ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုး အြန္လိုင္း ေရွာပင္းေမာလ္ကို 2011ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ဖြင့္လစ္မည္ဟုသိရသည္ ။ အိုင္တီႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အဓိက ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ျပီး iBiZ service provider Company က စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရသည္ ။ အြန္လိုင္းမွေငြေပးေခ်၍ မရျခင္းေၾကာင့္ … အြန္လိုင္းမွ ပစၥည္းမွာယူျပီး အိမ္တိုင္ယာေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မွူမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ညွိႏွိုင္းဆဲျဖစ္သည္ ။ ယင္းကုမၸဏီမွ အြန္လိုင္းကုန္စီျပပြဲတစ္ခုကိုလည္း 2011 ႏွစ္ဦးပိုင္တြင္ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္ ။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!