ပထမဦးဆံုးေန႕တြင္ ဘုရားသခင္က ႏြားမတစ္ေကာင္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။
ဘုရားသခင္က မိန္႕ေတာ္မူေလသည္ …………

”မင္းက လယ္သမားနဲ႕အတူ  လယ္ကြင္းထဲကို တစ္ေနကုန္လိုက္သြားၿပီး
ေနေရာင္ေအာက္မွာ ဒုကၡခံရမယ္။ လယ္သမားကို ကူညီတဲ့အေနနဲ႕
ႏြားကေလးေတြေမြးရမယ္။ ႏြားႏို႕လဲေပးရမယ္။ ငါက မင္းရဲ႕သက္တမ္းကို
ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ သတ္မွတ္ေပးမယ္……….”

ႏြားမကေျပာလိုက္၏။…………………..
”က်ဳပ္ကို ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အထိ ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ဘ၀မွာ ေနေစခ်င္တာလား။
က်ဳပ္က ႏွစ္20 ပဲ ယူၿပီးႏွစ္၄၀ ကိုျပန္ေပးပါရေစ………..”
ဘုရားသခင္က သေဘာတူလိုက္သည္။

ဒုတိယေန႕တြင္ ဘုရားသခင္က ေခြးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္က
မိန္႕ေတာ္မူလိုက္၏။…………….
”မင္းက အိမ္တခါးေပါက္မွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတဲ့ ဘယ္သူ႕ကိုမဆို ေဟာင္ရမယ္။
ငါက မင္းရဲ႕သက္တမ္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀သတ္မွတ္မယ္။…….”

ေခြးက ေျပာလိုက္၏။……………..
”အဲဒါက ေဟာင္ေနဖို႕အတြက္ၾကာရွည္လြန္းပါတယ္။ က်ဳပ္ကို ၁၀ႏွစ္ပဲ ေပးပါ။
က်ဳပ္က က်န္တဲ့ႏွစ္ဆယ္ကို ျပန္ေပးပါ့မယ္။”
ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သေဘာတူလိုက္သည္။……….

တတိယေန႕တြင္ ဘုရားသခင္က ေမ်ာက္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္ ။ ဘုရားသခင္က
မိန္႕ေတာ္မူလိုက္၏။……..
”မင္းက ေမ်ာက္တို႕ရဲ႕ က်ီဆယ္ေနာက္ေျပာင္မႈေတြနဲ႕ လူေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖရမယ္။
ရယ္ေမာေအာင္လုပ္ေပးရမယ္။ ငါကမင္းရဲ႕သက္တမ္းကို အႏွစ္
၂၀သတ္မွတ္မယ္…………….”

ေမ်ာက္က ေျပာလုိက္တယ္။………..
”ေမ်ာက္တို႕ရဲ႕ က်ီဆယ္ေနာက္ေျပာင္မႈ ေတြကို ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေတာင္
လုပ္ေနရမွာလား။ ပ်င္းစရာေကာင္းလိုက္တာ။က်ဳပ္ေတာ့မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ေခြးက
၁၀ႏွစ္ျပန္ေပးတယ္ေလ ။ ဒီေတာ့က်ဳပ္လဲ
သူ႕လိုပဲလုပ္မယ္။ရတယ္ေနာ္……….”
ဘုရားသခင္က သေဘာတူလိုက္ျပန္သည္။….

စတုတၳၳၱေန႕တြင္ ဘုရားသခင္က အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။
ဘုရားသခင္က မိန္႕ေတာ္မူလိုက္သည္။
”အစားစားပါ ၊ အိပ္ပါ၊ ေဆာ့ကစားပါ၊ အရသာခံပါ၊ ဘာအလုပ္မွမလုပ္ပါနဲ႕၊
အရသာခံပါ၊ မင္းကိုငါက ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေပးမယ္။………….”

”ဗ်ာ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ပဲလား၊ မရဘူးကိုယ္ေတာ္ က်ဳပ္တစ္ခုေျပာမယ္၊ က်ဳပ္က
က်ဳပ္ရဲ႕ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ကိုယူမယ္၊ ၿပီးေတာ့ႏြားမက ေပးတဲ့ႏွစ္ေပါင္း၄၀၊
ေခြးကေပးတဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ႏွစ္၊ ေမ်ာက္က ျပန္ေပးတဲ့ ၁၀ႏွစ္၊ ဒါဆို
ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ယူမယ္။ ဟုတ္ၿပီေနာ္။……….”

ဘုရားသခင္က မိန္႕ေတာ္မူလိုက္၏။……….
”ေကာင္းၿပီေလ မင္းနဲ႕ငါအေပးအယူတည့္သြားၾပီ……………”

ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ပထမ ႏွစ္ေပါင္း၂၀တြင္ အစာစားၾကသည္၊
အိပ္စက္ၾကသည္၊ ေဆာ့ကစားၾကသည္၊ အရသာခံၾကသည္၊ ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ၾကေခ်။
ေနာင္အႏွစ္ ၄၀တြင္မူ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ မိသားစုကို ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့ရန္
ေနေရာင္ျခည္ေအာက္မွာ ကၽြန္ခံၾကရသည္။ ေနာက္ထပ္ ၁၀ႏွစ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕
၏ေျမးမ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖၾကရသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ေနာက္ဆံုး ၁၀ႏွစ္တြင္မူ
အိမ္ေရွ႕တြင္ထိုင္ၿပီး လူတိုင္းကို ဟိန္းေဟာက္ေနၾကရေလ၏။

ေဖာ္၀ပ္ေမးတစ္ခုမွရရွိပါသည္။

About စေန

mee lay has written 40 post in this Website..