ေရွးေဟာင္း ျမန္႔မာရိုးရာ လွည္းယာဥ္

သစ္သားဘီးတပ္ျပီး လွည္းေပါင္းမိုးကို ဝါးျဖင့္လွပစြာရက္လုပ္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေရွးေဟာင္းျမန္႔မာံလွည္းယာဥ္သည္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္း အႏုပညာလက္ရာမ်ား အဆင္တန္းျမင့္မားပံုကို ထင္ဟတ္ေစသည္ ။
ေရွးေခတ္အမ်ားသံုး ဘိဒီုလွည္းယာဥ္

ျမန္မာတို႔၏ ေနာက္ဆံုးမင္းဆက္ဘုရင္ျဖစ္သည့္ သီေပါမင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၏မိသားစုသည္ မန္းေလးေနျပည္ေတာ္ ဧရာ0တီျမစ္ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမသို႔ အပန္းေျဖခရီးထြက္သည့္အခါတြင္ ပံုပါ ဘီဒိုလွည္းယာဥ္ကို အသံုးျပဳခဲ႔သည္ဟု ဆိုခဲ႔ဖူးသည္ ။

About ႏြယ္ပင္

ႏြယ္ ပင္ has written 243 post in this Website..