ဆုေတာင္း

အိပ္မက္ထဲတြင္ ဘႀကီးစိန္ႏွင့္ သိၾကားမင္းေတြ႕သည္။

သိၾကားမင္းကေျပာသည္.

`ႀကိဳက္ရာဆုတစ္ခုေတာင္းပါ´

`ျမန္မာျပည္ကလူေတြ ရိုးသား၊ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ ႀ႕ကံပါတီ၀င္ေစခ်င္ပါတယ္`

`ဆုေတာင္း ၃ခုေတာင္မွလား`

`မဟုတ္ပါဘူး။ လိုခ်င္တာပါ`

`ဒါဆိုရင္ ၂ခုေတာ့ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္`

`ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးပါ´

သိၾကားမင္းက ရိုးသားျခင္း၊ အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္း၊ ႀကံ့ပါတီ၀င္ျဖစ္ျခင္းကို ဆုေတာင္း၃ခုလို႔ ယူဆကာ ၂ခုကိုသာ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကလူေတြ ဆုေတာင္း ၂မ်ိုးသာျပည့္စံုၾကပါတယ္။

၁။ ကေတာ့ ရိုးသား၊ အေျမာ္အျမင္ရွိရင္ ၾက့ံပါတီမ၀င္ၾကဘူး

၂။ ကေတာ့ ရိုးသားၿပီးပါတီ၀င္သူေတြက အေျမာ္အျမင္မရွိၾကဘူး

၃။ အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး ပါတီ၀င္သူေတြက မရိုးးသားၾကဘူး

About a latt kaung

latt latt has written 2 post in this Website..