ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာ တြင္တုိက္ခတ္သြားေသာမုန္တုိင္းအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ရွိ ႏွစ္လုံးထီဒုိင္မ်ားမွ ဆန္ႏွစ္အိပ္စီ ထည္႕၀င္ လႈဒါန္းရန္ ယေန႕ပင္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္း
မွ နယ္ထိန္းမ်ားက လာေရာက္ေျပာႀကားသြားေႀကာင္း သိရသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.