ေက်ာင္းမွာ ဆရာက စာသင္ျပီးတိုင္း ျပန္ေမးတဲ့အေလ့အက်င့္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာျပန္မၾကည့္ႏုိင္ေပမယ့္ ဆရာ စာသင္တဲ့အခါ ကြၽန္မက အသံသြင္းထားေလ့ရွိပါတယ္။ မနက္ျဖန္လို ေက်ာင္းတက္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔လို သြင္းထားတဲ့အသံဖိုင္ကို ျပန္နားေထာင္ပါတယ္။ ဆရာ့ရဲ႕ သင္ျပပံုေတြက ႏႈိင္းယွဥ္ျပီး ရွင္းျပတဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႕လို လူပိန္းေတြ နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ပါတယ္။ ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေမာ္နီတာ ေလာင္သြားတဲ့အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳလုိ႕မရေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နားေထာင္ျပီးသမၽွနဲ႕ ေလ့လာမိသမၽွေလး ေၿပာၾကည့္မယ္ေလ။

မိုက္က႐ို ပ႐ိုဆက္ဆာ
ခုေျပာျပမယ့္အေၾကာင္းကေတာ့ မိုက္က႐ိုပ႐ိုဆက္ဆာပါ။ မိုက္က႐ိုပ႐ိုဆက္ဆာဆိုတာ CPU on a chip CPU လို႕ တဲ့ Central Processing Unit တစ္ခုလံုးကို IC တစ္ခုထဲမွာ ထည့္ထားတာကို မိုက္က႐ိုပ႐ိုဆက္ဆာလို႕ ေျပာတာပါ။
CPU ဟာ မိုက္က႐ိုကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး႐ဲ႕ အေ႐းၾကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ Computer ႐ဲ႕ Brain ပါ။ IBM ေတြ႐ဲ႕ မိုက္က႐ိုပ႐ိုဆက္ဆာေတြကို မ်ားေသာအားျဖင့္ အင္တယ္(Intel) ကုမၸဏီက ထုတ္ပါတယ္။ မိုက္က႐ိုပ႐ိုဆက္ဆာတစ္လုံး႐ဲ႕ အလုပ္လုပ္တဲ့ႏႈန္း အျမန္ႏႈန္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၏ အလုပ္လုပ္တဲ့ႏႈန္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိုက္က႐ိုပ႐ိုဆက္ဆာတစ္လံုး၏ အျမန္ႏႈန္းကို 16MHz, 20MHz,25MHz, 33MHz,40MHz,80MHz အဲလိုေလးေတြ ေဖာ္ျပေလ့႐ွိပါတယ္။ ခ်စ္ပ္ေပၚမွာ ၾကည့္လိုက္႐င္ကို မိုက္က႐ိုပ႐ိုဆက္ဆာ႐ဲ႕ အမ်ဳိးအစားနဲ႔ အျမန္ႏႈန္းကို သိႏုိင္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်ပ္စ္ေပၚမွာ ဒီလို အသားတံဆိပ္ ႐ိုက္ထားေလ့႐ွိပါတယ္။ 80387 SX-16 ဆိုျပီးပါ။ 80387 က မိုက္က႐ိုပ႐ိုဆက္ဆာ အမ်ဳိးအစားပါ။ SX က Internal နဲ႔ External အလုပ္လုပ္ပံု ျပညႊန္းတဲ့ သေကၤတပါ။ အဲ ေနာက္ဆံုးက 16 က အျမန္ႏႈန္းအညႊန္းပါ။
ကြန္ပ်ဴတာ႐ဲ႕ အလုပ္လုပ္မႈ ႏႈန္းက သိပ္ျမန္ပါတယ္။ တစ္စကၠန္႕အတြင္းမွာ အလုပ္မ်ားစြာျပီးလို႕ တိုင္းတာ႐ာမွာလည္း တစ္စကၠန္႔ကို အပံုေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္းထားေသာ ယူနစ္မ်ားၿဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သံုးပါတယ္။ တစ္စကၠန္႔ကို အပံုတစ္သန္းပံု႐င္ 1 MegaHertz လို႕ဆိုျပီး သန္းေထာင္ေပါင္း 1000 အထိပံု႐င္ 1 GigaHertz လို႕ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ တစ္စကၠန္႔ကို ၆၆ သန္းပံုတစ္ပံုအထိေတာ့ ခဲြယူလုပ္ေဆာင္တြက္ခ်က္ႏုိင္တယ္လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ROM(Read Only Memory)
Read Only Memory လို႔ ေခၚတဲ့ Memory ကိုလည္း Mother board ေပၚမွာ ေတြ႔႐ပါတယ္။ Read Only လို႕ ေျပာတဲ့ ေန႐ာမွာ အဲဒီ IC က ျပန္ဖ်က္လို႕ မ႐ဘူး။ ပံုမွန္အားျဖင့္ Memory ေတြက မီးပိတ္လိုက္ရင္ ေပ်ာက္သြားမယ္။ ROM ကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ မီးပိတ္ေပမယ့္ ေပ်ာက္မသြားဘူး။ ျပန္ျပင္လို႕လည္း မရဘူး။ စက္၀ယ္ကတည္းက ပါလာျပီး ပ႐ုိဂရမ္ေတြ အေသေရးထည့္ထားတာ။ ဒါေၾကာင့္ ROM (Read Only Memory) လို႕ ေခၚတာ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပ႐ုိဂရမ္ေတြ မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ သိမ္းထားတာမွာ ဘယ္လိုသိမ္းၾကသလဲဆိုေတာ့ floppy disk မွာ ထားတယ္။ Hard disk မွာ ထားတယ္။ Backing Store မွာ ထားတယ္။ တကယ့္ လက္ေတြ႔မွာက်ေတာ့ Backing Store ထဲမွာ အျပင္ ေနာက္ထပ္ထားလို႕ရတဲ့ ေနရာက ROM မွာ ထားလို႕ရတယ္။ ပ႐ုိဂရမ္ေတြကို မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ ထားတဲ့ေနရာမွာ Read Only Memory က မီးပိတ္ရင္လည္း မေပ်ာက္ဘူး။ ျပန္ဖ်က္လို႕လည္း မရဘူး။ သူက အဲဒီလို ကန္႕သတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ Run ထားတဲ့ exe ဖိုင္ေတြ၊ ေဆာ့၀ဲလ္ေတြကို ROM လို႕ ေခၚတဲ့ ေနရာမွာ သိမ္းထားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ Mother board ေပၚမွာ ROM တစ္လံုးပါပါတယ္။ အနည္းဆံုးတစ္လံုးေပါ့။ ကြန္ပ်ဴတာကို မီးစစဖြင့္ျခင္းအခ်ိန္မွာ Memory Testing တို႕၊ ဘယ္ကုမၸဏီက ထုတ္တာတို႕ အဲဒါေတြအားလံုးဟာ ပ႐ုိဂရမ္ေတြပါ။ အဲဒါကို ROM ထဲမွာ ထည့္ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ROM ထဲမွာ ဘာပါသလဲဆိုေတာ့ Basic Input/Output System အဲဒါကို ROM BIOS လို႕ ေခၚပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး မီးဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း စျပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ အေျခခံအက်ဆံုး ပ႐ုိဂရမ္ကို Basic Input Output System လို႕ ေခၚပါတယ္။ IBM ကြန္ပ်ဴတာအစစ္မွာဆုိရင္ေတာ့ ROM BASIC ဆိုတာ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုအေနနဲ႕ ပါပါေသးတယ္။ အဲဒီမွာ Basic ဆိုတာ Basic ပ႐ုိဂရမ္ကို ဘာသာၿပန္ေပးတဲ့အရာပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ ကြၽန္မတို႕ ပ႐ုိဂရမ္အားလံုးကို disk နဲ႕ မထားဘဲ ROM နဲ႕ ထားရင္ မေကာင္းဘူးလားလို႕ ဆရာက ေမးပါေတာ့တယ္။ မရပါဘူးလို႕ပဲ ေျဖလိုက္ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ပထမအခ်က္က ROM က ျပင္လို႕မရဘူးေလ။ ဒီပ႐ုိဂရမ္တစ္ပုဒ္ထဲ မေျပါင္းဘဲသံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ ေျပာင္းမယ္၊ သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ disk ထဲ ထားတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ disk ထဲ ထားျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ data သြင္းမယ္။ ေရးမယ္၊ ျပင္မယ္၊ သိမ္းမယ္၊ ရတယ္။ အဲ ROM က မရဘူး။ ေနာက္ ROM BIOS က ဘာသံုးသလဲဆိုရင္ Power on Test ကြန္ပ်ဴတာကို ပါ၀ါစစခ်င္း ဖြင့္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ Memory ေကာင္းရဲ႕လား၊ ကီးဘုတ္ အဆင္ေျပရဲ႕လား စတာေတြကို Test လုပ္တာ စစ္တာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက Boot Strapping Boot လုပ္တယ္ဆိုတာက ကြန္ပ်ဴတာကို Starp လုပ္တာပါ။ သေဘာတရားေျပာရရင္ေတာ့ ROM ဆိုတာ ၾကားခံပစၥည္းတစ္ခုလို႕ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးရဲ႔ အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ ဒီေတာ့ ROM ဆိုတာ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့အရာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ROM က IC ရဲ႕ နာမည္ၿဖစ္ျပီး BIOS က ပ႐ုိဂရမ္ရဲ႕နာမည္ျဖစ္ပါတယ္။
ROM မွာ အမ်ဳိးအစားေတြ ခဲြထားေသးတာကို ထပ္ၿပီး ေတြ႔ရပါေသးတယ္။ ROM, PROM, EPROM နဲ႕ EEPROM တို႕ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႕ရဲ႕ ရာဇဝင္ေလးေတြကေတာ့ PROM ဆိုတာကေတာ့ Programmabe ROM ပါ။ ပ႐ုိဂရမ္ေရးထည့္ထားႏုိင္တဲ့ ROM တစ္မ်ဳိးပါ။ ဒါေပမယ့္ PROM တစ္ခုဟာ ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုကို တစ္ၾကိမ္ပဲ ေရးသားအသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။
ေနာက္ တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ EPROM ဆိုတာကေတာ့ Erasable ROM ပါ။ EPROM တစ္ခုကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ဖ်က္ျပီး ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုျပီး တစ္ခု ေရးထည့္ႏုိင္တဲ့ ROM ပါ။ EEPROM ဆိုတဲ့ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့ Electrically EPROM ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူလည္း EPROM လိုပါပဲ။ ပ႐ုိဂရမ္မ်ား ေရးထည့္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ROM ပဲေပါ့။ ေရးရာဖ်က္ရာမွာ EPROM က Ultra Violet(UV) Ray ခရမ္းလြန္ေရာင္ၿခည္နဲ႔ ဖ်က္ရပါတယ္။ EEPROM က်ေတာ့ ႐ုိး႐ုိး Elerictrical Signal နဲ႔ ဖ်က္/ေရးလို႕ ရပါတယ္။ ကဲ ေနာက္ထပ္တစ္ခုကေတာ့

RAM (Randon Access Memory)
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Randon Access Memory အတိုေကာက္အားျဖင့္ RAM လို႕ ေခၚပါတယ္။ RAM ဆိုတာက အသံုးျပဳသူ User က keyboard ကေန ႐ုိက္လိုက္သမၽွကို ယာယီသိမ္းဆည္းထားရာ မွတ္ဉာဏ္ကို ေခၚပါတယ္။ ယာယီလို႕ ထည့္သံုးရတာကေတာ့ သူက မီးပိတ္လိုက္ရင္ ေပ်ာက္သြားပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယာယီလို႕ သံုးႏႈန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ RAM ဟာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုရဲ႕ အေျခခံ မွတ္ဉာဏ္ပါ။ RAM ရဲ႕ Base Memory ဟာ 640 kb ပါ။ အေျခခံအက်ဆံုး 640 ရွိတယ္။ အဲဒီထက္ပိုမယ္ဆိုရင္ Extended Memory တိုးခ်ဲ႕သံုးမယ္ဆိုရင္ ရပါတယ္။ 486 ဆိုရင္ 4 GB အထိ သံုးလို႕ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက Expanded Memory ဆိုတာ ရွိပါေသးတယ္။ Card တစ္ခုသပ္သပ္ ၀ယ္ယူရမွာပါ။ သူဆိုရင္ေတာ့ 32MB အထိ သံုးလို႕ရပါတယ္။ EMS Card လို႕ အတိုေကာက္ ေခၚပါတယ္။ Expended Memory Sepcification ပါ။ RAM ခ်စ္ပ္မ်ားဟာ Mother board ေပၚမွာပဲ တပ္ဆင္ပါဝင္ပါတယ္။ ၿဖဳတ္ႏိုင္တပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ Socket ေဆာ့ကတ္မ်ား သို႕မဟုတ္ Pin မ်ား ပါရွိပါတယ္။ ေစာေစာပိုင္းကာလေတြက pintype RAM chip မ်ား ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ Socket type RAM မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလာပါတယ္။ ကြာတာက Socket type က ျဖဳတ္ရ တပ္ရတာ လြယ္ပါတယ္။ RAM chip မ်ားဟာ Mother board မွာ ၉ လံုးတစ္တန္း တန္းစီလ်က္ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအတန္းကိုမွ bank လို႕ ေခၚပါတယ္။ RAM ခ်စ္ပ္တစ္လံုးလၽွင္ 16 kilobit မွ 4 Megabits အထိရွိတတ္ပါတယ္။ RAM မွာလည္း ROM လိုပဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါေသးတယ္။ DRAM, ERAM နဲ႔ SRAM တို႕ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားၿဖင့္ DRAM နဲ႔ SRAM ကို အသံုးမ်ားၾကပါတယ္။ ဒါေတာင္ SRAM က ေစ်းအလြန္ၾကီးတဲ့အတြက္ သိပ္မသံုးၾကပါဘူး။ DRAM ဆိုတာ Dynamic Ramdon Access Mamory ပါ။ DRAM ကို RAM လို႕ပဲ အေခၚမ်ားပါတယ္။ DRAM ေပၚမွာ ရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာသာ သိမ္းထားျပီး ပါ၀ါၿဖတ္လိုက္တာ၊ စက္ပိတ္လိုက္တာနဲ႔ လံုး၀မရွိေတာ့တဲ့ မွတ္ဥာဏ္ပါ။ ျပန္ေခၚလို႕ မရေတာ့ပါဘူး။ SRAM က Static Random Access Memory ရဲ႕ အတိုေကာက္ပါ။ SRAM က ပိုျမန္ပါတယ္။ data ကို ထရန္စစၥတာေလးလံုးနဲ႕ သိမ္းတဲ့အတြက္ ေနရာပိုယူပါတယ္။ ေစ်းပိုၾကီးပါတယ္။ Cache Memory အျဖစ္ သံုးစဲြၾကပါတယ္။ ေနာက္ ဆရာက CPU မွာ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းခဲြျခားထားျပီး ဘယ္လိုေတြ အလုပ္လုပ္လည္းဆိုတာလည္း တစ္ေယာက္ျခင္းေမးပါတယ္။ ေနာက္မွ ဆက္ျပီး အေမးခံရတုန္းက ေျဖတာေလးေတြ ေၿပာျပပါမယ္။ ခုေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 939 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။