အင္တာနက္ဆုိတဲ့ IT ေခတ္ကုိယွဥ္ျပိဳင္ျပီး မိန္းကေလးအခ်ိဳ႕ပ်က္ဆီး ယုတ္ညမ္းၾကတာကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္ေတြ႕အျမင္ပါ…….Web Creamer နဲ႔ ဟုိဘက္ကျပခ်င္တာျပ ဒီဘက္ကလည္းျပခ်င္တာျပနဲ႔
ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနၾကတယ္ဗ်ာ…..အင္တာနက္ အြန္လုိင္းကုိ သုံးတက္ရင္ေတာ့ အက်ိဳးရွိပါ မသုံးတက္သူေတြအတက္ေတာ့ ဘ၀ပ်က္ဘုိ႔ လမ္းစပါပဲ……….မိန္းကေလးမ်ား အြန္လုိင္းအက်ိဳးရွီရွိ အသုံးျပဳျပီး ကုိယ့္ကိုိကုိယ္ ထိန္းတက္ဘုိ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ…………………ပုံတင္ျပရန္မသင့္ေတာ္လုိ႔ မတင္ျပေတာ့ပါဘူး………….

About juezinko

jue zinko has written 2 post in this Website..

I'm Myanmar.I live in Yangon.I'm looking for media.