစ္ေသာင္းက်ပ္တိတိကို (လွ်ဳိ ႔၀ွက္စြာ) တဆင့္/ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေပးေၾကာင္း ၾကားသိရပါ၏။ (ပူဇာ စ ပူဇာေနယ်နံ၊ ဓတံ မဂၤလ မုတၱမံ။ )

ဤအမႈစီရင္ခ်က္အား မည္သည့္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားသို႔မွ် ေဖာ္ျပေပးထားျခင္း မရိွပါ။

About winkyawaung

win kyawaung has written 45 post in this Website..