https://i2.wp.com/popularmyanmar.com/mpaper/wp-content/uploads/2010/10/Point.jpg

မီးပြိဳင့္မ်ားအနီး ယာဥ္သြား လာမႈ အနည္းအမ်ားကို အေဝး ထိန္းခ်ဳပ္စခန္းမွ ၾကည့္႐ႈ စိစစ္ကာ ယာဥ္သြားလာမႈ အေျခ အေနကို ၾကည့္ၿပီး မီးစိမ္း မီးနီ လိုသလို အခ်က္ျပႏိုင္သည့္ Command  Centre ကို စတင္တည္ေဆာက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။အဆိုပါစနစ္ တည္ေဆာက္ ရန္ အလိုအေလ်ာက္စနစ္သံုး Future  Intelligent  Transport System ႏွင ့္TD-SCDMA အထူးကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ ေရးကို စမ္းသပ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သျဖင့္ Command Centre ကိုတည္ ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အဓိကက် ေသာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား ေပၚတြင္ အဆိုပါစနစ္ကို  တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ စမ္းသပ္မႈကို ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ စမ္း သပ္မႈသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ e-Police  System မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဌာနတစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး TD  Base Station System အား Transmission အျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲလွ်င္ ၿမဳိ႕တြင္းလမ္း မ်ားတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စီမံခန္႔ ခြဲမႈစနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမ်ား၏ မီးနီ၊ မီးစိမ္းမ်ားကို အေဝးထိန္း ခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ယာဥ္သြားလာမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ၿပီး တစ္ဖက္လမ္းေၾကာင္းမွ ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားသည့္ အခ်ိန္ တြင္ မီးစိမ္းခ်ိန္ကို ေျပာင္းေရြ႕ေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဆက္ တည္း၌ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း တြင္ ယာဥ္မလာသည္ကို သတင္း ရယူၿပီး ယာဥ္လာေနေသာ လမ္းသို႔ မီးစိမ္း ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္ေပးႏိုင္၍ ယာဥ္သြားလာမႈ ပိုမိုျမန္ဆန္ေစ ေသာ Software ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကက်ေသာ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား တြင္ မလိုအပ္ ေသာေစာင့္ဆိုင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ နည္းစနစ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားအတြက္ အသံုး ျပဳ ေျဖရွင္းေနေသာ Datang  Telecom ကုမၸဏီမွMyanmar  FISCA Enterprises က ဝယ္ယူ ေၾကာင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ အရစ္က်  ျပန္လည္ေပးေခ်ေသာစနစ္ျဖင့္ စီမံ ထားေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီတို႔၏ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ယင္းစနစ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ လမ္းလံုၿခံဳေရးေထာက္လွမ္း သည့္အေနျဖင့္ အဓိကလမ္းမ်ားကို ျမင္ကြင္းအျပည့္ ႐ုပ္ျပထိန္းခ်ဳပ္ေပး ၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံလႊင့္ စက္တို႔မွ တစ္ၿမိဳ႕လံုးရွိ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈအေျခအေနကို ထုတ္ လႊင့္ေပးႏိုင္ေသာ Intelligent  Software အသံုးခ်၍ လမ္းသြား လမ္းလာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ သြားလာ မႈအေျခအေနမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္သိျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။လက္ရွိတြင္ ထိုစနစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ဧရိယာတိုင္ Command  Centre ကို  ဟံသာ ဝတီအ ဝိုင္းအနီးရွိ ယာဥ္ထိန္းႀကိဳးမဲ့အေရး ေပၚကယ္ဆယ္ေရး႐ံုး (ယခင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးအိတ္ခ်ိန္းေဟာင္း) ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ေတာ့ မည္ျဖစ္ၿပီး FISCA ကုမၸဏီမွ စမ္း သပ္တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေရႊ ဂံုတိုင္၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ မဂၤလာေစ်း ႏွင့္ ပါရမီမီးပိြဳင့္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္မည့္ မီးပြိဳင့္ ၂၃ ေနရာ အပါအဝင္ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွ တပ္ဆင္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ အေရးႀကီးမီးပိြဳင့္ မ်ားတြင္ ယင္းကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဆက္သြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ဗဟိုဧရိယာတိုင္ (Multi  Point  Antenna)ကို ဟံသာဝတီ အဝိုင္းအနီးရွိ ျပည္ဂါးဒင္း ၂၄ ထပ္တိုက္၏ ေခါင္မိုးေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ထပ္ဆင့္လႊင့္/ဖမ္း ဧရိယာတိုင္( Point  to  Point  Antenna) ၁၃ တိုင္ကို  (ဟံသာဝတီ အဝိုင္း)၊ FISCA  Co.,Ltd ၉ မိုင္၊ ျပည္လမ္း၊ယုဇနတာဝါ(ေရႊဂံုတုိင္)၊ Dr.ဦးသိန္းေအာင္ (ကေလးေဆး ႐ံု)၊ပါရမီလမ္း၊ပုလဲကြန္ဒို(ကမၻာေအး ဘုရားလမ္း)၊ယုဇနပလာဇာ(ဗညား ဒလလမ္း)(တာေမြ)၊ ဘုရင့္ေနာင္ တာဝါ(ဘုရင့္ေနာင္လမ္း)၊ထရိတ္ဒါး ဟိုတယ္ (ဆူးေလဘုရားလမ္း)၊ ေမာ္တင္တာဝါ (ကမ္းနားလမ္း)၊ ရန္ကုန္ဟိုတယ္ (ျပည္လမ္း)၊အိုလံ ပစ္တာဝါ(ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း)၊ ဝါဝါဝင္းတာဝါ(အေနာ္ရထာလမ္း) ႏွင့္ရန္ကင္းစင္တာ(စက္မႈ ၁ လမ္း) တို႔တြင္ တပ္ဆင္စိုက္ထူ ႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းစီမံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။
ေအာင္ထက္(NYK) ေပၚပ်ဴလာျမန္မာ

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး