အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ပါဂ်ဴး တကၠသိုလ္၌ ရူပေဗဒ အဓိကျဖင့္ ပညာ သင္ယူေနသူ တိုနီ ကြိဳင္ရို သည္ စြမ္း အင္သံုး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ကိုေအာင္ျမင္စြာ တီထြင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆိုင္ကယ္ကို လမ္းမ်ားေပၚတြင္ လက္ေတြ႕ စီးနင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး သြားလာမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ မဆိုစေလာက္ သာရွိသည္။ ကိြဳင္ ရို သည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ထုတ္ဆူဇူကီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးကို ေဒၚလာ ၅၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူျပီး ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ ေဒၚလာ ၂၅၀၀ ကုန္က်ခဲ့သည္။ ဆုိင္ ကယ္၏ အျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီ လွ်င္ ၄၅ မိုင္ႏႈန္း ရွိ သည္ဟု တကၠသိုလ္၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ကြိဳင္ရိုသည္ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၀၀ အားရရွိျပီး ဓာတ္အား တစ္ခါသြင္းလွ်င္ မိုင္ ၁၀၀ အထိသြား ႏိုင္ေသာ ေမာ္ ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို တီထြင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ဆိုင္ကယ္ အတြက္ အသံုး ျပဳ ေသာာ စြမ္းအင္ အမ်ားစုကိုေနမွ ရယူျပီး တစ္နာရီလွ်င္ အျမင့္ ဆံုးမိုင္ ၁၀၀ႏႈန္း အထိေမာင္းႏွင္ ႏိုင္မည္ ဟု သူက ေျပာၾကားသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!