ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းယာယီမဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္ ၄၅၀ခန္႕ ကို ယခုအပတ္တြင္းမွ စိုက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမို႕ေတာ္၀န္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ပါတီဧ။္ ျပည့္သူအေပၚ ကတိျပဳခ်က္ (၅)ခ်က္ႏွင့္ ပါတီ logo တစ္ခုပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ဆိုင္းပုဒ္မ်ားကို လမး္ဆံုမ်ားတြင္ အဓိက စိုက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွစ္ တစ္ျမိဳ႕နယ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၀ ခု စိုက္ထူသြားမည္ဟုသိရသည္ ။ ဆိုင္းပုဒ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ယာယီအသံုးျပဳမွာျဖစ္သျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္ဟုသိရသည္ ။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္း အေျခစိုက္သည္ ့မည့္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမဆို ေၾကာ္ျငာဘုတ္စိုက္ထူလိုလွ်င္ အဂ်ၤင္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) သို႕ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျပီး တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၁၂၀၀က်ပ္သတ္မွတ္ထားသည္ ။ အရြယ္စားအကန္႕သတ္မရွိေၾကာ္ျငာဘုတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!

   Send article as PDF