ယေန႕ေန႕ခင္း အငယ္တန္း လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းတဦးႏွင္႕ စကားလက္ဆုံက် ရင္း ေမးျမန္းႀကည္႕ရာ
ဂက္စ္ပုိက္လုိင္းမ်ားရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႕ သြယ္တန္းျပီးေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရ်ွိတာဘုိင္စက္ႀကီးမ်ားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီျဖစ္သျဖင္႕ ခြဲတန္းႏွင္႕သာျပန္လည္ေပးရဖြယ္ရွိေႀကာင္း ေျပာႀကားသြားသည္ ။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.