အတိတ္တြင္က်န္၇စ္ေသာေဆးကုသမွုစနစ္

ေမာင္မိုးညိဳလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အစိပ္ေလာက္ကၿမန္မာ့ေဆးေလာကကိုၿပန္ၿမင္ေယာင္မိသည္။ ဆ၇ာ၀န္ဆ၇ာမတို့ သည္ေဆး၇ံုကိုအိမ္လုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ့္တာ၀န္က်၇ာအခန္းကလူနာေတြအေၾကာင္းကို ‘က’ၾကီးမွအစ’အ’ အဆံုးသိယံုမကဂ၇ုစိုက္သည္။ မစိုက္ဘဲေနၾကည့္ပါလား။ အတိုင္ခံ၊အစစ္ေဆးခံ၇မည္မွာမလြဲ။ သို့အတြက္ ဆ၇ာ၀န္ဆ၇ာမအေပါင္းကအထူးဂ၇ုၿပဳၾကသည္။ ၿပႆနာတက္ေသာကိစၥမ်ား၇ံဖန္၇ံခါ၇ွိေသာ္လည္းတိုင္းေက်ာ္ ၿပည္ေက်ာ္မဟုတ္ပါ။ မဟုတ္တာလုပ္လ်င္ ဆ၇ာ၀န္လိုင္စင္ၿပဳတ္သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီကားဥပေဒ မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္ေသာ၇ွင္၇ိုေသလူ၇ိုေသတို့ႏွင့္ဖြဲ့စည္ထားေသာအဖြဲ့ၿဖစ္သည္။ ဘယ္အစိုး၇လူၾကီးမင္းတို့ ကမွ၀င္စြက္ဖက္ခြင့္မ၇။ ခုအခိ်န္ကားယင္းအဖြဲ့သည္လည္းထား၇ာေနေစ၇ာသြားသူတို့ၾကီးစိုး၇ာအဖြဲ့တခု ၿဖစ္ေနေပၿပီ။ ဥပေဒကိုေမွာက္လိုေမွာက္၊လွန္လိုလွန္ေနသည္။ အလိုမက်သူကိုဥပေဒပုဒ္မတတ္၍အေ၇း ယူခံ၇ေသာဆ၇ာ၀န္တို့လည္းမနည္းေတာ့ၿပီ။ ၿပင္ပေဆးခန္းေဆး၇ံုၾကီးမ်ားတြင္အထူးကုဆ၇ာ၀န္ၾကီး အေပါင္းတို့ကလည္း၊ မၾကံုဘူးမၾကားဘူးေသာ “ဤေ၇ာဂါကိုအာမခံႏွင့္ကုသည္”ဟူ၍ပင္ေၾကၿငာကုသ လာၾကေပၿပီ။

သို့ဆိုလ်င္ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ယေန့ေ၇ာက္၇ွိေနေသာ “က်န္းမာေ၇းအာမခံစနစ္မ၇ွိ”သည့္ေဆးကုသမွုေလာကကို ယခုအေမ၇ိကန္အပါအ၀င္တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္တြင္က်ယ္စြာအသံုးၿပဳေနေသာ”က်န္းမာေ၇းအာမခံစစနစ္ၿဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ healthcare system” သို့ေၿပာင္းဘို့လိုေနၿပီလား။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..