ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကုိင္ရရွိ လုိသူဦးေရမွာ တုိးတက္လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အလုပ္ေပးႏုိင္မႈမွာ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ကာ ယင္းတို႔အၾကား ကြာဟမႈ အခ်ဳိးအစားမွာလည္း ႀကီးမားလာေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြလ်က္ရွိသည့္ လူငယ္အခ်ဳိ႕ထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။

 
    အလုပ္အကုိင္ရရွိလိုမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ေပးရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေခၚယူမႈတို႔မွာ ယခင္ကတည္းက အခ်ဳိးအစားကြာဟမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပိုမိုကြာဟလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
    “အလုပ္အတြက္ လူေျခာက္ ေယာက္ေလာက္ပဲလိုလို႔ေခၚတဲ့အခ်ိန္ မွာလူဦးေရ ၂၀၀ေလာက္လာေလွ်ာက္ ပါတယ္။ အဲဒီ၂၀၀ေလာက္ထဲကေန  ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အရည္အေသြးရွိႏုိင္ မယ့္သူေတြကို အင္တာဗ်ဴးေခၚဖို႔ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခဲ့ရပါတယ္”ဟုစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာျပသည္။

    “အခုေနာက္ပိုင္း အလုပ္လိုအပ္ခ်က္က သိပ္မ်ားလာတယ္။ ေပးႏုိင္တာကေတာ့ သိပ္မရွိပါဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ရွာၾကတာမ်ားေပမယ့္ အလုပ္ရတာ၊ အလုပ္ေပးႏုိင္တာကေတာ့ ကြာလာတယ္။ အဆ ဘယ္ေလာက္ ကြာတယ္ဆိုတာ ေျပာဖို႔ခက္ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ကြာတယ္ လို႔ေတာ့ ေျပာႏုိင္ပါတယ္”ဟု Device Services Co.,Ltd မွမန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင္ဇံေက်ာ္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။


တကၠသိုလ္မ်ားမွရရွိခဲ့ေသာ ဘြဲ႔တစ္ခုတည္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မလုံေလာက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္လည္း ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနဆဲမွာပင္ ျပင္ပသင္တန္းမ်ားသို႔ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားရရွိရန္ တက္ေရာက္ေနမႈမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ေရာက္ ရာတြင္လည္း လစာနည္းပါးျခင္း  …


    ျပည္တြင္းရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းၿပီးကာ ဘြဲ႕ရရွိ လာၾကသူလူငယ္ဦးေရသည္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္အကုိင္ လိုအပ္ခ်က္သည္လည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု သိရိွရသည္။ ထို႔ျပင္ သင္ယူလာၾကသည့္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ အလိုက္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာဘြဲ႕လက္မွတ္ တစ္ခုတည္းႏွင့္ အလုပ္ရရွိရန္ ခက္ခဲလာမႈေၾကာင့္ အျခားေသာ အလုပ္ရရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ၾကမႈသည္လည္း ပိုမိုလာခဲ့သည္။

    သက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သူမ်ား သည္လည္း ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထားရန္ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး အလုပ္ေခၚစာ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ အလုပ္ရွာေဖြမႈမ်ားရွိ သကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားထံ အလုပ္ရွာရန္ အပ္ႏွံမႈမ်ားလည္းရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

    “၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္ဆိုၿပီး သုံးေယာက္ေခၚတဲ့ အလုပ္သြား ေလွ်ာက္တာ အင္တာဗ်ဴးေခၚဖို႔ ဆန္ခါတင္ ေခၚထားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ လူဦးေရက အဆအမ်ားႀကီး ကြာေနတယ္။ လာေျဖတဲ့သူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားတာၾကံဳဖူးပါတယ္”ဟု အသက္ ၂၃ ႏွစ္၀န္းက်င္ရွိ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူ လူငယ္တစ္ဦးကေျပာျပသည္။   

    ျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္လည္း လုပ္ငန္း အေနအထားမ်ားအရ ၀န္ထမ္းအင္အား ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ထပ္မံေမြးထုတ္ႏုိင္ရန္ ထက္ရွိႏွင့္ၿပီးသား ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္သာ လုပ္ကုိင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ ေရးဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာမူတည္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

    “အလုပ္လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ျမင့္ေနေပမယ့္ တစ္ခုရွိတာက အဲဒီ အထဲမွာ ကိုယ္က ကုိယ့္နယ္ပယ္ အလုိက္ တကယ္ ကြၽမ္းက်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ရႏုိင္ပါတယ္။ အခုႏုိင္ငံမွာ ၾကံဳေနရတာက အလုပ္ လိုခ်င္ေပမယ့္ အရည္အခ်င္းပုိင္းမွာ ေတာ့ အားနည္းေနၾကတာ တခ်ဳိ႕ရွိေသးတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္ႏုိင္ရင္၊ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ကလည္း တုိးတက္သြား ၿပီဆိုရင္ ေနာက္လာမယ့္လူငယ္ေတြ ကို အလုပ္အကိုင္ေတြ ေပးႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဟု Better Life Education & Career Centre   မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္မင္းထင္က ဆိုပါသည္။

    “တကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းၿပီးတဲ့သူေတြ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တုိးတက္လာတယ္။ ဥပမာ အေနန႔ဲေျပာရရင္ ေဆးတကၠသုိလ္ေလးခုရွိတာမွာ တစ္ႏွစ္ကို လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေက်ာင္းဆင္းေနတယ္။ အစိုး ရအလုပ္ရဖို႔ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္လာရတယ္။ ဒီလိုပဲ တျခားတကၠသုိလ္ေတြက ၿပီးတဲ့လူငယ္ေတြလည္း ဦးေရတုိးလာတယ္။ အလုပ္လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ျမင့္ေနဦးမွာပါပဲ”ဟု ဦးတင္ဇံေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

    တကၠသိုလ္မ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ ဘြဲ႕တစ္ခုတည္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မလုံေလာက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္လည္း ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနဆဲမွာပင္ ျပင္ပသင္တန္းမ်ားသို႔ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားရရွိရန္ တက္ေရာက္ေနမႈ မ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ေရာက္ရာတြင္လည္း လစာနည္းပါးျခင္း၊ သင္ခဲ့ေသာပညာမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကုိ စဥ္းစားႏုိင္မႈနည္းပါးကာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးကိုသာ အမ်ားစုက ဦးတည္လာရမႈမ်ားရွိေန သည္ဟု လူငယ္အခ်ဳိ႕ကဆိုပါသည္။  
Ref:ELEVEN MEDIA

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး