နန္ဆုရတီစုိးသည္ ၁၁.၁၀.၂၀၁၀ တြင္ ေနအိမ္သုိ ့ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ၁၂ရက္ေန ့တြင္ MRTV-4 ၏ အစီအစဥ္ Champion of Dance ကို ရုိက္ကူးေၾကာင္း…ထုိရုိက္ကြင္းကို Security, bodyguard မ်ားနဲသြားရေၾကာင္း…ျပန္ေပးဆြဲခံရသည္နွင့္ပတ္သက္၍ ထုိမငး္သမီးပိုင္ဆုိင္ေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ား ကို ရယူလုိသည္ဟုထင္ျမင္ရေၾကာင္း(သို ့မဟုတ္) နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏လွဳပ္ရွားမွဳ ့ဟုျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္… နန္းဆုရတီစုိးသည္ ျပန္ေပးဆြဲခံရမွဳ ့ေၾကာင့္၁၀ရက္ေန ့တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးတြင္ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း.. အမ်ားကေျပာသည့္ ခ်စ္သူနွင့္ခုိးရာလိုက္ေျပးသြားသည္ဟု သတင္းမွာလည္း..ယခုလက္ရွိျမန္မာနုိင္ငံ၏အခ်မ္းသာ ဆံုးေသာ ျဖိဳးေတဇ ႏွင့္သတင္းထြက္ေနသည္..အေၾကာင္းမွာ ျဖိဳးေတဇ ပိုင္ဆုိင္ေသာ မင္းလမ္းရွိ tocana စားေသာက္ဆုိင္တြင္ သူမ၏ ေမြး ေန ့ကိုလည္းက်င္းပသြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္…

About deadlykira

phoe khwar pk has written 1 post in this Website..

nothing special