သားငါးစားသူမ်ားသည္ မိမိအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး သတ္သည္ကို …

( ၁ ) ၿမင္ၿခင္း

( ၂ ) ၾကားၿခင္း

( ၃ ) ငါ့အတြက္ သတ္ထားတာမ်ားလားဆိုၿပီး သံသယၿဖစ္ၿခင္း

ထိုသို႔ၿဖစ္ပါက ရဟန္းရွင္ ၊ လူ ၊ မည္သူမဆို အၿပစ္ၿဖစ္သည္ ။

( ရွင္ေနေသာ အေကာင္တစ္ေကာင္ေကာင္ ကို မိမိအတြက္ သတ္ေနသည္ကို ၄င္း ၊ သတ္သည္ကိုၿမင္ေသာ္ ၄င္း ၊ ၾကားသိရလွ်င္ေသာ္ ၄င္း ၊ သံသယၿဖစ္ၿပီး စားလိုက္လွ်င္ေသာ္၄င္း  အၿပစ္ၿဖစ္သည္ ။ )

ရဟန္းေတာ္မ်ားက သတ္သတ္လြတ္စားရမယ္လို႔ မရွိပါဘူး … အသားၾကီး ဆယ္မ်ိဳးကိုေတာ့ရည္ရြယ္ၿပီး မစားရပါဘူးး .. .

၁ . လူသား ၊ ၂ . တင္သား ၊ ၃ . ၿမင္းသား ၊ ၄ . ၿခေသ့ၤသား ၊ ၅ .  က်ားသား ၊ ၆ .  က်ားသစ္သား ၊ ၇ . ၀က္၀ံသား ၊ ၈ . ၀ံပုေလြသား ၊ ၉ . ေခြးသား ၊  ၁၀ .  ေၿမြ သား ။ရည္ရြယ္ၿပီးသတ္ထားတဲ့အသား ။ ရည္ရြယ္ၿပီးသတ္ထားတဲ့အသားဆိုရင္ ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ မွစၿပီး ဘာအသားမွ စားလို႔မရပါဘူး ။။။

ရည္ရြယ္ၿပီးသတ္ထားတဲ့အသားမဟုတ္လွ်င္ မိမိတို႔ေၾကာင့္ေသတာမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အၿပစ္ကင္းေနပါသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သားငါးကို ၿမတ္စြာဘုရားက မတားၿမစ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္ ။

ပါဏာတိပါကံကံေသာက္ေရာက္ၿခင္းငါးပါး

၁ . အသတ္ခံရသူသည္ သက္ရွိၿဖစ္ၿခင္း

၂ . သတ၀ါဟု အမွတ္သညာရွိၿခင္း

၃ . ေသေစလိုေသာစိတ္ရွိၿခင္း

၄ . သတ္ရန္ အားထုတ္ၿခင္း

၅ . အားထုတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားၿခင္း

သတ္ပံုသတ္နည္း ( ေခၚ ) လံု႕လ ပေယာဂ ( ၆ ) ပါး

၁ . ကိုယ္တိုင္သတ္ၿခင္း

၂ . တစ္ၿခားသူအားသတ္ခိုင္းၿခင္း

၃ . ဓါး ၊ လွံ စသည္ၿဖင့္ ပစ္ၿပိး သတ္ၿခင္း

၄ . ေသေစရန္ တြင္းတူးၿခင္း ၊ ဗံုးေထာင္ၿခင္း ၊ နည္းမ်ိဳးစံုၿဖင့္သတ္ၿခင္း

၅ . စုန္း ၊ လက္ဖြဲ႔ ၊ အင္း ၊ တန္ၿပန္ စေသာ အတတ္မ်ားၿဖင့္သတ္ၿခင္း

၆ .  နဂါး ၊ ဂဠဳန္ စေသာ တန္ခိုးရွိေသာ တိရိစာန္ ၊ သတ၀ါ တို႔ ၏ တန္ခိုးၿဖင့္သတ္ၿခင္း

ထိုသို႔ သတ္သူကား ပါဏာတိပါတံကံထိုက္၏ဟုဆိုသည္ ။ ေသေစလိုေသာစိတ္မရွိပဲ မေတာ္တဆ ဆိုလွ်င္ ကံ မထိုက္ပါ ။

ေစခိုင္းသတ္ၿခင္း ( ၆ ) ပါး

သတ္ပံုသတ္နည္း ( ေခၚ ) လံု႕လ ပေယာဂ ( ၆ ) ပါး မွ ၂ . တစ္ၿခားသူအားသတ္ခိုင္းၿခင္းတြင္ ( ၆ ) မိ်ဳၚရွိပါေသးသည္ ။

၁ . သတ္အပ္သူ

၂ . သတ္ရမည့္အခ်ိန္

၃ . သတ္ရမည့္ဌာန

၄ . သတ္သည့္လက္နက္

၅  . သတ္အပ္ေသာ ကရိယာပုတ္

၆ . သတ္ပံု အၿခင္းအရာ

သတ္ခိုင္းေစၿခင္း ေၿခာက္ပါး အနက္ကို ၿပီးမွ ေၿပာၿပပါမယ္ … ထမင္းသြားစားခ်င္လို႔ … မေတာ္လို႔ မီးပ်က္ရင္ ေရးထားတာ ပ်က္သြားမွာ စိုးလို႔ … :P

About မမေလး

has written 129 post in this Website..