ဆိုမာလီပင္လယ္ဓားျပမ်ားသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္းမွ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)သေဘၤာတစ္စင္းကို အပိုင္စီးသိမ္းပိုက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသေဘၤာမွာ ငါးဖမ္းသေဘၤာအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး သေဘၤာသား ၁၄ ဦး ပါဝင္သည္။  International Maritime အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Mauritius ရွိရာ အနီး အိႏၵိယ သမုဒၵရာအတြင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ကင္ညာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ အီကိုတာရာ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမွ ၄င္းတို႔သည္ အဖမ္းခံရေသာသေဘၤာႏွင့္ ဆက္ သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္သြားသည္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ကတည္းကျဖစ္သျဖင့္ ထိုေန႔ကတည္းက တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)သေဘၤာမွာ ဓားျပမ်ားလက္ဝယ္ ေရာက္သြား သည္ဟု ထင္ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သေဘၤာသားမ်ားအား ဓားျပမ်ားက ျပန္ေရြးရန္မေျပာမီတြင္ ထိုသေဘၤာကို ေနာက္ထပ္သေဘၤာမ်ား ဓားျပတိုက္ရာတြင္ အသုံးျပဳလိမ့္မည္ဟု Mauritius မွ ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အီကိုတာရာမွလည္း အျဖဴေရာင္ ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စင္းကို မသကၤာဖြယ္ေနရာတြင္ေတြ႕ပါက သတိျပဳႏိုင္ရန္ ေျပာၾကားထားသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားမွ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ) သေဘၤာမွာ အပိုင္စီးခံလိုက္ရၿပီဟုဆိုၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)တို႔ကမူ အတည္မျပဳေသးေပ။ ဆိုမာလီယာသည္ ပင္လယ္နီႏွင့္ စူးအက္တူးေျမာင္းတို႔သို႔ ဆက္သြားႏိုင္သည့္ ကမၻာ့အေရးအႀကီးဆုံး သေဘၤာသြား လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေအဒင္ပင္လယ္ေကြ႕ဝင္ေပါက္တြင္ ရွိသည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ေလ်ာ့ရဲလာခဲ့ေသာ ဆိုမာလီယာ သည္ ပင္လယ္ဓားျပမ်ား ထြက္ေပၚရာေနရာျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းမွ ႏွိမ္နင္းလိုေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ သေဘၤာပိုင္ရွင္ အမ်ားစုသည္လည္း ၄င္းတို႔ရန္ကို ကာကြယ္ရန္ သေဘၤာမ်ားတြင္ ေလဆာမီးမ်ား တပ္ဆင္ထားရွိၿပီး ျပင္ပရန္ကို ကာကြယ္ထားၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕သေဘၤာမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္သံႀကိဳးျဖင့္ စည္း႐ိုးခတ္ထားသည့္သဖြယ္ လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳ ကာကြယ္သည့္စနစ္ကိုပင္ တပ္ဆင္လာၾကသည္။
ZMO, Ref: Xinhua,Popularmyanmar

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး