ဘာလင္- October 14, 2010

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က်င္းပေလ႔ရွိေသာ မီးထြန္းပြဲေတာ္ (The Festival of Lights) ကာလအတြင္း မီးေရာင္စံုမ်ားျဖင့္ လွပေနေသာ ဘာလင္ျမိဳ႕ေတာ္ရွိ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ အထင္ကရ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။

https://i1.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/b115a69ce4ac38b3d2ef80fe69c03914.jpg?resize=501%2C306

https://i2.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/ca3798c00b062a5dbf0b3f80f888fc76.jpg?resize=501%2C399

https://i0.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/0fcc257e0681f4bcdcd14246212760d1.jpg?resize=501%2C318

https://i1.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/264ce06eb492fdb3bf1e53f90ad396e1.jpg?resize=501%2C357

https://i0.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/b120097f052eaafce4f05b5eb8b7f234.jpg?resize=501%2C323

https://i0.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/55929e53a3b2b9fa7407f3187d08f435.jpg?resize=501%2C264

https://i0.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/cadcda0cca80c2f23cf0a06ef36e4f01.jpg?resize=503%2C366

https://i0.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/2e13beed270585a1f026368cc50d3fbf.jpg?resize=501%2C366

https://i1.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/3e5c790ba13bc55c636d251ce8b4828d.jpg?resize=500%2C364

ကမာၻလည့္ ခရီးသြားမ်ားၾကားတြင္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ေသာ ဘာလင္ မီးထြန္းပြဲေတာ္ကို သီတင္း ႏွစ္ပါတ္ၾကာ က်င္းပေလ႔ရွိျပီး ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ လာေရာက္ေလ႔ရွိသည္။ ယခုႏွစ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး ညစဥ္လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ၃သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။

PatheinCity News | Source:festival-of-lights | Photo:Xinhua/Reuters Photo

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး