ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္က ဆင္ျဖဴေတာ္ပုိင္ဆုိင္ရမႈမွာ အလြန္အေရးပါလွေႀကာင္း အားလုံးသိႀကေပမည္။ သုိ႕ပါေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴေတာ္ႏွင္႕ပတ္သက္ရ်္ အမ်ားသိေသး
ဟန္မတူေသာအခ်က္တခ်က္ရွိေနပါေသးသည္။ …. ရွာရွာေဇြေဖြတင္ျပရပါေသာ္ ……

ပထမဆုံး ဆင္ျဖဴေတာ္၏ႀကံအင္လကၡဏာမ်ားကုိတင္ျပပါမည္ ..။ ဆင္ျဖဴေတာ္ဟုသတ္မွတ္ေသာ္လည္းမည္သည္႕ဆင္ျဖဴေတာ္မွ ဆြတ္ဆြတ္မျဖဴေပ။ ျဖဴညိဳညိဳမွ်သာရွိသည္။
ထူးျခားခ်က္မွာ …သာမန္ဆင္၏ေနာက္ေျခေထာက္တြင္ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ား ေလးေခ်ာင္းသာရွိေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴေတာ္တြင္မူ ငါးေခ်ာင္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။
သာမန္ဆင္ေပၚသုိ႕ေရေလာင္းခ်လွ်င္ အနက္ေရာင္သာရွိေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴေတာ္ေပၚသုိ႕ေရေလာင္းလွ်င္မူ အေရခြံသည္ အနီေရာင္သုိ႕ေျပာင္းသြားရမည္။ ဆင္ျဖဴေတာ္၏မ်က္
လုံးမွာ အ၀ါေရာင္ျဖစ္ရ်္ အနီေရာင္မ်က္ရစ္၀န္းပါရွိရမည္။

မင္းတုံးမင္းလက္ထက္ေတာ္က သမုိင္းမွတ္တမ္းတခုတြင္ ……….. အေမရိကန္သံအဖြဲ႕၀င္ မစၥတာ မက္ကားတစ္ ႏွင္႕အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕လွည္႕လည္ျပသရာ
ဆင္ျဖဴေတာ္မျပသနိဳင္ေသာေႀကာင္႕ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ရသည္။ ယခင္က မင္းတုန္းမင္းတြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္တစ္စီးပုိင္ဆုိင္ဘူးပါသည္။ အမရပူရေရႊနန္းတြင္စုိးစံစဥ္ကျဖစ္သည္။
သုိ႕ေသာ္ထုိဆင္ျဖဴမွာ မႏ ၱေလးသုိ႕မေျပာင္းမီ အသက္ႀကီးရင္႕ရ်္ ကြယ္လြန္ခဲ႕ရသည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္ ေနာက္ဆင္ျဖဴေတာ္တေကာင္ရရွိရန္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္သုိ႕
ဆင္ျဖဴေတာ္ရွာပုံေတာ္ဖြင္႕ခုိင္းခဲ႕သည္။ ဆင္ျဖဴေတာ္တစ္စီးကုိ ခ်င္းတြင္းသစ္ေတာအတြင္းမ်ဖမ္းယူရရွိခဲ႕သည္။

ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိ မန္းေနျပည္ေတာ္သုိ႕ႀကီးစြာေသာ အခန္းအနားျဖင္႕ပုိ႕ေဆာင္ခဲ႕၏။ နန္းျမိဳ႕ရုိးအတြင္းဆင္နန္းတြင္ ၀န္ႀကီးတဦးသီးသန္႕ခန္႕ထားရ်္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိ
နယ္စားတဦးအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ နယ္တနယ္ကုိေပးစားေစသည္။ ( ဆင္ျဖဴေတာ္ေႀကြးရန္စားရိတ္ရွာျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။)

… အဓိကအခ်က္မွာ ယင္းဆင္ျဖဴေတာ္ကုိမိန္းမမ်ားကနိဳ႕တုိက္ျပဳစုရသည္ ဆုိေသာအခ်က္ပင္ …။ မိန္းမမ်ားသည္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိနိဳ႕တုိက္ရန္ နံနက္တုိင္းပင္တန္းစီျပီးေစာင္႕ႀကရသည္ဟူ၏။ ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိနိဳ႕တုိက္ခြင္႕ရေသာမိန္းမမ်ားမွာ အလြန္ဂုဏ္ရွိသည္ဟုမွတ္ယူႀကေပသည္။ ထုိစဥ္က ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိနိဳ႕တုိက္
ခြင္႕ရေရးအတြက္ မိန္းမမ်ားသည္သူ႕ထက္ငါ အလုအရက္ႀကိဳးပန္းႀကရသည္။

……………….. ယခုေခတ္တြင္ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိ မည္သည္႕၀န္ကေတာ္မ်ားနိဳ႕တုိက္ေနပါသနည္း ……။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.