လူသားသည္ ဤကမၻာေလာကတြင္ အစြမ္းထက္ျမက္ ဆံုးႏွင့္ အရာခပ္သိမ္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဆံုး ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ လူသားသည္ ဤကမၻာေလာကတြင္ တန္ခိုးရွင္လည္း ျဖစ္ျပီး စၾကဝဠာအနႏၱကို ေျခခ်ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

သို႕ဆိုလွ်င္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္ ျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္သည္ၾကီးပြားေအာင္ျမင္နညး္ လက္ေတြ႕ပညာရပ္အတြက္ ပင္မၾကီးပင္ မဟုတ္ပါေလာ….။

ေငြလိုခ်င္လား-ေငြရမယ္

ေရႊလိုခ်င္လာ-ေရႊရမယ္

ကားစီးခ်င္ေသးလား-ကားစီးရမယ္

အရာရွိအရာခံႏွင့္ စိုးမိုးသူျဖစ္ခ်င္သလား ၊ အရာရွိအရာခံႏွင့္ စိုးမိုးသူျဖစ္ရမယ္။

လူသည္ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ခ်င္သည္ကို တကယ္လုပ္ပါ၊အဟုတ္ျဖစ္ေစရမည္။

ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း က သူ၏ “အၾကံဥာဏ္ျဖင့္ၾကီးပြားေရး” စာအုပ္တြင္ “ေလာကီေရး၌ျဖစ္ေစ၊ ေလာကုတၱရာေရး၌ျဖစ္ေစ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ မူလအေျခခံ ျဖစ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ကား ျပင္းစြာေသာ ဆႏၵရွျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ေလာက၌ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈမွစ၍ မဂ္တရား ၊ ဖိုလ္တရား ကို ရျခင္းတိုင္ေအာင္ ျပင္းစြာေသာ ဆႏၵရွျခင္သည္သာလွ်င္ အေျခခံျဖစ္၏” ဟု ဆိုထားေလသည္။

မွန္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သဗၺညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ကို ရရွိျခင္းမွာ ျပင္းစြာေသာ ဆႏၵကို အေျခခံျပဳ၍ ပါရမီေတာ္ ျဖည့္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ရွိခံေလသည္။ ျပင္စြာေတာ ဆႏၵကို အေျခခံ၍ ဘုရားပင္ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ေနာက္ ေရႊေငြ ကား တုိက္တာ အိမ္ေျခႏွင့္ အရာရွိအရာခံျဖစ္ေရးတို႕မွာအပယ္ကမွ်တာျဖစ္ေလသည္။

About moethiha

မိုး သီဟ has written 40 post in this Website..