ၿပည္ေထာင္စု  ၿမန္မာနိုုူင္ငံေတာ္ ဆိုတာက တိုိင္း၇င္းသားလူမ်ိူးေပါင္းဆံု အတူတကြ မွီတည္းေနထိုင္ေသာ နိုင္ငံၿဖစ္ပါသည္   ၿမန္မာနိုုူင္ငံအေႀကာင္း ေၿပာ၇မယ္ဆို၇င္ categories ေလးခုနဲ ေၿပာ၇မွာပါ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ နုိင္ငံေ၇း စီးပြားေ၇း က်မ္းမာေ၇း နွင့္ လူမွူေ၇း တို့ၿဖစ္ပါသည္    ဘာလိုအခုလို ေၿပာ၇လဲဆို၇င္ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံမွာ နုိင္ငံေ၇းေကာင္းမွ နုိင္ငံေတာ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အႀကီးအကဲ နုိင္ငံ၇ဲ leaders ေတြေကာင္မွ စီးပြားေ၇းဆိုတာေကာင္း နွိုင္မွာ   စီးပြားေ၇းေကာင္းမွ နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားေတြ ဟာ သူတို့၇ဲ့ က်မ္းမာေ၇းကို ေစာင့္ေ၇ွာက္နိုင္မွာ  အဲဒီမွာ နုိင္ငံေ၇း စီးပြားေ၇း က်မ္းမာေ၇း တခုမွ မေကာင္း၇င္ အဲဒီနိုင္ငံမွာ၇ွိတဲ့ လူေတြ၇ဲ လူမွူေ၇း (ကိုယ္က်င့္တ၇ား   လူမွူေပါင္းသင္း   ဆက္ဆံေ၇း) ေတြဟာ ဘယ္္လိုမွေကာင္းလာနိုင္ စ၇ာအေႀကာင္းမ၇ွိဘူး   categories ေလးခုထဲက ပထမတစ္ခုကေနစေၿပာ၇င္ အားလံုးသိႀကတဲ့အတိုင္းပဲ နိုင္ငံေ၇းဆိုတာ အာဏာ၇ူးစစ္ဘီလူး အဆိုး၇က တိုင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနၿပီး နိုင္ငံကို ခ်ယ္လွည္ခ်င္တိုင္း ခ်ယ္လွည္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေယာ ဆိုတဲအတိုင္း ၇ာဇပလင္ ဖင္မွာကပ္ေနေတာ့ ဘယ္ဆင္းခ်င္ေတာ့မလဲ  ဒီအၿပင္ အထက္ဖားေအာက္ဖိ သု့၇ဲေနာက္လိုက္ေခြးေတြ ကလဲလူေတြကိုၿမငတိုင္း္ကိုက္ခ်င္တယ္ တဆက္တည္းမွာပဲ လက္တစုပ္စာလူတစုက စစ္ဘီလူးပညာမဲေတြနဲေပါင္းၿပီး သူတို၇ဲ့ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ နိုင္ငံ၇ဲ့အ၇င္းအၿမစ္ သယံဇာတေတြကို ထုပ္ေဖၚေ၇ာင္းခ်စားေသာက္ေနတယ္     နိုင္ငံ၇ဲ့အ၇င္းအၿမစ္ သယံဇာတေတြဆိုတာက ထုပ္ေဖၚေ၇ာင္းခ်၇မယ္ဆိုတာ ၿမွန္ပါတယ္ သိုေသာ္ အဲဒီဟာေတြက နိုင္ငံနဲၿပည္သူအတြက္ပဲ ၿဖစ္၇မယ္ not for your company (Htoo, Max and the anothers companies like government parteners).   အဲဒီမွာ နိုင္ငံေ၇းနဲ စီးပြားေ၇းက ေတာ့လမ္းဆံုးသြားၿပီ     တတိယ category ကေတာ့ က်မ္းမာေ၇းပါပဲ   ၿမန္မာနိုင္ငံ၇ဲ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေသာ လူဦးေ၇ယာ                        ေက်း၇ြာေတြမွာေနထိုင္ႀကပါတယ္ သိႀကတဲအတိုင္းပဲ ၿမိုမွာေတာင္မွ လ်ွစ္စစ္မီးက မွန္တာမဟုတ္ (ေနၿပည္ေတာ္မပါ) အဲမွာတင္သိသာေနပါၿပီ အဆိုး၇၇ဲ့ေစတနာေတြကို      လမ္းခ၇ီးဆက္သြယ္ေ၇း ဆို၇င္လဲ ဘု၇ားဆူးပါပဲ   က်ြန္ေတာ္၇ဲကိုယ္ေတြကိုေၿပာ၇၇င္ က်ြန္ေတာ္က ၇ြာသားပါ က်ြန္ေတာ္၇ြာက ပဲခူးတိုင္း ဧ၇ာဝတီၿမစ္နေဘးမွာ တည္၇ွိပါတယ္ ၇ြာမွာဆို၇င္ သူနာၿပုဆ၇ာမ တစ္ေယာက္ပဲ၇ွိတယ္ ဒါေတာင္              က်ြန္ေတာ္၇ြာကေတာ္ေတာ္ကံေကာင္းတယ္ ဆို၇မယ္   အနီးအနားက၇ြာေတြမွာဆို၇င္မ၇ွိဘူး    အဲဒီသူနာၿပုဆ၇ာမကပဲတ၇ြာဝင္ တ၇ြာထြက္ ေလ်ွာက္သြားၿပီးေဆးကု၇တယ္  ဆ၇ာမ မနိုင္တဲေ၇ာဂါဆို၇င္ေတာ ၿမိုတက္ၿပီး ကု၇ေတာ့တာေပါ့    တခ်ိဳလူေတြဆို၇င္ ဆင္း၇ဲႀကတယ္ ေဆးကုခ်င္ႀကတယ္ ၿမိုတက္ၿပီး ဒါေပမဲ ပိုက္ဆံမ၇ွိႀကဘူး ေဆး၇ံုေတြမွာေဆာင္ပုဒ္ေ၇းထားတာေတြၿမင္၇ပါတယ္ စ၇ိပ္မ်ွေပးက်မ္းမာေ၇းတဲ မ်ွေတာ့ေပးပါတယ္ 80% ေလာက္ကိုကေပး၇တယ္ ဒီႀကားထဲ ဆင္း၇ဲတဲလူဆို၇င္ သူနာၿပုဆ၇ာမေတြက ဂ၇ုကိုမဆိုက္ဘူး      ေနာက္ဆံုး category ကေတာ့ လူမွူေ၇းပါ ဒီလိုမ်ိဳးအဆိုး၇၇ဲ  အဖိအႏိုပ္ခံ လက္ေအာက္မွာေန ေန၇တဲဘဝ ယူနီေဖာင္းၿမင္တိုင္း ဘာမွန္းမသိေႀကာက္ေန၇တ့ဲဘဝ စီးပြားေ၇းဆို၇င္လဲ ခ်ြတ္ခ်ံဳႀက    က်မ္းမာေ၇းဆို၇င္ ဘာအာမခံခ်က္မွမ၇ွိ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြမွာ လူမွူေ၇းဆိုတာ ေကာင္းနွိုင္ပမလား    လူတိုင္းကိုဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး  လက္တဆုပ္စာလူတစုကသာ ခ်မ္းသာၿပီး လူအမ်ားစုမွာေတာ့ ဝမ္းေ၇းအတြက္ခက္ခက္ခဲခဲ        ၇ုမ္းကန္လွုပ္၇ွားေန၇တယ္    လူဆိုတာေလာဘသားေတြပဲ ၇ွိတာထက္ ပိုလိုခ်င္ႀကတာ ထံုးစံပါပဲ  ဒါေပမဲ ၇ွာေဖြစားေသာက္၇တာက ခက္ခဲတယ္ ႀကမ္းတမ္းတယ္ဆိုေတာ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးဆံုသံုးေတာ့တာပဲ သမာေသာနည္းလမ္း မသမာေသာနည္းလမ္း အကုန္သံုးေတာ့တာပဲ   ေနာက္ဆံုး အမီွး၇အမီွးစား ေခါင္း၇ေခါင္းစား ဆိုတဲ့အလုပ္ေတြပါလုပ္ေတာ့တာပဲ   လူတိုင္းကိုေၿပာတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ၇ွိပါတယ္၇ိုး၇ိုးသားသား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ လူမ်ားကိုဆိုလိုတာမဟုတ္ပါ      လူမွူေ၇းအေႀကာင္းကိုထပ္ေၿပာ၇၇င္ mandalay gazette မွာပဲ post တစ္ခုဖတ္ဖူးတယ္ ဘာလဲဆို ေတာ့   လူတစ္ေယာက္က from Yangon to Mandalay  ကို ေလယဥ္နဲ သြားတယ္ ေလယဥ္ေပၚတက္ခါနီး ကားနဲတဆင့္ သြား၇တယ္  ကားေပၚတက္ေတာ့ ၿမန္မာေတြက အလုအ၇က္ တက္ႀကတယ္ ဒါေပမဲ နိုင္ငံၿခားသားေတြကေတာ့ေအးေဆးပဲ  ဆိုလိုခ်င္တာက နိုင္ငံၿခားသားေတြအၿမင္မွာေတာ့ ၿမန္မာေတြလူမွူေ၇းမသိတက္ နားမလည္ဘူးေပါ့ေနာ္   အဲဒိေန၇ာတင္မကပါဘူး                 ေန၇ာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလိုလုပ္ေနႀကပါ   ဘာလိုၿမန္မာေတြဒီလိုလုပ္၇တာလဲဆိုေတာ့  သူတိုေတြ၇ဲစိတ္ထဲမွာ ငါဦးမ ငါအ၇င္ေ၇ာက္မ ငါ၇မွာ ဆို တဲစိတ္ ဝင္ေနလိုပဲ    အားလံုးကိုခ်ံဳႀကည္မယ္ဆို၇င္ ဘာေႀကာင့္ စီးပြားေ၇းေတြမေကာင္းတာလဲ က်မ္းမာေ၇းေတြခ်ိဳ၇ြင္းတာလဲ အက်င့္သိလေတြပ်က္ၿပားတာလဲဆိုေတာ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ တစ္ခ်က္ပဲ  နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြမေကာင္းလိုပဲ        ေကာင္းေအာင္ဘာ္လိုလုပ္မလဲဆို၇င္ေတာ့ နည္းစနစ္အေဟာင္းႀကီးပဲ စစ္ဘီလူးေတြကိုေမာင္းထုပ္၇မွာပါ   စာဖတ္သူကေတာ့ထင္မွာေပါ့ ဟင္လာၿပန္ၿပီဒါပဲ  ၿပီးေတာ့ေမးမယ္ ဘယ္လိုလုပ္ိုေမာင္းထုပ္မွာလဲ တခ်ိဳဆို၇င္ ေမးေတာင္ေမးခ်င္မွာမဟုတ္ဘူး    ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ more than 20 years nothing happen in BURMA.   ဘုန္ေတာ္ႀကီးတပါးမိန္ခဲတာကိုေၿပၿပခ်င္ပါတယ္  “အလုပ္မပါဗလာေတာင္းေတာ့       အာေညာင္း၇ံုပဲ၇ွိုတယ္”  ဘုန္းဘုန္းေၿပာတာကေတာ့ နိဗာန္ ေ၇ာက္ေႀကာင္းတ၇ားပါ    ဘု၇ား၇ွိခိုးတိုင္း နိဗာန္ေ၇ာက္၇ပါလို၏ဘု၇ား ဆုသာေတာင္းေနတာ က်င္ႀကံ အားထုပ္ မွူမ၇ွိ၇င္ နိဗာန္ကိုဘယ္ေ၇ာက္နိုင္ပမလဲ      ထို့နည္းတူ  ဒီမိုကေ၇စီ ၇၇န္ေအာ္ေနလိုမၿဖစ္ေတာ့ဘူး အလုပ္နဲလက္ေတြၿပဖိုအခ်ိန္တန္ၿပီ       ဥပမာေၿပာ၇၇င္ တုတ္၇ွိတဲလူနဲ လက္ဗလာလူနဲ ခိုက္၇န္ၿဖစ္၇င္ တုတ္၇ွိတဲလူကနိုင္၇န္အခြင္အေ၇းပိုတယ္  တုတ္နဲ ဓားနဲ၇ွင္ ဓားကသာတယ္ ဓားနဲေသနပ္နဲ ဆို၇င္ေတာ့ သိတဲအတိုင္းပဲ  ေသနပ္၇ွိတဲလူကေတာ့ ေသနပ္၇ိွတဲသူအခ်င္းခ်င္းပဲ ေႀကာက္မယ္  အသက္မေသပဲအားလံုးအဆင္ေၿပ၇င္ေတာအေကာင္းဆံုးေပါ ဒါေပမဲ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၿပီ   ဘာမၿဖစ္မလာပါလား ေၿပာခ်င္တာက မ်ိဳးဆက္တခုအဆံုး၇ွံုခံ၇င္ခံ၇မယ္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္     ေၿပာေတာ့သာလြယ္တာပါ လုပ္၇န္အတြက္ေတာ့ မလြယ္ဘူးဆိုတာသိပါတယ္   ၇င္ထဲမွာ၇ွိတာေတြကို မ်ွေဝလိုက္ထာပါ

About aung htoo

Aung Htoo has written 1 post in this Website..

I am a normal person.

   Send article as PDF