တစ္ေန႔လ်င္ တစ္နာရီမွ် လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ထက္၀က္မွ် ေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္းအျဖစ္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ လမ္းေလွ်ာက္သင့္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုအရ တစ္ေန႔တစ္နာရီမွ် ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ပါတ္အတြင္းမွာပင္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ (၅၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားက ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အႀကိတ္ဆဲလ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစမႈမွာ သာမန္အေျခအေနေအာက္ ထက္၀က္အထိ က်ဆင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္အမ်ိဳးသမီး (၄၀၀၀၀)ခန္႔သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး (၁၂၀၀၀)ခန္႔ ေသဆံုးေနၾကသည္။ ရင္သားကင္ဆာသည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္တတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး၊ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ လြန္ကဲရာမွလဲ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာဂိုယာၿမိဳ႕ေတာ္ တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၀န္မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ (၁၂)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေရာဂါမွတ္တမ္း ရာဇ၀င္မ်ားကို ေျခရာခံၿပီးေနာက္ ရင္သားကင္ဆာ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ လူေနမႈစရိုက္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ရင္သားကင္ဆာအား အထိုက္အေလ်ာက္ ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ အနည္းဆံုး တစ္ေန႔လ်င္ နာရီ၀က္မွ တစ္နာရီထိ လမ္းေလွ်ာက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ ႀကိဳးခုန္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ အားကစားရံုတြင္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ျခင္းတို႔ကို တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္နာရီမွ် အခ်ိန္ယူေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခကို သိသာစြာ က်ဆင္းလာေစသည္ဟု ဆရာ၀န္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳး တစ္ေန႔လ်င္ တစ္နာရီမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ေန႔လ်င္ (၇)နာရီထက္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ အိပ္စက္ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ကာလၾကာရွည္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက သတိေပးေျပာဆိုထားသည္။
(Forward Mail က ရတာပါ။)

About search123

search123 has written 25 post in this Website..